Help, ik word ontslagen voor (of juist na) 1 juli 2015!

21 maart 2015  door Maarten van Gelderen

Over een paar maanden zal het ontslagrecht in Nederland drastisch veranderen. Ontslagvergoedingen worden lager, maar ontslag geven wordt bepaald niet eenvoudiger. Dat betekent dit voor u als u in de komende maanden (of net daarna) ontslagen wordt?

Over een paar maanden zal het ontslagrecht in Nederland drastisch veranderen. Ontslagvergoedingen worden lager, maar ontslag geven wordt bepaald niet eenvoudiger. Dat betekent dit voor u als u in de komende maanden (of net daarna) ontslagen wordt?

Zo op het eerste gezicht lijkt het erop dat u beter voor dan na 1 juli a.s. ontslagen kunt worden. De nieuwe ontslagregels leveren over een paar maanden immers een fors lagere ontslagvergoeding op. Toch ligt het niet altijd zo simpel.

In de eerste plaats is het natuurlijk de vraag of uw werkgever op dit moment bereid is u een substantiële ontslagvergoeding mee te geven. Als dit het geval is en uw werkgever beschikt over een overtuigend ontslagdossier, dan zou het inderdaad niet onverstandig kunnen zijn om akkoord te gaan met een ontslag op basis van wederzijds goedvinden.

Ontslag wordt goedkoper, maar niet eenvoudiger
Maar laat u hierover in elk geval goed juridisch adviseren. Want het wordt voor werkgevers na 1 juli a.s. mogelijk dan wel goedkoper om iemand te ontslaan, maar bepaald niet eenvoudiger. Zo worden de ontslaggronden specifiek in de wet opgenomen en is de verwachting dat het UWV Werkbedrijf maar met name ook de kantonrechter ontslagaanvragen kritischer zullen (moeten) beoordelen.

Dit betekent heel concreet dat uw werkgever geen ontslagtoestemming zal krijgen als hij niet beschikt over een stevig ontslagdossier. En in de praktijk blijkt het daaraan nogal eens te schorten, met name als het gaat om ontslag wegens persoonlijke redenen (disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie of vermeend verwijtbaar gedrag). Bovendien is het vanaf 1 juli a.s. mogelijk om tegen een beslissing van het UWV Werkbedrijf of de kantonrechter in beroep te gaan. Dat is voor veel werkgevers geen prettig vooruitzicht en zou voor uw werkgever best eens aanleiding kunnen zijn om u een extra (hoge) ontslagvergoeding aan te bieden in ruil voor uw toezegging om met het ontslag in te stemmen.

Kortom, stem niet te snel met ontslag in en zeker niet voordat u zich juridisch goed heeft laten adviseren.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1437 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder