Heb ik met een tijdelijk contract nu wel of geen recht op een transitievergoeding?

1 maart 2015  door Maarten van Gelderen

Door een aanpassing van de regels rondom de transitievergoeding is er bij werknemers met een tijdelijk arbeidscontract onduidelijkheid ontstaan over de vraag of zij recht hebben op een transitievergoeding als hun arbeidscontract niet verlengd wordt.

Het antwoord op deze vraag is niet simpel te geven, maar hangt af van een aantal factoren. Om in aanmerking te komen voor een transitievergoeding moet u op 1 juli 2015 in elk geval twee jaar of langer bij de werkgever in dienst zijn geweest. Als er sprake is van een korter arbeidsverleden komt u sowieso niet in aanmerking voor een transitievergoeding.

Maar let op, er geldt een bijzondere regeling voor het geval uw arbeidscontracten elkaar niet naadloos hebben opgevolgd. Als er tussen uw voorgaande arbeidscontracten tussenpozen hebben gezeten geldt het volgende.

Speciale overgangsregeling transitievergoeding voor tijdelijke arbeidscontracten
Arbeidscontracten die vóór 1 juli 2012 zijn geëindigd en waar een onderbreking van meer dan drie maanden tussen gezeten heeft, tellen niet mee voor de transitievergoeding. Arbeidscontracten die na 1 juli 2012 zijn geëindigd tellen wel mee als de onderbreking maximaal zes maanden is geweest.

Stel u bent als seizoenwerker steeds werkzaam op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van acht maanden. Na afloop van elk contract krijgt u te horen dat u over vier maanden weer voor een nieuw tijdelijk contract in aanmerking komt. In dit geval tellen de arbeidscontracten die vóór 1 juli 2012 zijn afgelopen niet mee voor uw recht op en de hoogte van de transitievergoeding. De tijdelijke contracten die na deze datum zijn afgelopen tellen wel mee.

Geen transitievergoeding bij omzetting van tijdelijk naar onbepaald arbeidscontract?
Als uw werkgever u na 1 juli 2012 een arbeidscontract voor onbepaalde tijd heeft aangeboden (of dat alsnog doet uiterlijk zes maanden na afloop van uw laatste tijdelijke contract) en dit contract is geëindigd vóór 1 juli 2015, tellen uw voorgaande tijdelijke arbeidscontracten die onderbroken zijn door een periode van meer dan drie maanden, niet mee voor de transitievergoeding. De opbouw van uw recht op een transitievergoeding wordt dan als het ware ingeruild tegen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en de daarbij behorende ontslagbescherming.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1437 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder