Hap uit donut leidt tot ontslag van supermarktmedewerkster

30 april 2017  door Maarten van Gelderen

Het nemen van een enkele hap uit een donut moest een medewerkster van supermarktketen Deen bekopen met haar ontslag.

Volgens de rechter ging ontslag op staande voet te ver, maar was er wel aanleiding om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens ernstig verwijtbaar handelen.

Deen hanteert, net als veel andere supermarkten, een streng beleid als het gaat om eten, drinken of snoepen van producten. In het huishoudelijk reglement van de supermarkt stond onder meer het volgende beschreven:

Hoofdstuk 9: Eten, drinken en genotsmiddelen
Het is niet toegestaan om in de winkel, het magazijn of op de toiletten te roken, te drinken of te snoepen/eten. Het is dus nadrukkelijk ook niet toegestaan om van de proeverijen in de winkel te eten. (…)

Hoofdstuk 14: Diefstal door de werknemer
Wij gaan ervan uit dat iedereen in ons bedrijf eerlijk is. Toch blijkt uit onderzoek dat een belangrijk deel van de winkeldiefstallen wordt gepleegd door eigen medewerkers. Om diefstal c.q. fraude door eigen medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen, dient iedereen oplettend te zijn op het gedrag van collega’s. Je spreekt in voorkomende gevallen je collega aan op gedrag dat afwijkt van de in dit reglement opgestelde regels.

Onder diefstal verstaan we onder meer:

Het wegnemen van eigendommen van DEEN, klanten en collega’s;
Geld wegnemen uit de kassa of kluis;
Afprijzen ten eigen bate en (laten) aankopen; (…)

Artikelen die niet meer voldoen aan de kwaliteitseisen van DEEN of artikelen die ongeschikt zijn door breuk of bederf en daardoor niet meer geschikt zijn voor verkoop, blijven eigendom van DEEN. Het is niet toegestaan om deze artikelen toe te eigenen, ook al liggen deze artikelen in de daarvoor bestemde container of afvalbak. Het toe eigenen van deze goederen valt ook onder diefstal/vervreemding van bedrijfseigendommen.

Bij diefstal door de werknemer volgt onherroepelijk ontslag op staande voet (…).

De medewerkster was dus een gewaarschuwd mens. Bovendien had de medewerkster al eens eerder individuele waarschuwingen gehad voor het niet tijdig afrekenen van artikelen die zij had genuttigd en vanwege het gebruik van producten uit de winkel zonder toestemming.

Werkgever gaat over tot ontslag op staande voet

Het laat zich dan ook niet moeilijk raden hoe de werkgever reageerde op het feit dat de medewerkster op een dag in het bijzijn van collega’s een hap nam van een gevuld donutbroodje: Deen ging over tot ontslag op staande voet.

Een spijtbetuiging van de medewerkster leidde niet tot een ander inzicht bij de werkgever. De medewerkster startte daarop een gerechtelijke procedure en werd door de kantonrechter deels in het gelijk gesteld. De kantonrechter komt tot de conclusie dat ontslag op staande voet in dit geval een te zware sanctie is. Daarbij verwijst de rechter naar de volgende omstandigheden:

  • Het ging om een donut die onderdeel uitmaakt van een grotere partij donuts die na afloop van de werkdag zouden worden weggegooid omdat ze niet langer houdbaar waren.
  • De medewerkster heeft de hap uit de donut niet stiekem genomen, maar in het bijzijn van een aantal collega’s. Zij wilde de vulling van de donut proeven omdat het om een nieuw product ging.
  • De medewerkster is 17 jaar lang voor Deen werkzaam geweest.
  • Ontslag op staande voet zal voor de medewerkster, een alleenstaande ouder, grote financiële consequenties hebben.

Rechter: persoonlijke omstandigheden wegen in deze zaak zwaar

Het zijn in dit geval puur de persoonlijke omstandigheden van de medewerkster die voor de rechter aanleiding zijn om het ontslag op staande voet terug te draaien. Tegelijkertijd oordeelt de rechter dat de medewerkster zich wel ernstig verwijtbaar gedragen heeft door de huisregels van Deen te overtreden terwijl zij nota bene voor vergelijkbare incidenten al eens eerder waarschuwingen ontvangen heeft.

De rechter ontbindt daarop de arbeidsovereenkomst. Normaal gesproken zou een ontbinding wegen ernstig verwijtbaar handelen tot gevolg hebben dat de werknemer niet meer in aanmerking komt voor een transitievergoeding. In deze zaak maakt de rechter echter gebruik van een bijzondere wettelijke bepaling. Op grond van deze wettelijke bepaling kan een rechter een werknemer toch een transitievergoeding (of een gedeeltelijke transitievergoeding) toekennen ondanks het ernstig verwijtbare gedrag van de werknemer.

De kantonrechter bepaalt dat de werkgever de medewerkster alsnog 50% van de transitievergoeding moet uitbetalen. Dat komt in dit geval neer op een bedrag van ongeveer € 3.000.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1430 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder