Geld uit bus gestolen: werknemer moet schade vergoeden

13 oktober 2010  door Redactie Ontslag.nl

In principe is een werknemer niet aansprakelijk voor de door hem aan zijn werkgever toegebrachte schade, tenzij de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Aangezien niet snel aangenomen dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, lukt het werkgevers meestal niet om door de werknemer veroorzaakte schade op hem te verhalen.

Maar een recente uitspraak van de kantonrechter in Bergen op Zoom laat zien dat (bewust) roekeloos gedrag wel degelijk tot gevolg kan hebben dat een werknemer opdraait voor de schade die de werkgever geleden heeft.

Bewust roekeloos gedrag van werknemer?

Tijdens een driedaagse busreis naar Parijs is in de bus van de werknemer ingebroken, waarbij een geldbedrag van ruim 2.100 euro is ontvreemd. De werkgever vond dat de werknemer zich roekeloos gedragen had door het geld achter te laten in een niet afgesloten bus. Om die reden, zo vond de werkgever, zou de werknemer het gestolen bedrag uit eigen zak dienen te vergoeden.

Om de werknemer op dit punt veroordeeld te krijgen moest de werkgever aantonen dat de werknemer zich ‘bewust roekeloos’ had gedragen. Hiervan is sprake als aannemelijk wordt dat de buschauffeur, hoewel hij zich ervan bewust was dat de kans dat de diefstal zich zou verwezenlijken aanzienlijk groter was dan de kans dat dit niet zou gebeuren, zich daardoor niet heeft laten weerhouden. Dit is op zichzelf genomen een vrij zware bewijslast.

Kantonrechter: werknemer had zich zorgvuldiger moeten gedragen

De kantonrechter overweegt allereerst dat van een chauffeur aan wie tijdens meerdaagse busreizen (aanzienlijke) geldbedragen en waardevolle spullen worden toevertrouwd, mag worden verlangd dat hij daarmee uiterst zorgvuldig omgaat.

Door de bus onbeheerd achter te laten en niet te controleren of het geld uit het zich is opgeborgen, heeft de werknemer zich onzorgvuldig gedragen.

Volgens de kantonrechter wist de werknemer, of had de werknemer redelijkerwijs kunnen weten, dat er bij het onbeheerd achterlaten van gelden in de bus een (niet geringe) kans op diefstal bestond. Het is immers een feit van algemene bekendheid, dat de kans op diefstal in een stad als Parijs niet denkbeeldig is.

Defect slot

Bovendien heeft de werknemer de bus verlaten, terwijl hij wist dat de deur van die bus wegens een defect aan het slot niet kon worden afgesloten. De werknemer heeft het kapotte slot voor lief genomen en de bus desondanks met een daarin aanwezig (niet gering) geldbedrag in een grote stad onbeheerd achtergelaten, waarmee hij volgens de kantonrechter bewust de aanzienlijke kans aanvaardde dat die gelden gestolen zouden worden en de werkgever schade zou lijden.

Bewuste roekeloosheid

Met bovenstaande redenering komt de rechter dus tot de conclusie dat de buschauffeur zich bewust roekeloos gedragen heeft en moest hij de schade aan zijn werkgever vergoeden.

Met name voor werknemers die uit hoofde van hun functie geld of waardevolle goederen beheren geldt dat een rechter al snel zal oordelen dat van deze werknemers verlangd mag worden dat zij zorgvuldig met deze zaken omgaan. Als er dan ook nog sprake is van een bijkomende omstandigheid (zoals een deur die niet afgesloten kan worden), dan maakt een werkgever die de geleden schade op zijn werknemer wil verhalen een reële kans.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1430 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder