Geen verwijtbaar ontslag ondanks schending van verzuimvoorschriften

21 maart 2016  door Redactie Ontslag.nl

Op 24 februari jl. heeft de kantonrechter in Amsterdam in een opmerkelijke uitspraak geoordeeld dat een werkneemster niet ernstig verwijtbaar gehandeld heeft door stelselmatig geen gehoor te geven aan oproepen van de bedrijfsarts.

Werkneemster meldt zich regelmatig ziek

Een verkoopster van de Apple Store in Amsterdam meldt zich in een periode van iets meer dan een jaar achttien keer ziek. Hoewel de regels van Apple voorschrijven dat een ziekmelding dient plaats te vinden bij de leidinggevende, is het de juridisch adviseur van de werkneemster die haar op enig moment telefonisch ziek meldt.

De werkneemster ontvangt daarop een waarschuwing voor de onjuiste ziekmelding. In de weken daarop wordt de werkneemster diverse malen uitgenodigd voor een gesprek met de bedrijfsarts. Aan deze oproepen geeft de werkneemster echter geen gehoor. Zij geeft via haar juridisch adviseur aan dat zij vanwege een heftig incident op de werkvloer niet in staat is om persoonlijk met de werkgever of de bedrijfsarts te communiceren. Zij wilde eerst een gesprek met de huisarts voeren.

Maar zelfs nadat Apple contact heeft gehad met de huisarts van werkneemster en de conclusie was dat zij fysiek in staat werd geacht om op het spreekuur te verschijnen, kwam ze niet opdagen. En ook voor telefonische afspraken met de bedrijfsarts was zij niet bereikbaar. Voor Apple was de maat vol en zij schortte op 16 januari 2015 het loon op. In februari 2015 riep Apple haar opnieuw op voor een gesprek met de bedrijfsarts. Ook aan die oproep werd geen gehoor gegeven. In juni 2015 ontving Apple een brief van de gemachtigde van werkneemster dat zij wel op afspraak was geweest bij een onafhankelijke bedrijfsarts. Het oordeel luidde dat werkneemster met ingang van juli 2015 weer volledig arbeidsgeschikt was. Helaas liet werkneemster in juli 2015 weten dat zij niet meer kon re-integreren.

Apple wil ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Voor Apple is de maat dan echt vol. Zij verzoekt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden primair op grond van (ernstig) verwijtbaar handelen (de e-grond) en subsidiair voert Apple aan dat er sprake is van een verstoorde relatie (de g-grond). De werkneemster is het wel er wel mee eens dat er sprake is van een verstoorde relatie, maar zegt dat zij niet verwijtbaar heeft gehandeld. Zij verzoekt onder andere uitbetaling van haar salaris en de transitievergoeding.

De kantonrechter is ook van mening dat de arbeidsovereenkomst is verstoord en ontbindt om die reden de arbeidsovereenkomst. Maar opmerkelijk genoeg is de kantonrechter van mening dat werkneemster niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Opmerkelijk, omdat ze veelvuldig geen gehoor heeft gegeven aan de oproepen om de bedrijfsarts te bezoeken, wel in staat was een onafhankelijke bedrijfsarts te consulteren, geen gehoor heeft gegeven om op gesprek bij Apple te komen en bovendien geen enkel contact heeft onderhouden met Apple. Daar komt bij dat zij zich heeft laten bijstaand door een juridisch adviseur.

Kantonrechter: wel verstoorde arbeidsrelatie, geen ernstig verwijtbaar handelen

Volgens de kantonrechter heeft werkneemster oprecht gemeend, zonder dat er overigens sprake was van een medische grond, dat zij met de bedrijfsarts van Apple geen contact kon onderhouden. De kantonrechter vindt overigens wel dat zij heeft gehandeld in strijd met de wet en met de eigen regelgeving van Apple en wijst de loonvordering van werkneemster dan ook af. Wel wordt Apple veroordeeld tot het betalen van de transitievergoeding.

Ook deze uitspraak is opgenomen in de Ontslagchecker, de online tool die aangeeft of ontslag in een bepaalde situatie wel of niet is toegestaan.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1447 waarderingen, gemiddeld: 7.2 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder