Geen ontslag op staande voet wegens drugsgebruik

21 juli 2014  door Redactie Ontslag.nl

Een werknemer die op staande voet werd ontslagen vanwege drugsgebruik en daartegen in verweer kwam werd door de kantonrechter Hoorn in het gelijk gesteld. De werkgever werd veroordeeld tot doorbetaling van het loon van de werknemer.

In de arbeidsovereenkomst stond uitdrukkelijk vermeld dat drugsgebruik zou leiden tot ontslag. Ondanks het feit dat de werkgever een duidelijk beleid had ten aanzien van drugs en alcoholgebruik liet de kantonrechter het ontslag echter niet in stand. Wat was hier aan de hand?

Werkgever: drugsgebruik is dringende reden voor ontslag op staande voet
De werknemer was werkzaam als buitendienstmedewerker bij een autodemontagebedrijf. De werknemer meldde zich in augustus 2013 ziek en de bedrijfsarts achtte de werknemer ongeschikt voor het verrichten van zijn eigen werkzaamheden. Een paar maanden later, op 1 oktober 2013, werd de werknemer op staande voet ontslagen.

In de brief aan de werknemer waarin de werkgever het ontslag op staande voet bevestigde had de werkgever als reden voor het ontslag op staande voet gegeven: “het feit dat u drugs gebruikt/heeft gebruikt”. Daarbij heeft de werkgever gewezen op het feit dat in de arbeidsovereenkomst vermeld staat dat drugsgebruik een reden is voor ontslag op staande voet. Na de datum van ontslag op staande voet heeft de werkgever geen loon meer betaald.

De werknemer start vervolgens een kort geding procedure om loondoorbetaling te vorderen. De werknemer legt aan zijn vordering ten grondslag dat hij ten onrechte op staande voet is ontslagen. Maar voglens de werkgever heeft de werknemer meerdere malen cocaïne gebruikt, ook tijdens werktijd. Ook is de werknemer aangehouden door de politie wegens het rijden onder invloed van cocaïne, aldus de werkgever.

Kantonrechter: drugsgebruik is niet altijd reden voor ontslag 
De kantonrechter meent dat het enkele feit dat de werknemer drugs gebruikt of zou hebben gebruikt geen dringende reden voor ontslag op staande voet oplevert. Drugsgebruik kan namelijk ook in de privésfeer voorkomen, zonder dat dit invloed heeft op de werkzaamheden van de werknemer, aldus de kantonrechter.

Het feit dat in de arbeidsovereenkomst expliciet is opgenomen dat drugsgebruik een reden zal zijn voor ontslag op staande voet doet daaraan niet af. Dat de werknemer tijdens werktijd drugs zou hebben gebruikt wordt door de werknemer ontkend en is door de werkgever niet afdoende bewezen.
De werknemer wordt daarom in het gelijk gesteld en de werkgever wordt veroordeeld om het salaris van de werknemer door te betalen.

In deze zaak ging het voor de werkgever vooral mis omdat hij niet kon bewijzen dat en wanneer de werknemer drugs zou hebben gebruikt. De bewijslast voor een dringende reden ligt echter altijd bij de werkgever. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de kantonrechter in deze zaak in het voordeel van de werknemer besliste. 

Drugs- en alcoholbeleid
Het is raadzaam om als werkgever een duidelijk en transparant drugs en alcoholbeleid te voeren. Zorg dat dit beleid helder is vastgelegd, bijvoorbeeld in het personeelshandboek of een apart drugs- en alcoholreglement. Maar ook dan moet u per geval beoordelen of er reden is voor ontslag (op staande voet).

Een ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel en mag niet lichtzinnig worden gegeven. Als u te maken heeft met drugs en of alcohol gebruik (en wellicht een ontslag op staande voet overweegt) neem dan contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten. De beslissing die u neemt dient goed overwogen te zijn om nadelige gevolgen zoals in deze uitspraak te voorkomen.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1439 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder