Foto Miss Nederland op Facebook leidt tot ontslag moeder

11 oktober 2014  door Maarten van Gelderen

Een 59-jarige verpleegkundige van een intensive care wordt na een dienstverband ruim 35 jaar zonder enige vergoeding ontslagen omdat zij tijdens werktijd haar dochter - voormalig Miss Nederland - toelaat op de ic-afdeling om glamourfoto's te maken.

Net na de start van haar nachtdienst op de intensive care laat de werkneemster haar dochter toe op de afdeling. Deze dochter is op dat moment Miss Nederland en wil met het oog op de Miss International verkiezingen haar fotoportfolio uitbreiden met een aantal foto’s over de gezondheidszorg in Nederland. De moeder geeft haar dochter haar witte ziekenhuisjasje en maakt een 15-tal foto’s van haar dochter op de ic-afdeling. Tijdens deze fotosessie, die ongeveer 45 minuten duurt, krijgt de dochter ook een geel overschot met mutsje,handschoenen en een mondkapje aangereikt.

 

Werkneemster liegt over toestemming
Als twee collega’s van de werkneemster tijdens het maken van de foto’s aan haar vragen of zij daarvoor toestemming heeft, antwoordt zij, ten onrechte, bevestigend. Na het bezoek aan de ic-afdeling gaat de dochter met de camera naar huis en plaatst zij een aantal foto’s op Facebook. Op deze foto’s is zij onder meer te zien in ziekenhuiskleding met daaroverheen een Miss International Netherlands-sjerp.

Een leidinggevende van de werkneemster ziet de foto’s op Facebook en hierdoor komt de zaak aan het rollen. De werkgever neemt de kwestie zeer hoog op en besluit de werkneemster op staande voet te ontslaan. De werkneemster vecht dit ontslag aan en de kantonrechter in Breda krijgt het verzoek om zich over deze zaak uit te laten.

Privacy van patiënten is geschonden
De kantonrechter is van mening dat de werkneemster een aantal ernstige verwijten kunnen worden gemaakt. Ondanks dat er geen sprake is geweest van kwade wil en alle verwijten zijn terug te voeren op die ene avond, heeft de werkneemster volgens de rechter ondoordacht en onzorgvuldig gehandeld. Zo heeft de werkneemster zich gedurende de tijd die zij bezig is geweest met het maken van de foto’s haar eigen werkzaamheden niet verricht terwijl van een ic-verpleegkundige juist verwacht mag worden dat zij constant oplettend is richting haar patiënt(en). Ook heeft de werkneemster volgens de rechter de privacy van de patiënten geschonden doordat de dochter – via een computerscherm weliswaar – patiëntgegevens heeft gezien. Op een van de op Facebook geplaatste foto’s is verder een schouder van een patiënt te zien.

Kantonrechter: werkneemster heeft weloverwogen gehandeld
Verder wordt de werkneemster verweten dat zij weloverwogen gehandeld heeft. Het bezoek van haar dochter aan de ic-afdeling was immers gepland. Er was dus geen sprake van een situatie waarbij de werkneemster zich door haar dochter overvallen kon hebben gevoeld. Daarnaast heeft zij geen toestemming gevraagd voor het maken van de foto’s terwijl ze had moeten beseffen dat deze toestemming wel nodig was. Hierdoor heeft de werkneemster volgens de kantonrechter haar eigen belang boven dat van de patiënten gesteld.

Alles afwegende komt de kantonrechter tot het oordeel dat het ontslag op staande voet een te zware sanctie was. Anderzijds wordt de arbeidsovereenkomst wel ontbonden wegens een vertrouwensbreuk en oordeelt de rechter dat de verwijten die de werkneemster gemaakt kunnen worden zo ernstig zijn, dat zij geen recht heeft op een ontslagvergoeding.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1437 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder