Docent geeft leerling antwoorden van toets. Ontslag met transitievergoeding.

3 december 2015  door Maarten van Gelderen

Een docent op een middelbare school heeft via social media intensief contact met een leerling uit de tweede klas van de havo. Tijdens deze contacten noemt de docent een mede-docent “een irritante ouwe tang en pokkewijf” en verstrekt hij de leerling bovendien de antwoorden van een eindtoets.

De school vraagt bij de rechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van (ernstig) verwijtbaar handelen. De rechter wijst dit ontbindingsverzoek toe. Volgens de rechter mogen aan docenten juist als het gaat om het afnemen van toetsen en examens hoge eisen worden gesteld.

Het verstrekken van de antwoorden van een eindtoets aan een leerling is volstrekt ontoelaatbaar, aldus de rechter. Ook oordeelt de rechter dat hier sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. Om die reden zou de werknemer niet in aanmerking komen voor een transitievergoeding. Toch kent de rechter de werknemer wel een transitievergoeding toe onder verwijzing naar een uitzonderingsbepaling in de wet (artikel 7:673 lid 8 BW).

Rechter: dit is een uitzonderlijke situatie
Volgens de rechter is het in bijzondere situaties, zoals deze, mogelijk om de werknemer een transitievergoeding toe te kennen ondanks het feit dat er sprake is geweest van ernstig verwijtbaar handelen. Er moet dan sprake zijn van een situatie dat het niet toekennen van deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Dit kan volgens de wetgever bijvoorbeeld het geval zijn bij “een relatief kleine misstap na een heel lang dienstverband”.

De rechter motiveert zijn beslissing met de opmerking dat de werknemer gehandeld heeft uit een te grote betrokkenheid met de betreffende leerling terwijl hij zichzelf niet financieel of anderszins bevoordeeld heeft.

Ook deze uitspraak is opgenomen in de Ontslagchecker, de online tool waarmee u kunt bepalen of ontslag in een bepaalde situatie wel of niet mogelijk is.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1430 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder