De meest gestelde vragen over de stamrechtconstructie

7 december 2009  door Maarten van Gelderen

Als u een ontslagvergoedig ontvangt, rijst vaak de vraag hoe deze vergoeding fiscaal zo gunstig mogelijk kan worden uitgekeerd. Daarbij komt de zogenaamde stamrechtconstructie in beeld.

Over deze stamrechtconstructie bestaan echter veel misverstanden. Hieronder treft u een opsomming aan van de 10 meest gestelde vragen en antwoorden.

1. Wat is een stamrechtconstructie?

De stamrechtconstructie is gebaseerd op een vrijstelling in de Wet op de Loonbelasting, de zogenaamde stamrechtvrijstelling. Deze vrijstelling is geregeld in artikel 11, lid 1 onderdeel g van de Wet op de Loonbelasting 1964.

Op grond van deze vrijstelling bent u niet verplicht om direct belasting over uw ontslagvergoeding te betalen, maar kunt u ervoor kiezen om uw ontslagvergoeding bruto en onbelast te laten uitkeren aan een Nederlandse verzekeringsmaatschappij of aan uw eigen B.V.

De letterlijke betekenis van het woord stamrecht is ‘recht op periodieke uitkeringen’. U bent op grond van de stamrechtvrijstelling dan ook verplicht om uw ontslagvergoeding te zijner tijd via de verzekeringsmaatschappij of via uw eigen B.V. periodiek aan uzelf of aan uw nabestaanden te laten uitkeren.

Kortom, door gebruik te maken van de stamrechtvrijstelling kunt u belastinguitstel realiseren. Bovendien kan de stamrechtconstructie er mogelijk ook voor zorgen dat u te zijner tijd minder belasting hoeft te betalen, al zal dit laatste afhangen van uw huidige en toekomstige inkomen.

2. Hoe werkt een stamrechtverzekering?

Bij een stamrechtverzekering laat u (een deel van) uw ontslagvergoeding door uw werkgever rechtstreeks en onbelast overmaken naar een verzekeringsmaatschappij van uw keuze. U sluit bij deze verzekeringsmaatschappij dan een stamrechtverzekering af. In de praktijk wordt deze verzekeringsvorm ook wel gouden handdruk verzekering of lijfrenteverzekering genoemd.

Uw ontslagvergoeding wordt dus als koopsom voor deze verzekering gebruikt. De stamrechtverzekering kan op elk gewenst moment (uiterlijk op uw 65-jarige leeftijd) worden omgezet in een periodieke uitkering. De verzekeringsmaatschappij zal te zijner tijd de verschuldigde belasting op deze periodieke uitkering inhouden.

Vanaf 1 januari 2010 is ook mogelijjk om uw ontslagvergoeding te storten op een geblokkeerde bankrekening, het zogenaamde stamrecht-banksparen. De verwachting is dat de Nederlandse banken pas in het voorjaar van 2010 de eerste stamrecht-bankspaarproducten gereed zullen hebben. De voorwaarden zijn in principe gelijk aan de stamrechtverzekering.

3. Hoe werkt een stamrecht B.V.?

Bij de variant met de stamrecht B.V. laat u (een deel van) uw ontslagvergoeding door uw werkgever rechtstreeks en onbelast overmaken naar een door u op te richten besloten vennootschap. Deze stamrecht B.V. fungeert als het ware als uw eigen verzekeringsmaatschappij.

U kunt uw ontslagvergoeding in uw stamrecht B.V. laten aangroeien door het geld op te sparen of te beleggen. Als u plannen heeft om als ondernemer aan de slag te gaan, mag u het geld ook gebruik als werkkapitaal voor uw onderneming.

Houd er rekening mee dat ook de stamrecht B.V. de plicht heeft om u in de toekomst periodieke uitkeringen te verstrekken. Op dat moment moet de B.V. over deze uitkeringen inkomstenbelasting inhouden.

De overige 7 vragen en antwoorden over de stamrechtconstructie kunt u lezen in dit artikel op Judex.nl.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1413 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder