De 10 opmerkelijkste ontslagzaken van 2015

15 december 2015  door Wouter Van Gelderen

Het ontslagrecht stond afgelopen jaar vrijwel geheel in het teken van de nieuwe ontslagregels die per 1 juli 2015 in werking zijn getreden. Maar nieuwe regels of niet, ook dit jaar heeft weer een aantal verrassende, opvallende en onverwachte ontslaguitspraken opgeleverd.

Net als voorgaande jaren heb ik weer een top 10 van de meest opmerkelijke ontslagzaken van de afgelopen twaalf maanden voor u samengesteld. In willekeurige volgorde gaat het om de volgende uitspraken:

1. Hoge ontslagvergoeding voor secretaresse die gedwongen satijnen kleding en hoge hakken moest dragen.
Een 24-jarige werkneemster werd tijdens haar eerste baan als secretaresse bij een ingenieursbureau geconfronteerd met een bijzonder kledingvoorschrift. Er werd van haar verwacht dat ze satijnen (nauwsluitende) kleding zou dragen in combinatie met hoge hakken. Haar baas hield namelijk van “vrouwen die glimmen”. Als zij na enige tijd te kennen geeft niet meer met deze kleding op het werk te willen verschijnen, start de werkgever een ontslagprocedure. Het merkwaardige gedrag van de werkgever wordt door de rechter zwaar afgestraft. Bij wijze van ontslagvergoeding moet hij de werkneemster een jaarsalaris betalen.

2. Kinderleidster vergeet peuter in auto op warme zomerse dag.
Tijdens een uitstapje naar een buitenspeeltuin met een groep van tien kinderen vergeet een leidster bij aankomst een peuter van twee jaar die hierdoor ongeveer anderhalf uur in de auto achterblijft. De peuter wordt gelukkig ongedeerd aangetroffen, maar dit incident had volgens de rechter ernstige gevolgen kunnen hebben. Toch oordeelt de rechter dat ontslag op staande voet een te zware sanctie is. De werkneemster wordt weliswaar ontslagen, maar komt volgens de rechter wel in aanmerking voor een transitievergoeding.

3. Klantmanager laat zich op Facebook negatief uit over Poetin en wordt ontslagen.
Een medewerkster van een bedrijf met voornamelijk Russische klanten laat zich privé op Facebook negatief uit over Poetin. Volgens de werkgever worden hiermee zijn zakelijke belangen geschaad. De werkneemster meent dat haar uitlatingen vallen onder vrijheid van meningsuiting. Toch gaat de werkgever over tot ontslag op staande voet. De rechter komt (op formele gronden) tot het oordeel dat het ontslag onterecht gegeven is.

4. Burger King ontslaat werkneemster op staande voet wegens te veel augurken op broodje hamburger.
Een klant van Burger King verzocht bij haar bestelling om een hamburger met extra augurken. Toen zij haar bestelling ontving zat er geen extra augurk, maar bacon op zijn broodje. Zij beklaagde zich hierover en ontving van de betreffende medewerkster een nieuwe burger. Deze bleek volgestopt met tientallen augurken. De klant maakte een foto van het broodje en plaatste deze foto op Facebook.Burger King ging over tot ontslag op staande voet. Terecht, want volgens de rechter is “het professioneel bereiden van voedsel of maaltijden voor derden, waaronder begrepen een broodje hamburger met wat extra augurk, is in meerdere opzichten een serieuze aangelegenheid en verantwoordelijkheid waarmee niet valt te spotten.”

5. Notaris met kort lontje gooit medewerkster dossiers voor de voeten en moet € 50.000 extra ontslagvergoeding betalen.
Een notarieel medewerkster (63 jaar, 22 jaar in dienst) kreeg van haar leidinggevende (een notaris van Griekse komaf) regelmatig een stortvloed van scheldwoorden over zich heen. Ook werden dossiers letterlijk voor haar voeten geworpen en deelde de werkgever haar mede dat zij weggetreiterd zou worden. De werkneemster vond de situatie onhoudbaar en verzocht de rechter om het arbeidscontract te ontbinden. Volgens de werkgever moest aan de gedragingen van de werkgever niet zo zwaar getild worden. Een en ander had te maken met zijn “Griekse bloed” en bijbehorend “zuidelijk karakter”.  De rechter was van dit verweer bepaald niet onder de indruk. Naast de wettelijke transitievergoeding werd de werkgever veroordeeld tot betaling van een extra ontslagvergoeding van € 50.000 wegens ernstig verwijtbaar gedrag.

6. Wegnemen van 1 sigaret van collega voldoende voor ontslag op staande voet.
Een medewerker die in de pauze van een nachtdienst een sigaret van een collega wegneemt wordt om die reden op staande voet ontslagen. Volgens de werknemer is dit ontslag disproportioneel en heeft hij bovendien zijn excuses aangeboden. De rechter is echter onverbiddelijk en keurt het ontslag op staande voet goed. Daarbij geeft de rechter aan dat hij de vuistregel hanteert dat fraude of diefstal ook bij zaken met geringe waarde in principe een reden voor ontslag op staande voet opleveren.

7. Werknemer vergokt ruim € 11.000 met mobiele telefoon van werkgever maar mag niet ontslagen worden.
Een werknemer die in tien dagen tijd ongeveer 10.000 keer (!) gebruik maakt van de telefoon van zijn werkgever om op internet te gokken, wordt op staande voet ontslagen. Hij vecht het ontslag bij de rechter aan en wordt in het gelijk gesteld. De rechter vindt weliswaar dat hij de gemaakte kosten aan de werkgever moet terugbetalen, maar oordeelt tegelijkertijd dat de werknemer gehandeld heeft onder invloed van zijn gokverslaving en dat het gedrag van de werknemer hem dus niet te verwijten valt.

8. Ontslagaanzegging via WhatsApp rechtsgeldig.
Sinds 1 januari 2015 zijn werkgevers verplicht om werknemers met een contract voor bepaalde tijd (met een duur van zes maanden of langer) minimaal 1 maand voor de einddatum schriftelijk te laten weten of dit contract wel of niet verlengd wordt, de zogenaamde aanzegverplichting. De rechter in Amsterdam oordeelde dat een mededeling van de werkgever per WhatsApp ook een correcte schriftelijke aanzegging is.

9. Fotobericht met lijkwagen via WhatsApp geen reden voor ontslag.
Een operator in een fabriek van schoonmaakmiddelen beklaagt zich tegenover een collega over de leidinggevende. Hij stuurt onder meer een fotobericht via WhatsApp met een afbeelding van een lijkwagen. De begeleidende tekst luidt: “[naam leidinggevende] hol schon mal den Wagen.”  De werkgever wordt via de collega op de hoogte gesteld van deze berichten en ontslaat de werknemer op staande voet. Volgens de rechter zijn de berichten weliswaar onbetamelijk, maar zijn zij niet te kwalificeren als bedreiging omdat ze niet aan de werkgever zijn gezonden, maar aan een collega.

10. Docent geeft antwoorden van eindtoets door aan leerling, wordt ontslagen, maar houdt recht op ontslagvergoeding
Een docent op een middelbare school heeft via social media intensief contact met een leerling uit de tweede klas van de havo. Tijdens deze contacten noemt de docent een mede-docent “een irritante ouwe tang en pokkewijf” en verstrekt hij de leerling bovendien de antwoorden van een eindtoets. Het verstrekken van de antwoorden van een eindtoets aan een leerling is volstrekt ontoelaatbaar, aldus de rechter. Ook oordeelt de rechter dat hier sprake is van ernstig verwijtbaar handelen.

Maar omdat de werknemer gehandeld heeft uit een te grote betrokkenheid met de betreffende leerling en hij zichzelf niet financieel of anderszins bevoordeeld heef, vindt de rechter dat de docent toch recht heeft op een ontslagvergoeding van € 10.000.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1420 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder