Beledigend bericht op Facebook leidt tot ontslag

23 maart 2012  door Maarten van Gelderen

Een magazijnmedewerker van Blokker kreeg onlangs van de kantonrechter in Arnhem te horen dat zijn beledigende uitlatingen over zijn werkgever op Facebook aanleiding zijn voor ontslag op grond van een dringende reden.

Na de rechtszaak over schending van een relatiebeding via LinkedIn en hetontslag op staande voet vanwege een bedreigend sms-je, was het wachten op het eerste Nederlandse Facebook-ontslag. Dit laatste is sinds 19 maart 2012 een feit.

Werknemer ontvangt schriftelijke waarschuwing

De betreffende werknemer had zich negatief over zijn werkgever op Facebook uitgelaten nadat een verzoek om een voorschot op zijn loon door de werkgever was afgewezen. Daarop stuurt de werkgever de werknemer een brief met de waarschuwing om zich niet meer negatief op internet (Facebook) over de werkgever uit te laten.

Deze waarschuwing negeert de werknemer als hij enkele weken later opnieuw een bericht op Facebook plaatst waarbij onder meer de volgende termen worden gebruikt:

“blokker wat een hoerebedrijf…”

En over zijn leidinggevende schrijft de werknemer:

“…aan die kkstreken van hem…” en “…hoerestumperd…”

Vrijheid van meningsuiting?

De werkgever dient een ontslagaanvraag in bij de kantonrechter in Arnhem op grond van een zogenaamde dringende reden. Dit is vergelijkbaar met een ontslag op staande voet. De werknemer verweert zich door te stellen dat Facebook tot het privédomein behoort en dat de uitlatingen vallen onder de vrijheid van meningsuiting.

De rechter veegt deze argumenten van de werknemer echter snel van tafel. Volgens de rechter heeft de werknemer de werkgever op grovelijke wijze beledigd en is dit in strijd met het beginsel van goed werknemerschap, een beginsel dat ook een wettelijke basis heeft. De vrijheid van meningsuiting is bovendien niet onbegrensd.

Verder vindt de kantonrechter dat het privékarakter van Facebook betrekkelijk is omdat ook anderen van de uitlatingen kennis kunnen nemen. Een van de collega’s van de werknemer die als ‘vriend’ aan het netwerk van de werknemer verbonden was, nam kennis van het bericht en speelde het door aan de werkgever.

De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst dan ook met onmiddellijke ingangop grond van een dringende reden. Dit betekent niet alleen dat de werknemer niet hoeft te rekenen op een ontslagvergoeding, maar dat hij hoogstwaarschijnlijk ook geen aanspraak kan maken op een WW-uitkering.

Werknemer en werkgever moeten zich zorgvuldig gedragen

Nog even afgezien van het feit dat de meeste mensen de uitspraak van de kantonrechter logisch en begrijpelijk zullen vinden, is deze uitspraak ook juridisch goed verdedigbaar. Op grond van artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek moeten een werknemer en werkgever zich als ‘goed werknemer’ en ‘goed werkgever’ naar elkaar toe gedragen. Als de ene partij zich beledigend over de andere partij uitlaat in een min of meer publieke omgeving, offline of online, dan levert dit al vrij snel een schending van dit zorgvuldigheidsbeginsel op.

Bovendien staat ‘het op grovelijke wijze beledigen van de werkgever’ expliciet in de wet genoemd als een reden voor ontslag op staande voet. De rechter had dus voldoende juridische handvatten om tot zijn conclusie te komen.

Het aftellen naar het eerste Twitter-ontslag kan beginnen…

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1377 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder