De 10 opmerkelijkste ontslagzaken van 2019

13 december 2019  door Maarten van Gelderen

Ook 2019 was weer een bijzonder ontslagjaar. Er werden weer honderden ontslagzaken gepubliceerd waarvan een aantal opvallend, bijzonder of opmerkelijk genoemd kan worden. Net als in voorgaande jaren stelden wij ook dit jaar weer een top 10 samen van de zaken die in ons ogen het meest opmerkelijk waren.

1. Kraanmachinist laat boomstam op voet van collega vallen

Een ervaren kraanmachinist laat, nadat een collega een sneeuwbal tegen zijn cabineruit gooide, een boomstam uit zijn grijper vallen bovenop de voet van zijn collega. Deze collega loopt ernstig letsel op (vijf tenen en een deel van zijn voet moet worden geamputeerd). De kraanmachinist voert aan dat er sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden en de boomstam per ongeluk uit zijn grijper gegleden is. De rechter vindt de lezing van de machinist ongeloofwaardig en spreekt van onverantwoordelijk en gevaarzettend gedrag. Volgens de rechter is de kraanmachinist terecht op staande voet ontslagen.

2. Directeur laat werkgever voor € 1,6 miljoen aan privé uitgaven betalen

Een directeur van een internationaal concern houdt er jarenlang een zeer luxueus en excessief privéleven op na en laat zijn werkgever hiervoor betalen. De directeur declareerde bij zijn werkgever onder meer privéreizen naar Parijs, Malaga en Marbella, luxueuze dinertjes (o.a. voor zijn dochters verjaardag), mobiele telefoons, tassen en koffers, abonnementen voor zijn familie op iTunes, Spotify en Netflix en het tuinonderhoud van zijn eigen tuin.

Pas na de benoeming van een mededirecteur komt de werkgever achter de grootschalige fraude en wordt de directeur op staande voet ontslagen. De rechter bekrachtigt dit ontslag en veroordeelt de directeur tot terugbetaling van een bedrag van ruim 1,6 miljoen euro aan de werkgever wegens onterecht gedeclareerde privékosten.

3. Directeur vraagt medewerkster hele banaan in haar mond te stoppen

Een directeur van een internationale financieringsmaatschappij meent zich een aantal lollig bedoelde opmerkingen te kunnen permitteren bij het dessert tijdens een etentje met zijn team. Als het dessert (gebakken bananen) wordt opgediend dringt hij er bij een van zijn jongere, vrouwelijke teamleden op aan dat zij een banaan in zijn geheel in haar mond neemt (“like deep throat”) om vervolgens tegen collega’s te roepen “film her, film her”.

De vrouw ziet er de humor niet van in, net zomin als de werkgever. De directeur wordt ontslagen. Terecht, zo oordeelt de rechter. Mede gelet op zijn voorbeeldfunctie zijn de gedragingen van de directeur volstrekt ongepast en ontoelaatbaar. Vanwege zijn lange en onberispelijke staat van dienst, de spijt die hij betuigd heeft en vanwege extreme privéomstandigheden kent de rechter hem nog wel iets meer dan de helft van de transitievergoeding toe (€ 150.000 bruto).

4. Docent die leerlingen alleen liet na schietincident terecht op staande voet ontslagen

De zeer ervaren docent (61 jaar) had na het schietincident op 18 maart 2019 de mondelinge instructie gekregen om de leerlingen die dag tot 18.00 uur op de Utrechtse school te houden in verband met een potentiële terroristische dreiging. De docent besloot echter zonder overleg met de directie of collega’s de school te verlaten en de leerlingen achter te laten in de kantine waar het op dat moment erg druk was en een gespannen sfeer heerste. De school besloot de docent daarop per direct te ontslaan. Hij vocht het ontslag aan en beweerde o.a. dat hij vanwege zijn diabetes even weg moest om wat te eten. Ongeloofwaardig, aldus de rechter die tevens zijn claim voor een ontslagvergoeding van ruim € 450.000 van tafel veegde.

5. Werknemer maakt op toilet seksfilmpje van zichzelf en wordt op staande voet ontslagen

De werknemer in kwestie bevredigde zichzelf op het toilet, filmde dat en stuurde deze video via Snapchat aan een collega waarmee hij een seksuele relatie onderhield. Na een klacht van deze collega werd de werknemer ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag onder verwijzing naar de gedragsregels die binnen de onderneming gelden.

Volgens de werknemer was er sprake van een private aangelegenheid en een consensuele seksuele relatie met de collega aan wie hij het filmpje stuurde. De rechter ging hier niet in mee. Door de beelden tijdens werktijd naar een collega te sturen, is er geen sprake meer van louter privégedrag maar zijn de beelden uit de privésfeer op de werkvloer gekomen. Bovendien was het bij de werkgever verboden om obscene websites te bezoeken; dan is het zelf maken en aan een collega sturen van een obsceen filmpje eveneens verboden, aldus de rechter.

6. Gestalkte werknemer wordt zelf ontslagen

De werknemer in kwestie wordt al maandenlang lastiggevallen door, vermoedelijk, zijn ex-partner die hem stalkt en hem in brieven en e-mails beschuldigt van mishandeling, verkrachting van vrouwen en pedofilie. Na enige tijd wordt ook de directie van de werkgever bestookt met nare berichten, worden slechte recensies over het bedrijf op internet geplaatst en ontvangt de directeur een foto met de afbeelding van een pistool en munitie.

De werkgever vraagt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden ondanks het feit dat de werkgever zeer tevreden is over het functioneren van de werknemer. De rechter wijst het ontslagverzoek toe en baseert dit onder meer op het feit dat de dreigementen ook de persoonlijke levenssfeer van de directie en hun gezinsleden raakt. Onder deze omstandigheden kan van de werkgever niet verlangd worden het dienstverband te laten voortbestaan.

7. COA weigert zwangere werkneemster aan te nemen en moet jaarsalaris betalen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers voert een sollicitatiegesprek met een medewerkster die al eerder via een uitzendbureau voor het COA gewerkt heeft. Tijdens dit sollicitatiegesprek vertelt de medewerkster dat zij zwanger is. Kort daarna laat het COA haar telefonisch weten dat zij niet aangenomen wordt.

De werkneemster neemt het telefoongesprek echter stiekem op. Uit deze opname blijkt dat het COA het gewoon “niet handig” vindt dat de werkneemster zwanger is. Zij laat het er echter niet bij zitten en stapt naar de rechter. Volgens de rechter was er inderdaad sprake van discriminatie en heeft de werkneemster daarom recht op een schadevergoeding ter grootte van een jaarsalaris (€ 37.000).

8. Werknemer die tijdens personeelsuitje cocaïne aanbiedt en gebruikt onterecht ontslagen

Tijdens een overnachting in een kampeerboerderij in het kader van een personeelsuitje biedt deze werkneemster haar collega’s cocaïne aan en maakt een van deze collega’s ook daadwerkelijk van dit aanbod gebruik. De werkneemster wordt op staande voet ontslagen, maar vecht dit ontslag met succes aan bij de kantonrechter.

Volgens de rechter is het gebruiken en aanbieden van cocaïne aan de ene kant misschien onwenselijk of zelfs strafbaar, maar moet aan de andere kant gezien worden als een maatschappelijke realiteit en geen zeldzaamheid. Verder vindt de kantonrechter dat het gebruik van cocaïne in dit geval te ver verwijderd is van het dienstverband. In de eerste plaats vond het gebruik plaats buiten werktijd en op een locatie die ver verwijderd was van de plaats, waar werknemer gebruikelijk haar werkzaamheden verrichtte. De werkgever had de werkneemster dus niet op staande voet mogen ontslaan en wordt veroordeeld tot betaling van een billijke vergoeding.

9. Op olieterminal rokende technicus mag niet ontslagen worden ondanks explosiegevaar en kans op natuurramp

Een technicus die werkzaam is op een groot olieplatform waar miljoenen olievaten staan opgeslagen steekt ondanks een rookverbod toch een sigaret op. De werknemer wordt geschorst en kort daarna op staande voet ontslagen. De rechter stelt vast dat het rookverbod noodzakelijk is vanwege het explosiegevaar en de serieuze natuurramp die hieruit kan voortvloeien. Toch oordeelt de rechter dat het ontslag op staande voet onterecht gegeven is met name omdat in de arbeidsovereenkomst niet duidelijk omschreven stond dat overtreding van het rookverbod tot ontslag op staande voet zou kunnen leiden. De rechter vernietigt het ontslag op staande voet en beveelt de werkgever om de werknemer weer tot het werk toe te laten.

10. Docent bewegingsleer die aan billen en borsten van studenten zit, krijgt toch een ontslagvergoeding

Over deze docent zijn al vaker klachten binnengekomen van vrouwelijke studenten die de fysieke instructies tijdens de bewegingslessen als ongewenst en verwarrend ervaren. Enige tijd later verklaart een studente dat de docent tijdens de les zijn hand op haar billen legde en aangaf dat hij dit al langer had willen doen. Een andere studente verklaart tijdens een massage-les bij haar billen, borsten en tussen haar benen te zijn betast.

De school start een ontslagprocedure en de kantonrechter concludeert dat de docent zich ernstig verwijtbaar gedragen heeft. Er volgt ontslag zonder toekenning van een ontslagvergoeding. De docent gaat in hoger beroep en krijgt van het gerechtshof alsnog een ontslagvergoeding toegekend. Volgens het gerechtshof is er wel sprake van verwijtbaar gedrag, maar is dit gedrag niet zo ernstig dat de docent geen recht heeft op een ontslagvergoeding.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1437 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder