De 10 opmerkelijkste ontslagzaken van 2016

4 januari 2017  door Maarten van Gelderen

Ook het afgelopen jaar heeft weer een aantal opmerkelijke, onverwachte en soms zelfs ronduit bizarre ontslagzaken opgeleverd. Wat waren het afgelopen jaar de ontslagzaken die mij en mijn collega’s de wenkbrauwen deden fronzen?

Zoals je van ons gewend bent hebben we ook dit jaar weer een top 10 samengesteld die er in willekeurige volgorde als volgt uit ziet:

1. Verzorgende laat demente bejaarde per ongeluk een nacht op de wc zitten

In een verzorgingshuis voor dementerende ouderen vergeet een van de verzorgers tijdens de avonddienst om een bejaarde vrouw van het toilet te halen zodat zij de hele nacht hangend in een tillift boven het toilet moet doorbrengen. De ontslagaanvraag die de werkgever vervolgens indient wordt afgewezen, mede vanwege het feit dat er sprake was van een hoge werkdruk en de werknemer al meer dan 25 jaar goed gefunctioneerd heeft.

2. Werknemer vindt stapel geld en wordt op staande voet ontslagen

Een beveiliger op Schiphol koopt na afloop van zijn dienst een bos bloemen en vindt bij het verlaten van de winkel een stapel bankbiljetten die hij mee naar huis neemt. De volgende dag roept de werkgever hem op het matje en wordt hij op staande voet ontslagen. Volgens de werkgever heeft hij niet integer gehandeld door niet direct melding te maken van zijn vondst. De rechter oordeelt echter dat de werkgever overhaast gehandeld heeft en had moeten afwachten of de werknemer het geld alsnog de volgende dag zou hebben afgegeven.

Omdat de rechter wel van mening is dat de werknemer zich op zijn minst genomen vreemd gedragen heeft, kent hij de werknemer ‘slechts’ een extra ontslagvergoeding (bovenop de transitievergoeding) toe van € 5.000. Dit is ongeveer 20 maal zoveel als het bedrag dat de werknemer gevonden heeft.

3. Kerstborrel loopt verkeerd af voor werknemer die zijn directeur bedreigt

Tijdens de kerstborrel krijgt een werknemer (58 jaar, 25 jaar in dienst) met zijn directeur een woordenwisseling. Na afloop van de borrel escaleert de zaak en zegt de werknemer dat hij de directeur ‘middendoor’ wil schoppen en ‘voor zijn kop zal slaan’. De werknemer wordt op staande voet ontslagen.

De werknemer voert ter verdediging onder meer aan dat de werkgever de alcohol tijdens de borrel rijkelijk heeft laten vloeien, maar dit maakt voor de rechter geen verschil. De werknemer is zelf verantwoordelijk voor het feit dat hij teveel gedronken heeft en had, zeker nu hij diabetespatiënt is, moeten weten dat alcohol en diabetes geen gelukkige combinatie vormen.

4. Werknemer wordt ontslagen voor bericht op Facebook van zijn echtgenote

Een hotelmedewerker die te horen kreeg dat zijn promotie niet door zou gaan vanwege een reorganisatie, werd door zijn echtgenoten op een ongebruikelijke wijze ‘gesteund’. Zij plaatste op Facebook een aantal berichten waaronder:

“You mess with my family, I will eat you alive.”

En:

“…want wat jullie vandaag mijn familie aandoen, zal toen duizend keer zo hard op jullie afkomen probeer niet om een onschuldige en ongevaarlijke familie schade te berokkenen! Jullie zullen dag en nacht last hebben van je geweten. Jullie kwaadaardige daden zullen mislukken, want onze familie is beschermd door het heilige bloed van Christus.”

De werkgever wil dat deze berichten onmiddellijk verwijderd worden. Daarop laat de werknemer weten dat hij weliswaar afstand neemt van de berichtgeving van zijn echtgenote op Facebook, maar dat hij niet van plan is om zijn vrouw hierop aan te spreken. Volgens de werknemer zou dit in strijd zijn met de vrijheid van meningsuiting van zijn vrouw. Ook zou er sprake zijn van ontoelaatbare huwelijkse inmenging.

Volgens de rechter had van de werknemer echter verwacht mogen worden dat hij zich maximaal zou inspannen om ervoor te zorgen dat de berichten van Facebook verwijderd zouden worden. Door dit niet te doen heeft de werknemer verwijtbaar gehandeld. Maar omdat er sprake is van een 25-jarig dienstverband wordt de ontslagaanvraag toch afgewezen.

5. Werkgever beschuldigt werknemer van rattengif in de kantoorkoffie

Een manager van een beveiligingsbedrijf is ervan overtuigd (mede op basis van videobeelden) dat een werknemer een groene substantie aan de kantoorkoffie heeft toegevoegd. Het vermoeden is dat het hier om rattengif gaat.

De werknemer, al tweemaal eerder geschorst voor verwijtbaar gedrag, ontkent. Volgens de rechter kan er aanleiding zijn voor ontslag op staande voet ‘als een werknemer met de kantoorkoffie knoeit’. Er moet immers sprake zijn van veilige werkomstandigheden en die zijn er niet als een werknemer aan het eten of drinken van zijn collega’s een substantie, wat het ook is, toevoegt.

De rechter kan op de videobeelden echter niet goed zien wat de werknemer in de keuken nu precies gedaan heeft. Het ontslag op staande voet moet van de rechter dan ook teruggedraaid worden.

6. Werknemer slaat automobilist met ijzeren staaf, wordt ontslagen, maar houdt recht op ontslagvergoeding

Een vrachtwagenchauffeur krijgt bij uitvoegen een verkeersirritatie met een bestuurder van een kleine personenauto. Als ze beiden bij een tankstation staan, daagt de bestuurder van de auto de vrachtwagenchauffeur uit.

Daarop haalt de vrachtwagenchauffeur een ijzeren staaf uit zijn cabine en slaat hiermee de automobilist. De chauffeur wordt ontslagen en ook strafrechtelijk veroordeeld. Toch vindt de rechter dat de chauffeur recht heeft op een ontslagvergoeding. Hij heeft weliswaar verwijtbaar gehandeld, maar van ernstige verwijtbaarheid is geen sprake, aldus de rechter.

7. Baas met hond op kantoor moet allergische werknemer extra ontslagvergoeding betalen

Een medewerkster van een accountantskantoor maakt bezwaar tegen het feit dat haar baas op enig moment een hond mee naar kantoor neemt. De medewerkster krijgt gezondheidsklachten van de hond en dringt er bij haar baas op aan om de hond niet meer mee naar kantoor te nemen.

De werkgever weigert dit waarop de werkneemster bij de rechter zelf een ontslagverzoek indient en een (extra) ontslagvergoeding claimt. Deze claim wordt toegewezen omdat, aldus de rechter, de werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld heeft door de hond op kantoor te houden ondanks de gezondheidsklachten van de werkneemster.

8. Piloot die tijdens vlucht cockpit verlaat om te gaan slapen wordt op staande voet ontslagen

Tijdens een commerciële vlucht van Zurich naar Munster laat een gezagvoerder een co-piloot alleen achter in de cockpit om in de cabine te gaan slapen. De co-piloot maakt met zijn mobiele telefoon foto’s van de lege stoel van de gezagvoerder en stuurt deze foto’s via WhatsApp door aan zijn moeder (“Wat klopt er niet?“).

Omdat het betreffende toestel volgens de wet en het Operations Manual te allen tijde door twee piloten bestuurd moet worden, wordt de gezagvoerder op staande voet ontslagen.

9. Practical jokes op het werk zijn geen reden voor ontslag

In een woongroep voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking ontstaat bij de directie het vermoeden van grensoverschrijdend en onprofessioneel gedrag.

Uit een ingesteld onderzoek blijkt inderdaad dat een van de medewerkers regelmatig grappig bedoelde handelingen uitvoert zoals het laten overlopen van het koffieapparaat, het smeren van pindakaas aan de grepen van de keukenkastjes, het smeren van ketchup in maandverband, het gooien met yoghurt en het versturen van filmpjes met poep- en plassex. Ook heeft de werknemer een auto van een van zijn collega’s verplaatst die hij vervolgens na het volgen van bepaalde instructies weer kon terugvinden.

Voor de werkgever was de maat daarmee vol en werd een ontslagaanvraag wegens een verstoorde arbeidsrelatie bij de rechter ingediend. De rechter wees deze aanvraag echter af. Volgens de rechter zou een waarschuwing zeker op zijn plaats zijn, maar is ontslag een te zware sanctie.

10. Werknemer van geneesmiddelenfabrikant handelt privé in illegale medicijnen

In de woning van een laboratorium assistent van een grote geneesmiddelenfabrikant worden 100 Xtc-pillen, 20 gram speed en 1.000 illegale erectie bevorderende pillen in beslag genomen. De werknemer houdt zich bij zijn werkgever bezig met het controleren van de kwaliteit van geneesmiddelen.

In de ontslagprocedure verweert de werknemer zich onder andere met het standpunt dat de gewraakte handelingen zich volledig in de privésfeer hebben afgespeeld. Volgens de rechter is dit gegeven gelet op de inhoud van de functie van de werknemer, van ondergeschikt belang. De werknemer wordt ontslagen zonder enige ontslagvergoeding.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1430 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder