De wettelijke definitie van disfunctioneren nader bekeken

Voor een gemiddelde werkgever staat een disfunctionerende werknemer gelijk aan een werknemer “die gewoon zijn werk niet goed doet”. Volgens de wettelijke definitie (artikel 7:669 lid 3 onder a BW) spreken we van disfunctioneren als een werknemer ongeschikt is tot het verrichten van zijn eigen werkzaamheden.

Maar dat wil nog niet zeggen dat een werknemer die disfunctioneert direct ontslagen mag worden. Want stel nu eens dat een werknemer ondermaats presteert vanwege slechte arbeidsomstandigheden. Of dat de werkgever in kwestie heeft nagelaten om de werknemer concreet te wijzen op zijn disfunctioneren. In die gevallen zal een rechter een ontslagaanvraag wegens disfunctioneren resoluut afwijzen.

Volgens de wet is disfunctioneren weliswaar een legitieme ontslagreden, maar dan moet wel aan een aantal strikte voorwaarden voldaan zijn. Letterlijk geeft de wetgever aan dat ontslag wegens disfunctioneren pas mogelijk is als er sprake is van:

“… de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid, anders dan ten gevolge van ziekte of gebreken van de werknemer, mits de werkgever de werknemer hiervan tijdig in kennis heeft gesteld en hem in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld zijn functioneren te verbeteren en de ongeschiktheid niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer of voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer.”

Deze wettelijke definitie blinkt niet bepaald in helderheid uit. Maar als we deze definitie opknippen in verschillende delen wordt duidelijker wanneer een werkgever kan besluiten het dienstverband te (laten) beëindigen wegens disfunctioneren.

Disfunctioneren nader bekeken

Een rechter die een ontslagaanvraag wegens disfunctioneren moet beoordelen zal zichzelf de volgende vragen stellen:

  1. Is de werknemer ongeschikt tot het verrichten van zijn eigen werkzaamheden en vloeit deze ongeschiktheid niet voort uit ziekte of gebreken van de werknemer?
  2. Is de werknemer door de werkgever tijdig in kennis gesteld van zijn disfunctioneren?
  3. Is de werknemer voldoende in de gelegenheid gesteld om zijn functioneren te verbeteren?
  4. Is het niet mogelijk om de werknemer in een andere passende functie binnen de onderneming (of, als er sprake is van een concern, bij een zusterorganisatie) te herplaatsen?

Tip!

Bestel het boekje “De disfunctionerende werknemer”. Dit boekje geeft op een praktische manier inzicht in alle facetten rondom het onderwerp disfunctioneren. Het boekje bevat daarnaast vele praktijkvoorbeelden zodat je een goed beeld krijgt hoe een rechter tegen bepaalde situaties aankijkt. Voor meer informatie of om dit boekje direct te bestellen klik je hier.

Pas als de rechter alle vier de vragen bevestigend beantwoordt, kan hij of zij de ontslagaanvraag toewijzen en de arbeidsovereenkomst ontbinden. Het is dus erg belangrijk dat bij elk dossier over disfunctioneren deze vier vragen worden langsgelopen om een inschatting te maken of ontslag in een bepaalde situatie wel of niet mogelijk is.

Gebruik de Ontslagchecker

Wil je weten of je op grond van disfunctioneren ontslagen kunt worden? Gebruik dan de Ontslagchecker, een online tool waarmee je binnen enkele minuten kunt bepalen of ontslag wel of niet mogelijk is.

Heb je een vraag over disfunctioneren of wil je je eigen situatie voorleggen aan een arbeidsrechtspecialist? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0900 – 10 10 123 (50 cpm) of per mail via info@ontslag.nl.

Waardeer deze site:
Klant waardering
0 1245 waarderingen, gemiddeld: 7.4 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder