Hoe zit het met het verbetertraject bij disfunctioneren?

Maarten van Gelderen Maarten van Gelderen Advocaat arbeidsrecht Bijgewerkt op: 24 januari 2022

Je kunt pas wegens disfunctioneren ontslagen worden als je werkgever je voldoende in de gelegenheid heeft gesteld om je functioneren te verbeteren. Dit wordt ook wel een verbetertraject genoemd.

Dit moet je weten over het verbetertraject:

Hoe ziet een verbetertraject er precies uit?

In de wet staat niet beschreven hoe een goed verbeterplan eruit moet zien, maar uit de vele uitspraken van rechters op dit punt kun je zeggen dat een goed verbetertraject voldoet aan de volgende kenmerken:


 • Het verbeterplan moet schriftelijk worden vastgelegd en dat geldt ook voor de tussentijdse evaluaties.
 • In het verbeterplan moet concreet beschreven staan welke punten er moeten verbeteren en deze verbeterpunten moeten zo objectief mogelijk meetbaar zijn. Als er sprake is van hele algemene of vage kritiekpunten, dan zal een rechter het verbetertraject als onvoldoende beoordelen en is de kans groot dat een ontslagaanvraag afgewezen wordt.
 • De verbeterpunten moeten voor de werknemer ook realistisch en haalbaar zijn. Het is uiteraard de bedoeling dat je als werknemer een serieuze kans krijgt om zich te verbeteren. Als dit niet het geval is, kun je niet wegens disfunctioneren ontslagen worden.
 • De werkgever hoort de werknemer actief te ondersteunen bij de uitvoering van het verbeterplan. Wat deze ondersteuning inhoudt verschilt per geval en kan bestaan uit ‘training on the job’ maar ook uit het aanbieden van een training of een cursus. Ook het inschakelen van een coach of mentor is niet ongebruikelijk.
 • Het verbeterplan wordt een aantal keren tussentijds geëvalueerd. Er wordt dan besproken wat er goed of (nog) niet goed ging in de afgelopen periode. Ook kan tijdens een evaluatiegesprek vooruitgekeken worden. Het is de bedoeling dat elk evaluatiegesprek schriftelijk wordt vastgelegd.

Benieuwd of jouw ontslag rechtsgeldig is? Doe dan in twee minuten een juridische controle met de Ontslagchecker!

Laat je vaststellingsovereenkomst controleren

Er kan een hoop misgaan bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst (VSO). Laat hem daarom altijd controleren door een juridisch specialist.

In 95% van de gevallen moet de VSO aangepast worden.

Ben ik verplicht om mee te werken aan een verbetertraject?

In het algemeen wel. Een werkgever heeft het recht om medewerkers te beoordelen en om aanwijzingen te geven hoe het werk beter kan worden uitgevoerd. Maar er moet natuurlijk wel een reële aanleiding zijn om een formeel verbetertraject op te starten. Meestal gaan er een of meerdere kritische beoordelingsgesprekken vooraf aan de start van een verbetertraject.

 

Als jouw werkgever aandringt op een verbetertraject, neem dan contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten. Wij kunnen allereerst beoordelen of er wel echt een aanleiding is voor een verbetertraject en of dit traject voldoet aan de eisen die rechters hieraan stellen.

Hoe lang duurt een verbetertraject?

Hier is geen exact antwoord op te geven, maar meestal gaat om een periode van minimaal zes maanden tot ongeveer een jaar. Het gaat erom dat de periode in elk geval lang genoeg is om de werknemer in de gelegenheid te stellen om zich daadwerkelijk te verbeteren.

 

Bij de duur van het verbetertraject spelen de volgende factoren een rol:

 

 • De inhoud en het niveau van de functie.
 • Het opleidingsniveau van de werknemer.
 • De aard en de mate van ongeschiktheid.
 • De duur van het dienstverband.
 • Eerdere inspanningen die zijn ondernomen om het functioneren te verbeteren.
 • De mate waarin de werknemer openstaat voor kritiek en bereid is om zich in te zetten tijdens het verbetertraject.

Leg jouw situatie gerust eens aan mij voor

Word je zelf geconfronteerd met een verbetertraject of dreigend ontslag wegens disfunctioneren? En wil je van een expert van Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten horen of jouw rechten wel worden gerespecteerd? Bel me gerust en ik kan je waarschijnlijk binnen enkele minuten antwoord geven op de belangrijkste vragen rondom jouw situatie.

Jordi Niggelie

Advocaat arbeidsrecht

Verbetertraject en ziekte

Het is natuurlijk mogelijk dat je tijdens de duur van een verbetertraject ziek wordt. Het ligt dan voor de hand dat het verbetertraject opgeschort wordt totdat je weer hersteld bent.

 

Datzelfde geldt voor de situatie dat je ziek wordt voordat er een concreet verbeterplan is overeengekomen. Er zal dan eerst een herstel en re-integratie moeten plaatsvinden voordat het verbetertraject van start kan gaan.

Veelgestelde vragen over het verbetertraject

Een verbetertraject is de periode die de werkgever uittrekt om een werknemer in staat te stellen zijn of haar functioneren te verbeteren. Het is de bedoeling dat de werknemer een serieuze en realistische kans krijgt om tot een verbetering te komen. Het verbetertraject of verbeterplan moet schriftelijk worden vastgelegd en hoort een of meerdere tussentijdse evaluaties te bevatten.

Dat hangt af van de situatie, maar en verbetertraject duurt meestal minimaal zes tot twaalf maanden.

Meestal wel. Een werkgever heeft het recht om zijn werknemers te beoordelen en aanwijzingen te geven over hoe het functioneren beter kan. Er moet wel een serieuze aanleiding zijn voor een formeel verbetertraject.

Dat is inderdaad mogelijk. Wel moet dan duidelijk zijn dat jouw werkgever jou een reële en serieuze kans heeft gegeven om je te verbeteren. Je mag bovendien verwachten dat jouw werkgever ook de nodige ondersteuning heeft aangeboden om van het verbetertraject een succes te maken.

Leg dit vast, bijvoorbeeld met een e-mailbericht. Laat je werkgever dus tussentijds weten dat je het niet eens bent met de manier waarop het verbetertraject loopt en waarom. Neem zonodig ook contact op met een arbeidsrechtadvocaat om te informeren naar jouw rechtspositie.

Het ligt voor de hand dat de werkgever het initiatief neemt voor het opstellen van een verbeterplan. Hij is namelijk degene die vindt dat er sprake is van onvoldoende functioneren. Toch zijn er uitzonderlijke situaties denkbaar waarbij de werkgever kan verlangen dat de werknemer zelf een verbeterplan opstelt. Het zal dan meestal gaan om een hoogopgeleide werknemer en/of een werknemer met een zeer specialistische functie.