Wat is disfunctioneren?

Van disfunctioneren is kort gezegd sprake als de werkgever kan aantonen dat de werknemer ongeschikt is voor het verrichten van zijn werkzaamheden.

Maar pas als de werkgever over een stevig ontslagdossier beschikt zal een rechter een ontslagverzoek wegens disfunctioneren zal toewijzen. In de praktijk blijkt nogal eens dat dit ontslagdossier onvolledig is.

Verbetertraject

Zo moet de werkgever aannemelijk kunnen maken dat de werknemer tijdig op het onvoldoende functioneren is gewezen. Ook moet de werkgever de rechter kunnen laten zien dat hij de werknemer door middel van een verbetertraject een reële kans heeft geboden om zijn presteren te verbeteren. Tot slot moet de rechter er ook van overtuigd raken dat herplaatsing van de werknemer in een andere passende functie binnen de organisatie niet mogelijk is. Ook kan er sprake zijn van een werkgerelateerde oorzaak waardoor een werknemer niet goed kan functioneren. Als de werkgever niet de juiste werkomgeving creëert en de werknemer niet de beschikking geeft over de juiste middelen om goed te kunnen functioneren, dan zal een rechter een ontslag wegens disfunctioneren niet goedkeuren.

Dreigt er ontslag vanwege (dis)functioneren en wil je weten hoe je er juridisch voorstaat? Heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen of heb je ondersteuning nodig in een ontslagzaak?

Neem dan contact op met een van onze ontslagspecialisten. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0900 – 10 10 123 (50 cpm) of per mail via info@ontslag.nl.

Een voorbeeld

Job Leenman werkt als verkoper bij een autobedrijf. In enig jaar krijgt Job van zijn werkgever een verkooptarget opgelegd. Door de slechte publiciteit van het merk is deze target niet realistisch. Aan het eind van het betreffende jaar blijkt dat Job zijn target niet gehaald heeft. Het feit dat Job zijn target niet heeft kunnen halen betekent in dit geval niet dat er sprake is van disfunctioneren. Als Job zich in verkoopgesprekken onbeleefd en voortdurend ongeduldig naar potentiële klanten zou opstellen, kan er wel sprake zijn van disfunctioneren. Als Job hier door zijn werkgever op gewezen wordt en zijn houding verandert niet, dan zou dit tot ontslag kunnen leiden.

Ontslag wegens disfunctioneren

Van ontslag wegens disfunctioneren kan pas sprake zijn als er aan een aantal wettelijke voorwaarden voldaan is:

1.
In de eerste plaats moet de werkgever kunnen aantonen dat er inderdaad sprake is van onvoldoende functioneren. De wet spreek van ‘het ongeschikt zijn voor de bedongen arbeid’. Het bewijs hiervoor kan een werkgever bijvoorbeeld leveren door middel van functionerings- of beoordelingsverslagen, maar ook met behulp van andere documenten zoals brieven, memo’s of e-mails. Alleen als de rechter vindt dat de werkgever het disfunctioneren aannemelijk gemaakt heeft, kan er ontslag volgen.

2.
Het moet duidelijk zijn dat de werknemer niet onderpresteert als gevolg van een ziekte of gebrek.

3.
De werkgever moet de werknemer ook tijdig in kennis gesteld hebben van de kritiek op het functioneren. Dit wil zeggen dat de werknemer niet van de ene op de andere dag ‘overvallen’ mag worden met forse kritiek en een ontslagaanzegging. Ook zal de werkgever duidelijk moeten maken dat de werknemer diverse malen op zijn tekortschieten is gewezen. Als de werkgever bijvoorbeeld alleen interne notities maakt over het functioneren van de werknemer, is dit onvoldoende voor ontslag. Van de werkgever wordt verwacht dat hij de werknemer duidelijk aanspreekt op zijn functioneren en heel concreet aangeeft wat er moet verbeteren. En voor alle duidelijkheid: als de werkgever beweert dat er sprake is van disfunctioneren, dan moet het niet alleen gaan om geringe verbeterpuntjes.

4.
De werkgever moet bovendien wat meer doen dan de werknemer enkel melden dat hij onvoldoende presteert. Van een werkgever wordt verwacht dat hij serieus en actief geprobeerd heeft om het functioneren van de werknemer te verbeteren. De werknemer moet gedurende een reële periode de kans krijgen om zijn functioneren te verbeteren, het zogenaamde verbetertraject. Afhankelijk van de functie en de lengte van het dienstverband mag een werknemer bijvoorbeeld verwachten dat hij extra coaching of begeleiding krijgt en soms zelfs dat de werkgever zorgt voor aanvullende scholing of training.

5.
Verder moet ook duidelijk zijn dat het disfunctioneren van de werknemer niet het gevolg is van onvoldoende scholing van de werknemer of vanwege het feit dat de werkgever onvoldoende aandacht heeft gehad voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer.

6.
Tot slot moet de werkgever ook aannemelijk kunnen maken dat het niet mogelijk is om de werknemer binnen de organisatie te herplaatsen in een andere functie.

Gebruik de Ontslagchecker

Wil je weten of je op grond van disfunctioneren ontslagen kunt worden? Gebruik dan de Ontslagchecker, een online tool waarmee je binnen enkele minuten kunt bepalen of ontslag wel of niet mogelijk is.

Onze arbeidsrechtadvocaten maken dagelijks inschattingen van de meest uiteenlopende ontslagsituaties. Neem contact met ons op om te horen hoe wij jouw situatie beoordelen. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0900 – 10 10 123 (50 cpm) of per mail via info@ontslag.nl.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1304 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder