Wanneer is er sprake van disfunctioneren?

Bij disfunctioneren gaat het om de situatie dat de prestaties van de werknemer niet voldoen aan de verwachtingen die de werkgever daarvan heeft.

Dat kan zich uiten in verschillende vormen: de werknemer kan de hoeveelheid werk niet aan, de werknemer levert kwalitatief slecht werk af, de werknemer kan onvoldoende meegroeien met veranderingen in zijn werk, de werknemer kan slecht met collega’s en/of klanten omgaan, etc.  Het is dan wel steeds van belang dat de werknemer ook duidelijk gemaakt is en wordt wat er van hem in een bepaalde functie of rol verwacht wordt. Een functiebeschrijving is daarom een belangrijk document als het gaat om disfunctioneren.

Zonder functiebeschrijving geen disfunctioneren?

De functiebeschrijving geeft immers aan wat er specifiek van de werknemer verwacht wordt, wat zijn taken en verantwoordelijkheden zijn en over welke competenties hij moet beschikken om de functie naar behoren te kunnen uitoefenen. Als je als werkgever niet beschikt over een actuele functiebeschrijving, dan is het  een stuk lastiger om een rechter te overtuigen van het feit dat de werknemer disfunctioneert. De werknemer zou namelijk kunnen aanvoeren dat hem niet (voldoende) duidelijk was aan welke functie-eisen hij zou moeten voldoen.

Dreigt er ontslag vanwege (dis)functioneren en wil je weten hoe je er juridisch voorstaat? Heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen of heb je ondersteuning nodig in een ontslagzaak?

Neem dan contact op met een van onze ontslagspecialisten. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0900 – 10 10 123 (50 cpm) of per mail via info@ontslag.nl.

Als werkgever moet je er dus voor zorgen dat de werknemer, bij voorkeur schriftelijk, duidelijk wordt gemaakt wat er van hem verwacht wordt. Naast een functiebeschrijving kan dat ook in de vorm van bepaalde opleidingseisen, productienormen, targets, kwaliteitsnormen of een taakstelling. Belangrijk is daarbij natuurlijk wel dat de gestelde eisen realistisch moeten zijn. Een werknemer die een onhaalbare target krijgt opgelegd en deze target aan het einde van het jaar (logischerwijs) niet haalt, kan niet verweten worden dat hij disfunctioneert.

Disfunctioneren kan ook liggen aan gedrag of karakter

Bij disfunctioneren gaat het dus meestal op de situatie waarbij de werknemer niet voldoet aan de gestelde functie-eisen, maar soms ligt de situatie wat genuanceerder. Het is namelijk ook denkbaar dat de werknemer strikt genomen wel voldoet aan de functie-eisen, maar door zijn karakter of houding niet in de bedrijfscultuur past. Ook dan kan er sprake zijn van disfunctioneren.

Een voorbeeld
Maurice werkt al vijftien jaar in het onderwijs als docent marketing. Hij haalt steeds minder voldoening uit zijn werk en besluit te solliciteren op een marketingafdeling van een middelgrote onderneming. Maurice wordt aangenomen en gaat met enthousiasme aan de slag in zijn nieuwe functie. Na enkele maanden blijkt dat Maurice wel voldoet als het gaat om de kwaliteits- en productienormen die van hem gevraagd worden, maar dat hij slecht om kan gaan met de commerciële cultuur binnen het bedrijf. Maurice is gewend aan een overlegcultuur terwijl er binnen de organisatie van zijn nieuwe werkgever wordt verwacht dat hij veel beslissingen zelfstandig neemt zonder dat er veel tijd is voor ruggenspraak. Ook blijkt dat Maurice veel moeite heeft met de verwachtingen die klanten van hem hebben en de manier waarop met klanten gecommuniceerd wordt. Na een half jaar werken moeten Maurice en zijn werkgever constateren dat er sprake is van een mismatch. Ook deze situatie kan beschouwd worden als een vorm van disfunctioneren.

Gebruik de Ontslagchecker

Wil je weten of je op grond van disfunctioneren ontslagen kunt worden? Gebruik dan de Ontslagchecker, een online tool waarmee je binnen enkele minuten kunt bepalen of ontslag wel of niet mogelijk is.

Onze arbeidsrechtadvocaten maken dagelijks inschattingen van de meest uiteenlopende ontslagsituaties. Neem contact met ons op om te horen hoe wij jouw situatie beoordelen. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0900 – 10 10 123 (50 cpm) of per mail via info@ontslag.nl.

Waardeer deze site:
Klant waardering
0 1245 waarderingen, gemiddeld: 7.4 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder