Opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Wouter Van Gelderen Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 28 januari 2022

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan in principe niet tussentijds worden opgezegd, niet door de werkgever, maar ook niet door de werknemer.

Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen:

 

  • Er kan wel worden opgezegd in de proeftijd, als er een proeftijd is overeengekomen.
  • Er kan wel worden opgezegd als er sprake is van een situatie van ontslag op staande voet.
  • Er kan wel worden opgezegd als er sprake is van een tussentijds opzegbeding.

Tussentijds opzegbeding

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan een tussentijds opzegbeding zijn opgenomen. Meestal staat er in de arbeidsovereenkomst dan een bepaling met de volgende formulering:

 

Deze arbeidsovereenkomst kan tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

 

Alleen als er sprake is van een tussentijds opzegbeding kunnen werkgever en werknemer dus tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst tot opzegging overgaan.

Let op!

De werkgever zal pas kunnen opzeggen nadat hij hiervoor toestemming heeft gekregen van het UWV Werkbedrijf. De werknemer heeft deze toestemming niet nodig.

Er is geen tussentijds opzegbeding: wat nu?

Als er geen tussentijds opzegbeding is en de werkgever wil het arbeidscontract toch tussentijds beëindigen, dan heeft hij hiervoor in principe twee mogelijkheden:

 

  • Hij kan met de werknemer onderhandelen over een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden, of
  • Hij kan de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst tussentijds te beëindigen.

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Als er geen tussentijds opzegbeding is overeengekomen en de werkgever of de werknemer wil het arbeidscontract toch tussentijds beëindigen, dan staat het partijen in principe vrij om te onderhandelen over een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. Hoewel het dienstverband daardoor weliswaar eerder tot een einde komt, is hier voor een werknemer wel een groot nadeel aan verbonden.

 

Met ingang van 1 januari 2016 is de werkloosheidswet namelijk gewijzigd en heeft een werknemer zonder tussentijds opzegbeding pas recht op een WW-uitkering nadat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zou zijn verstreken. Wanneer het dienstverband eerder met wederzijds goedvinden tot een einde komt, heeft de werknemer in principe dus niet aansluitend recht op een WW-uitkering en moet de werknemer alsnog de maanden tot aan de oorspronkelijke einddatum van de arbeidsovereenkomst financieel zien te overbruggen.

 

Een werknemer heeft na een beëindiging met wederzijds goedvinden wel eerder recht op een WW-uitkering als er in de arbeidsovereenkomst een tussentijdse opzegmogelijkheid is opgenomen. In dat geval dient overigens wel de geldende opzegtermijn in acht te worden genomen.

Laat je vaststellingsovereenkomst controleren​

Er kan een hoop misgaan bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst (VSO). Laat hem daarom altijd controleren door een juridisch specialist.

In 95% van de gevallen moet de VSO aangepast worden.

Tussentijdse ontbinding van het arbeidscontract door de kantonrechter

Als er geen tussentijds opzegbeding is overeengekomen en de werkgever wil de arbeidsovereenkomst toch tussentijds beëindigen, kan hij de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Ook in deze situatie heeft de werknemer pas recht op een WW-uitkering nadat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (zonder de ontbinding door de rechter) zou zijn verstreken.

 

In dit geval hoeft de werknemer de tussenliggende periode veelal niet zelf financieel te overbruggen. Als de kantonrechter overgaat tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, dan kan hij de werkgever verplichten om aan de werknemer een vergoeding te betalen ter hoogte van het resterende loon indien de arbeidsovereenkomst (zonder de ontbinding door de rechter) op de contractuele einddatum zou zijn geëindigd. Het dienstverband komt dan weliswaar eerder tot een einde, maar de werkgever schiet hier, financieel gezien, weinig mee op.

Werknemer wil zelf tussentijds vertrekken

Ook komt de omgekeerde situatie voor: de werknemer wil tussentijds vertrekken, maar in het arbeidscontract voor bepaalde tijd is geen tussentijds opzegbeding opgenomen. In theorie kan de werkgever eisen dat de werknemer zijn hele contractsduur uitzit, maar in de praktijk komt dit weinig voor. De meeste werkgevers zullen niet graag blijven samenwerken met een werknemer die te kennen heeft gegeven zijn arbeidsovereenkomst te willen beëindigen.

Voorbeeld ontslagbrief

Als je wilt weten welke formuleringen handig of gebruikelijk zijn voor een ontslagbrief, dan kun je hier gratis een voorbeeld ontslagbrief downloaden.