Waar moet ik op letten bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst?

Als uw werkgever aangeeft dat hij uw dienstverband wilt beëindigen zal hij waarschijnlijk voorstellen dat u in onderling overleg een aantal afspraken maakt en dat deze afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

De vaststellingsovereenkomst is een bijzondere overeenkomst die speciaal bedoeld is om een einde te maken aan een geschil of onzekerheid en wordt vaak gebruikt in het kader van een ontslag met wederzijds goedvinden. Als u eenmaal een vaststellingsovereenkomst heeft ondertekend, kunt u hier niet snel meer onderuit. Alleen in bijzondere situaties kunt u een vaststellingsovereenkomst (laten) vernietigen.

Het is daarom belangrijk dat u voorafgaand aan het accepteren en ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst goed nadenkt over de gevolgen daarvan. Ontslag.nl zet de vijf belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij.

1.
De belangrijkste vraag die u zichzelf voorafgaand aan het accepteren van een vaststellingsovereenkomst zou moeten stellen is uiteraard: wil ik eigenlijk wel akkoord gaan met mijn ontslag? Dit lijkt misschien een open deur, maar u bent natuurlijk niet verplicht om mee te werken aan hun eigen ontslag.

In de praktijk zijn de meeste werknemers (uiteindelijk) wel bereid om een vaststellingsovereenkomst accepteren, al was het maar omdat de werkverhouding er bepaald niet prettiger op wordt als u blijft vasthouden aan uw baan terwijl uw werkgever aanstuurt op een beëindiging van de samenwerking.

Toch kan het geen kwaad om van tevoren nog eens goed na te denken over de (on) mogelijkheid om vast te houden aan de voortzetting van het dienstverband. Bij deze afweging zou dan ook een inschatting moeten (laten) maken van de sterkte van het ontslagdossier van uw werkgever (of misschien zelfs de afwezigheid van een dergelijk dossier). Met andere woorden: heeft uw werkgever eigenlijk wel een goede reden om aan te sturen op de beëindiging van het dienstverband? Zo niet, dan zou dit een reden kunnen zijn om überhaupt niet akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst of alleen met een vaststellingsovereenkomst op basis van royale voorwaarden.

Neem gerust eens contact op met één van de arbeidsrechtspecialisten van Ontslag.nl om de toetsen hoe sterk (of zwak) de ontslagargumenten van de werkgever zijn.

2.
Als u de belangrijkste vraag hierboven positief beantwoord heeft en nu dus (eventueel met tegenzin) bereid bent om een vaststellingsovereenkomst accepteren, gaat het natuurlijk om de vraag wat er precies in deze vaststellingsovereenkomst beschreven staat.

Met andere woorden: wat is de kwaliteit van de ontslagregeling die uw werkgever u aanbiedt? Het gaat hierbij dan niet alleen om de hoogte van een ontslagvergoeding, maar bijvoorbeeld ook over de ontslagdatum, in eventuele vrijstelling van werkzaamheden, een positief getuigschrift en bijvoorbeeld een correcte eindafrekening.

In een aantal andere artikelen hebben wij de belangrijkste onderdelen van een vaststellingsovereenkomst praktisch voor u beschreven. Zoals met veel zaken geldt ook bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst dat een goede voorbereiding het halve werk is. Neem op voorhand kennis van de belangrijkste onderdelen van een vaststellingsovereenkomst zodat u tenminste in staat bent om u een beeld te vormen over de kwaliteit van de vaststellingsovereenkomst die uw werkgever u aanbiedt.

3.
In de meeste vaststellingsovereenkomsten staat een bepaling waarin de werkgever verklaart dat hij de werknemer aangeraden heeft om zich juridisch te laten adviseren over de inhoud en het aangaan van de vaststellingsovereenkomst.

Daarnaast is het niet ongebruikelijk dat er in de vaststellingsovereenkomst ook een vergoeding is opgenomen die u kunt gebruiken voor het inschakelen van een juridisch adviseur. Mocht een dergelijke vergoeding niet in de vaststellingsovereenkomst zijn opgenomen, vraag uw werkgever dan expliciet of hij bereid is u hiervoor een (beperkt) budget ter beschikking te stellen.

Bij een dergelijk verzoek aan uw werkgever kunt u desgewenst verwijzen naar het (in de vaststellingsovereenkomst opgenomen) advies van de werkgever om vooral juridisch advies in te winnen. Het ligt namelijk voor de hand dat uw werkgever in aanvulling op dit advies ook de bereidheid toont om de kosten van een juridisch adviseur, tot op zekere hoogte, te vergoeden.

4.
Wees erop bedacht dat u nog geen uitvoering geeft aan onderdelen van de vaststellingsovereenkomst tot het moment dat deze overeenkomst door beide partijen geaccepteerd en ondertekend is. Het komt namelijk nogal eens voor dat een werkgever voorstelt dat u met onmiddellijke ingang wordt vrijgesteld van werkzaamheden of dat u bijvoorbeeld al gebruik kunt maken van de diensten van outplacementbureau omdat deze onderdelen in de vaststellingsovereenkomst beschreven staan.

Toch is het meestal niet verstandig om hierop in te gaan voordat er volledige overeenstemming bestaat over de vaststellingsovereenkomst. Uw onderhandelingspositie wordt er namelijk niet sterker door. Door op voorhand al uitvoering te geven aan bepaalde onderdelen van de vaststellingsovereenkomst lijkt u zich op voorhand namelijk ook al neer te leggen bij de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst.

5.
Laat u niet onder druk zetten en vraag voldoende bedenktijd om de vaststellingsovereenkomst rustig te kunnen bekijken en een juridisch adviseur de inhoud te kunnen laten beoordelen.

Tot 1 juli 2015 geldt er geen specifieke termijn al is het in de praktijk gebruikelijk dat u als werknemer een week of twee de tijd krijgt om in vaststellingsovereenkomst te (laten) beoordelen. Vanaf 1 juli 2015 krijgt u als werknemer een wettelijk bedenkrecht. Dit betekent dat u vanaf dat tijdstip een eenmaal door u ondertekende vaststellingsovereenkomst binnen twee weken kunt ontbinden.

Vaststellingsovereenkomst checken

Een juridische check op je vaststellingsovereenkomst is geen overbodige luxe. Neem geen onnodige risico’s en laat een van onze ervaren arbeidsrechtspecialisten je vaststellingsovereenkomst controleren voordat je besluit deze overeenkomst te ondertekenen. Hoe werkt deze service? Bekijk de video.

Waardeer deze site:
Klant waardering
0 1245 waarderingen, gemiddeld: 7.4 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder