Vaststellingsovereenkomst in 2019 en het recht op WW

Een werknemer die akkoord gaat met een vaststellingsovereenkomst en dus instemt met zijn ontslag, heeft ook in 2019 in principe gewoon recht op een WW-uitkering. Je hoeft als werknemer dus geen bezwaar te maken tegen de ontslagwens van de werkgever, maar er gelden dan wel een aantal spelregels.

Vaststellingsovereenkomst en WW: initiatief moet van werkgever uitgaan

Om te beginnen is het belangrijk dat uit de vaststellingsovereenkomst blijkt dat het initiatief van het ontslag is uitgegaan van de werkgever. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen zal het UWV accepteren dat een werknemer zelf heeft aangedrongen op een vaststellingsovereenkomst of ontslag neemt.

Vaststellingsovereenkomst en WW: werknemer mag niet op staande voet ontslagen zijn

Een werknemer hoeft niet op een WW-uitkering te rekenen als hij op staande voet ontslagen is. Dat lijkt logisch, maar betekent tegelijkertijd dat er wél recht op WW is als er sprake is van een mildere vorm van (verwijtbaar) ontslag. Een werknemer die dus wegens disfunctioneren ontslagen wordt of die zijn baan verlies omdat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie (waaraan de werknemer mede schuld heeft), komt in principe gewoon in aanmerking voor een WW-uitkering.

Heb je vragen over je vaststellingsovereenkomst of heb je juridische ondersteuning nodig? Neem gerust eens contact op met een van onze ontslagspecialisten. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0900 – 10 10 123 (50 cpm) of per mail via info@ontslag.nl.

Vaststellingsovereenkomst en WW: fictieve opzegtermijn

Ook zal het UWV controleren of er bij het aangaan van de vaststellingsovereenkomst rekening is gehouden met de fictieve opzegtermijn. Als dat niet (volledig) het geval is, zal het UWV pas overgaan tot uitbetaling van de WW-uitkering als deze termijn verstreken is.

Vaststellingsovereenkomst en WW: overige WW-voorwaarden

Tot slot zijn er nog een aantal algemene voorwaarden waaraan je als werknemer moet voldoen om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. Het gaat dan om de volgende voorwaarden:

  • Je moet als uiteraard werkloos zijn. Volgens de WW ben je pas werkloos als je voor minimaal 5 uur per week aan arbeidsuren verliest. Als je normaal gesproken minder dan 10 uur per week werkt, moet je minimaal de helft van het aantal arbeidsuren hebben verloren om als werkloos te worden aangemerkt.
  • Je moet voldoen aan de wekeneis. Dit houdt in dat je in de afgelopen 36 weken minimaal 26 weken gewerkt moet hebben. De periode van 36 weken wordt verlengd als je als werknemer gedurende die periode arbeidsongeschikt bent geweest (of onbetaald verlof hebt genoten).
  • Je hebt geen passende arbeid geweigerd.
  • Je bent niet ziek of arbeidsongeschikt. Als dit wel het geval is, is het verstandig om direct juridisch advies in te winnen en niet zonder meer in te stemmen met een vaststellingsovereenkomst. Een werknemer die (langdurig) arbeidsongeschikt is en toch instemt met een vaststellingsovereenkomst loopt het grote risico om zijn uitkeringsrechten te verspelen.

Via onze online rekentool kun je de hoogte en duur van jouw WW-uitkering berekenen.

Vaststellingsovereenkomst checken

Een juridische check op je vaststellingsovereenkomst is geen overbodige luxe. Neem geen onnodige risico’s en laat een van onze ervaren arbeidsrechtspecialisten je vaststellingsovereenkomst controleren voordat je besluit deze overeenkomst te ondertekenen. Hoe werkt deze service? Bekijk de video.

Waardeer deze site:
Klant waardering
0 1028 waarderingen, gemiddeld: 7.6 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder