Vaststellingsovereenkomst laten controleren? De meest gestelde vragen

Onze arbeidsrechtadvocaten hebben in de afgelopen jaren duizenden vaststellingsovereenkomsten gecontroleerd. Dit zijn de meest gestelde vragen.

1. Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin twee partijen, in dit geval een werkgever en een werknemer, afspraken maken om een geschil op te lossen. Een vaststellingsovereenkomst is bij uitstek een document waarin het ontslag met wederzijds goedvinden geregeld kan worden. Ook als er geen sprake is van een arbeidsgeschil is het gebruikelijk dat de afspraken over een ontslag worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

2. Waarom biedt mijn werkgever mij een vaststellingsovereenkomst aan?

Waarschijnlijk omdat het voor hem lastiger, duurder en onzekerder is om een ontslagprocedure te voeren. Sinds de nieuwe ontslagwetgeving die op 1 juli 2015 is ingegaan is het voor een werkgever erg lastig om de rechter of het UWV te overtuigen dat de arbeidsovereenkomst ontbonden of opgezegd moet worden. Daarvoor moet er sprake zijn van een volledig en overtuigend ontslagdossier en dat is er in veel gevallen niet.

Door een vaststellingsovereenkomst aan te bieden kan het ontslag veel sneller (tenminste als de werknemer akkoord gaat) geregeld zijn.

3. Wat gebeurt er als ik de vaststellingsovereenkomst weiger?

Dat ligt eraan. Meestal zal de werkgever blijven aandringen en blijven aansturen op een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het is daarbij zeker niet uitgesloten dat de werkgever zijn voorstel in positieve zin aanpast om jou toch over te halen de vaststellingsovereenkomst te accepteren.

Het is ook mogelijk dat de werkgever dan een ontslagprocedure start bij de kantonrechter (als het gaat om een persoonlijke ontslagreden) of het UWV (als het gaat om een bedrijfseconomische reden). Dat zal de werkgever alleen doen als hij ervan overtuigd is dat hij over een sterk ontslagdossier beschikt.

Tot slot zou de werkgever er ook voor kunnen kiezen om het erbij te laten zitten. Dat gebeurt in de praktijk niet vaak. In dat geval blijf je namelijk gewoon in dienst en dat is nu juist wat de werkgever niet wilde.

4. Op welke ontslagvergoeding heb ik recht?

Dat hangt sterk af van de sterke of zwakte van het ontslagdossier. Uiteraard speelt dan ook de lengte van het dienstverband, de leeftijd en de hoogte van het salaris een rol.

Het is in elk geval een misverstand om te denken dat je (alleen maar) recht hebt op de transitievergoeding. In een vaststellingsovereenkomst mag je daar gewoon van afwijken en dat gebeurt ook zeer vaak. Meestal geldt de transitievergoeding als een ondergrens en komen partijen uiteindelijk een (veel) hogere vergoeding overeen.

Een juridische check op je vaststellingsovereenkomst is geen overbodige luxe. Neem geen onnodige risico’s en laat een van onze ervaren arbeidsrechtspecialisten je vaststellingsovereenkomst controleren voordat je besluit deze overeenkomst te ondertekenen.

5. Heb ik recht op WW als ik een vaststellingsovereenkomst onderteken?

Ja, in het algemeen wel. Daar bedoelen we mee dat uit de vaststellingsovereenkomst in elk geval duidelijk moet worden dat het initiatief van het ontslag uitging van de werkgever. Daarnaast moet duidelijk zijn dat jou geen ernstig verwijt van het ontslag valt te maken. Neem gerust contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten als je hier meer over wilt weten.

In dit artikel kun je precies lezen aan welke voorwaarden je nog meer moet voldoen om in aanmerking te komen voor WW. Wil je weten hoe hoog jouw WW-uitkering is en hoe lang je hier recht op hebt? Maak dan gebruik van onze online WW-tool.

6. Wat is de fictieve opzegtermijn en waarom is die zo belangrijk?

Bij het aanvragen van een WW-uitkering kijkt het UWV of er bij het afsluiten van de vaststellingsovereenkomst rekening is gehouden met de opzegtermijn die de werkgever normaal gesproken in acht had moeten nemen. Deze termijn wordt ook wel de fictieve opzegtermijn genoemd omdat er van daadwerkelijke opzegging geen sprake is.

In dit artikel lees je meer over de fictieve opzegtermijn.

7. Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik een vaststellingsovereenkomst onderteken?

Je moet er rekening mee houden dat je deelname aan de pensioenregeling stopt op het moment dat jouw arbeidsovereenkomst eindigt. Uiteraard blijven de opgebouwde pensioenrechten bestaan, maar worden er geen nieuwe pensioenpremies meer aan je pensioen toegevoegd.

8. Kan ik nog onder een getekende vaststellingsovereenkomst uit?

Ja, in elk geval binnen twee weken. Je hebt gedurende die termijn een bedenkrecht. Dit houdt in dat je gedurende deze termijn je werkgever schriftelijk (!) kunt berichten dat je de overeenkomst bij nader inzien toch wilt ontbinden. Daarmee is de vaststellingsovereenkomst van tafel en herleeft de arbeidsovereenkomst.

De werkgever is verplicht om deze bedenktermijn in de vaststellingsovereenkomst op te nemen. Doet hij dat niet, dan heb je als werknemer automatisch recht op een bedenktermijn van drie weken.

9. Hoe zit het met mijn concurrentie- of relatiebeding?

In de vaststellingsovereenkomst worden ook vaak afspraken gemaakt over het concurrentie- en relatiebeding. In veel gevallen wordt afgesproken dat een concurrentiebeding komt te vervallen of behoorlijk wordt afgezwakt.

Het is belangrijk om in elk geval niet te vergeten om goede afspraken te maken over het concurrentie- of relatiebeding en dit onderdeel tijdig in de onderhandelingen met de werkgever te bespreken.

10. Hoe kunnen jullie mij helpen en wat kost dat?

Onze arbeidsrechtadvocaten hebben in de afgelopen jaren duizenden vaststellingsovereenkomsten gecontroleerd, bijgesteld en uit onderhandeld. In de meeste gevallen zijn hier voor jou als werknemer geen kosten aan verbonden. Neem gerust eens contact met ons op of maak gebruik van onze online vaststellingsovereenkomst check.

Waardeer deze site:
Klant waardering
0 1028 waarderingen, gemiddeld: 7.6 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder