Ontslag met wederzijds goedvinden van een directeur

Wouter Van Gelderen Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 28 januari 2022

Ook bij de (statutair-)directeur is een ontslag met wederzijds goedvinden een van de meest voorkomende ontslagvormen. Beide partijen zitten meestal niet te wachten op lange en onzekere ontslagprocedures en bovendien kan het voor een onderneming negatieve publiciteit opleveren om langdurig met een oud-directeur in een ontslagprocedure verwikkeld te zijn.

 

Bij ontslag met wederzijds goedvinden maken werkgever en werknemer in onderling overleg afspraken over de beëindiging van het arbeidscontract. In veel gevallen is het voor beide partijen voordelig om het ontslag met wederzijds goedvinden te regelen.

 

 

Voordelen werknemer:

 

 • Geen emotioneel belastende en mogelijk kostbare ontslagprocedure
 • Meestal recht op een redelijke ontslagvergoeding
 • Kans om op een normale zakelijke manier afscheid te nemen
 • Mogelijkheid om individuele beëindigingsafspraken te maken
 • Meestal gewoon recht op WW

Voordelen werkgever:

 

 • Geen onzekere en mogelijk kostbare ontslagprocedure
 • Zekerheid over beëindiging dienstverband
 • Geen ‘moddergevecht’ en mogelijke onrust binnen de organisatie
 • Geen risico dat onverwacht hoge ontslagvergoeding betaald moet worden
 • Kans om op een normale zakelijke manier afscheid te nemen

 

Afspraken over ontslagvergoeding in arbeidscontract

 

Voor (statutair-)directeuren is het niet ongebruikelijk om al bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst afspraken te maken over een financiële regeling voor het geval het tot ontslag mocht komen.

 

Als er sprake is van een dergelijke contractuele ontslagregeling, dan zal deze regeling uiteraard als uitgangspunt dienen bij de beëindiging met wederzijds goedvinden.

Vaststellingsovereenkomst

Het is gebruikelijk dat de afspraken die u met uw werkgever maakt over uw ontslag, worden vastgelegd in een zogenoemde vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst wordt bijvoorbeeld omschreven wanneer uw arbeidsovereenkomst eindigt, of u daarbij recht heeft op een ontslagvergoeding, welke eindafrekening er nog zal plaatsvinden etc.

Als u van uw werkgever een (concept) vaststellingsovereenkomst ontvangen heeft, is het raadzaam om deze door een ontslagspecialist te laten controleren voordat u tot ondertekening overgaat. Onze ontslagspecialisten kunnen zeer snel en tegen geringe kosten controleren of de afspraken in een bepaalde vaststellingsovereenkomst correct zijn weergegeven.

 • Controleer mijn vaststellingsovereenkomst

Ontslag met wederzijds goedvinden en WW

De meeste werknemers vinden het van groot belang dat zij na een ontslag recht behouden op een WW-uitkering. Op zich kunt u als werknemer akkoord gaan met uw ontslag en toch in aanmerking komen voor een WW-uitkering. U moet daarbij wel in de gaten houden dat:

 

 • Het initiatief van het ontslag uit moet gaan van uw werkgever. Hij moet de wens geuit hebben om uw arbeidscontract te beëindigen. Een beëindiging op uw eigen initiatief wordt door het UWV nog steeds als verwijtbaar ontslag gezien en heeft tot gevolg dat u geen recht op WW heeft.
 • Er geen sprake mag zijn van ontslag op staande voet. Als u zich zeer ernstig verwijtbaar gedragen heeft, kan dit voor het UWV aanleiding zijn om u geen WW-uitkering toe te kennen. Een verstoorde arbeidsrelatie levert op zich geen risico’s voor de WW op.

 

De ingangsdatum van uw WW-uitkering wordt in het algemeen bepaald door de zogenaamde fictieve opzegtermijn.

Leg jouw situatie gerust eens aan mij voor

Word je zelf geconfronteerd met een verbetertraject of ontslag wegens disfunctioneren? En wil je van een expert van Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten horen of jouw rechten wel worden gerespecteerd? Bel me gerust en ik kan je waarschijnlijk binnen enkele minuten antwoord geven op de belangrijkste vragen rondom jouw situatie.

Maarten van Gelderen

Advocaat arbeidsrecht