Wat is de fictieve opzegtermijn?

Volgens de regels van het UWV moet uw werkgever bij uw ontslag rekening houden met de opzegtermijn. Als er bij uw ontslag geen rekening is gehouden met een opzegtermijn of als er een te korte opzegtermijn in acht genomen is, dan ontvangt u uw WW-uitkering pas na afloop van deze periode.

Omdat er bij ontslag met wederzijds goedvinden juridisch gezien geen rekening gehouden hoeft te worden met een opzegtermijn, spreekt men ook wel van een fictieve opzegtermijn. Het UWV doet namelijk net alsof de werkgever de opzegtermijn wel in acht genomen heeft.

Voorbeeld
Frederik de Groot gaat op 20 september akkoord met een beëindigingsvoorstel van zijn werkgever. Tussen partijen geldt in feite een opzegtermijn van één maand. Frederik stemt echter in met een beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst per 1 oktober. Er wordt dus geen rekening gehouden met de opzegtermijn.

Als Frederik zich kort voor 1 oktober bij het UWV meldt, dan zal hij te horen krijgen dat hij nog tot 1 november zal moeten wachten voordat hij een WW-uitkering krijgt. Het UWV gaat er als het ware vanuit dat de werkgever toch rekening heeft gehouden met de opzegtermijn en Frederik dus tot 1 november zijn loon krijgt doorbetaald van zijn werkgever.

Let op!
De werknemer die bij het aangaan van een beëindigingsovereenkomst geen rekening houdt met de fictieve opzegtermijn, zal dit nadeel zelf moeten dragen. In het bovenstaande voorbeeld kan Frederik niet meer bij zijn werkgever aankloppen om toch het loon tot 1 november doorbetaald te krijgen. Frederik zal waarschijnlijk een deel van zijn ontslagvergoeding moeten aanwenden om de maand oktober te overbruggen.

Laat bij een onderhandeling over de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst altijd goed nagaan of er sprake is van een fictieve opzegtermijn en zo ja, hoe lang deze termijn is. Hiervoor kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze ontslagspecialisten.

WW-uitkering snel berekenen?

Via deze rekenmodule kunt u uitrekenen hoe hoog en hoe lang uw WW-uitkering is.

Waardeer deze site:
Klant waardering
0 1244 waarderingen, gemiddeld: 7.4 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder