Welke loonbestanddelen tellen mee bij de berekening van de transitievergoeding?

In een speciale ministeriële regeling is precies vastgelegd welke looncomponenten uw werkgever wel en welke looncomponenten uw werkgever niet hoeft mee te nemen bij het berekenen van de transitievergoeding (de ontslagvergoeding die met ingang van 1 juli 2015 in werking treedt).

Basissalaris en vakantietoeslag

Allereerst moet er uiteraard gekeken worden naar uw basissalaris. Hiervoor moet uw bruto uurloon vermenigvuldigd worden met uw arbeidsduur per maand. Als u niet voor een vast aantal uren werkzaam bent, moet uw bruto uurloon vermenigvuldigd worden met het gemiddeld aantal uren dat u gewerkt heeft in de 12 maanden voorafgaand aan de ontslagdatum. Ook moet er voor het berekenen van de transitievergoeding rekening gehouden worden met uw vakantietoeslag (vrijwel altijd 8%).

Provisie

Als uw loon voor een deel bestaat uit provisie moet ook 1/12 van de provisie die u in de 12 maanden voorafgaand aan de ontslagdatum verdiend heeft, worden meegenomen.

Eindejaarsuitkering

Als u normaal gesproken recht heeft op een vaste eindejaarsuitkering, dan moet volgens de ministeriële regeling 1/12 van deze uitkering worden meegenomen bij de berekening van de transitievergoeding.

Overwerkvergoedingen en ploegentoeslagen

Ook eventuele overwerkvergoeding in en ploegentoeslagen die u in de afgelopen 12 maanden ontvangen heeft, tellen voor 1/12 mee.

Bonussen en winstuitkeringen

Als sprake is geweest van bonussen of winstuitkeringen (of een variabele eindejaarsuitkering), dan geldt een referteperiode van 3 kalenderjaren voorafgaande aan het jaar van ontslag. Dit houdt in dat voor de berekening van de transitievergoeding 1/36 van het totaalbedrag aan bonussen en winstuitkeringen dat u in de 3 kalenderjaren voor uw ontslagdatum ontvangen heeft, moeten worden meegeteld. Kortom, als uw dienstverband in 2019 eindigt, moet er gekeken worden naar de bonussen en winstuitkeringen die u in de jaren 2016, 2017 en 2018 heeft ontvangen. In het geval u nog geen 3 jaren bij uw werkgever in dienst bent geweest, wordt dit bedrag naar rato aangepast.

Transitievergoeding berekenen?

Als u wilt berekenen wat de uitkomst van de transitievergoeding is in uw persoonlijke situatie, kunt u gebruik maken van onze online rekentool.

Vaststellingsovereenkomst checken

Een juridische check op je vaststellingsovereenkomst is geen overbodige luxe. Neem geen onnodige risico’s en laat een van onze ervaren arbeidsrechtspecialisten je vaststellingsovereenkomst controleren voordat je besluit deze overeenkomst te ondertekenen. Hoe werkt deze service? Bekijk de video.

Waardeer deze site:
Klant waardering
0 1023 waarderingen, gemiddeld: 7.6 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder