Transitievergoeding: Wat is dat en wanneer heb ik daar recht op?

De transitievergoeding is de ontslagvergoeding waarop u volgens de wet met ingang van 1 juli 2015 recht heeft als u ontslagen wordt na een dienstverband van twee jaar of langer.

De transitievergoeding vervangt in feite de kantonrechtersformule die met ingang van dezelfde datum afgeschaft wordt. De transitievergoeding valt in veel gevallen een stuk lager uit dan de kantonrechtersformule. Daar staat tegenover dat u als werknemer vanaf 1 juli 2015 bijna altijd recht heeft op een ontslagvergoeding (als u minimaal twee jaar bij de werkgever in dienst bent geweest), terwijl de kantonrechtersformule in lang niet alle ontslagsituaties van toepassing is.

Bovendien hoeft u lang niet altijd genoegen te nemen met deze transitievergoeding omdat uw werkgever in de eerste plaats moet beschikken over een overtuigend ontslagdossier. Als dit niet het geval is kunt u een (aanzienlijk) hogere ontslagvergoeding bedingen als uw werkgever met wederzijds goedvinden tot een beëindiging van het dienstverband wil komen.

De transitievergoeding is in dat geval dus de minimale ondergrens waarop u recht heeft. De hoogte van deze transitievergoeding wordt vastgesteld aan de hand van een aantal rekenregels:

  • over de eerste tien dienstjaren bouwt u een transitievergoeding op ter grootte van 1/3 maandsalaris per jaar;
  • over de daaropvolgende dienstjaren geldt een opbouw van 1/2 maandsalaris per jaar

In dit artikel kunt u precies lezen welke loonbestanddelen wel en niet meegenomen moeten worden bij de berekening van de transitievergoeding. Voor een persoonlijke berekening van de transitievergoeding kunt u gebruik maken van onze online rekentool transitievergoeding.

De transitievergoeding is gemaximeerd tot een bedrag van € 81.000 bruto (per 1 januari 2019). Als u op jaarbasis meer verdient dan € 81.000 bruto, dan geldt voor u een maximum van een jaarsalaris.

Een voorbeeld
Michiel verdient op jaarbasis € 100.000 bruto. Als Michiel ontslagen wordt heeft hij recht op een transitievergoeding van maximaal € 100.000 bruto.

Hogere transitievergoeding voor vijftigplussers

Als u 50 jaar of ouder bent en minimaal 10 jaar bij de werkgever in dienst bent geweest, heeft u recht op een hogere transitievergoeding. In aanvulling op de hierboven genoemde rekenregels bouwt u als 50-plusser namelijk een transitievergoeding op ter grootte van een maandsalaris per dienstjaar vanaf uw 50e verjaardag.

Maar let op: u heeft alleen recht op deze hogere transitievergoeding als werkzaam bent bij een werkgever die 25 of meer werknemers in dienst heeft. Meer over de transitievergoeding van een vijftigplusser leest u in dit artikel.

Geen recht op transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar gedrag

In een aantal gevallen heeft u geen recht op een transitievergoeding ook al is er sprake van een dienstverband van twee jaar of langer. De belangrijkste uitzondering geldt voor de situatie dat uw ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw kant. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog of het in ernstige mate schenden van gedragsregels.

Ook in een aantal andere bijzondere situaties heeft u als werknemer geen recht op een transitievergoeding. Meer hierover leest u in dit artikel.

Transitievergoeding snel berekenen?

Als u snel wilt berekenen op welke transitievergoeding u recht heeft, maak dan gebruik van onze transitievergoeding rekentool. Deze rekentool is gebaseerd op de wettelijke rekenregels.

Voorbeeldbrief om transitievergoeding te claimen

Met deze voorbeeldbrief verzoek je je (ex-)werkgever een transitievergoeding uit te betalen.

Vaststellingsovereenkomst checken

Een juridische check op je vaststellingsovereenkomst is geen overbodige luxe. Neem geen onnodige risico’s en laat een van onze ervaren arbeidsrechtspecialisten je vaststellingsovereenkomst controleren voordat je besluit deze overeenkomst te ondertekenen. Hoe werkt deze service? Bekijk de video.

Als u specifieke vragen heeft over de transitievergoeding in een bepaalde situatie, neemt u dan gerust contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten.

Waardeer deze site:
Klant waardering
0 845 waarderingen, gemiddeld: 7.7 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder