Transitievergoeding: Wat is dat en wanneer heb ik daar recht op?

De transitievergoeding is de ontslagvergoeding waarop u volgens de wet (minimaal) recht heeft als u ontslagen wordt of als uw arbeidscontract niet verlengd wordt.

Deze transitievergoeding is in de meeste ontslagsituaties van toepassing, maar er gelden wel enkele uitzonderingen:

  • U heeft geen recht op een transitievergoeding als u zich ernstig verwijtbaar gedragen heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om ontslag op staande voet en/of ernstige misdragingen zoals diefstal, verduistering of fraude.
  • U heeft geen recht op een transitievergoeding als u ontslagen wordt wegens het bereiken van de pensioen- of AOW-gerechtigde leeftijd.
  • U heeft geen recht op een transitievergoeding als u ontslagen worden vanwege een bedrijfseconomische reden én in de op u van toepassing zijnde cao geregeld is dat er recht is op een andere voorziening of financiële regeling.
  • Jonge werknemers (tot 18 jaar) hebben ook geen recht op een transitievergoeding als de gemiddelde arbeidsomvang maximaal 12 uur per week was.

Recht op een hogere transitievergoeding?

In een aantal gevallen kunt u aanspraak maken op een hogere transitievergoeding. Dat is vaak het geval als de werkgever u een voorstel doet om op basis van een vaststellingsovereenkomst in gezamenlijk overleg tot ontslag te komen. Omdat de werkgever vaak een inhoudelijke ontslagprocedure wil voorkomen en in veel gevallen ook niet beschikt over een overtuigend ontslagdossier, is het gebruikelijk dat de werkgever een hogere vergoeding aanbiedt dan de wettelijke transitievergoeding. Neem contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten en laat u informeren naar de mogelijkheden in uw specifieke situatie.

Maar ook als u verwikkelt raakt in een ontslagprocedure kan de kantonrechter bepalen dat uw werkgever meer moet betalen dan de enkele wettelijke transitievergoeding. Dat is bijvoorbeeld het geval als de rechter concludeert dat uw werkgever zich ernstig verwijtbaar gedragen heeft of als uw werkgever een beroep doet op de zogenaamde cumulatiegrond. Dat laatste is aan de orde als de werkgever niet over een ontslagdossier beschikt gericht op een specifieke ontslaggrond, maar een combinatie van factoren aanvoert. Als de rechter de arbeidsovereenkomst vervolgens ontbindt op basis van deze cumulatiegrond, dan mag de rechter de transitievergoeding verhogen met maximaal 50%.

De transitievergoeding is in dat geval dus de minimale ondergrens waarop u recht heeft. De hoogte van deze transitievergoeding wordt vastgesteld aan de hand van een simpele rekenregel: 1/3 maandsalaris per dienstjaar.

In dit artikel kunt u precies lezen welke loonbestanddelen wel en niet meegenomen moeten worden bij de berekening van de transitievergoeding. Voor een persoonlijke berekening van de transitievergoeding kunt u gebruik maken van onze online rekentool transitievergoeding.

De transitievergoeding is gemaximeerd op een bedrag van € 83.000 bruto (per 1 januari 2020) voor werknemers die minder dan € 83.000 bruto per jaar verdienen . Als u op jaarbasis meer verdient dan € 83.000 bruto, dan geldt voor u een maximum van een jaarsalaris.

Een voorbeeld
Michiel verdient op jaarbasis € 100.000 bruto. Als Michiel ontslagen wordt heeft hij recht op een transitievergoeding van maximaal € 100.000 bruto.

Transitievergoeding snel berekenen?

Als u snel wilt berekenen op welke transitievergoeding u recht heeft, maak dan gebruik van onze transitievergoeding rekentool. Deze rekentool is gebaseerd op de wettelijke rekenregels.

Voorbeeldbrief om transitievergoeding te claimen

Met deze voorbeeldbrief verzoek je je (ex-)werkgever een transitievergoeding uit te betalen.

Vaststellingsovereenkomst checken

Een juridische check op je vaststellingsovereenkomst is geen overbodige luxe. Neem geen onnodige risico’s en laat een van onze ervaren arbeidsrechtspecialisten je vaststellingsovereenkomst controleren voordat je besluit deze overeenkomst te ondertekenen. Hoe werkt deze service? Bekijk de video.

Als u specifieke vragen heeft over de transitievergoeding in een bepaalde situatie, neemt u dan gerust contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten.

Waardeer deze site:
Klant waardering
0 1244 waarderingen, gemiddeld: 7.4 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder