Transitievergoeding voor werknemers van 50 jaar en ouder

Als u op de ontslagdatum 50 jaar of ouder bent en minimaal 10 jaar bij de werkgever in dienst bent geweest, gold tot 1 januari 2020 voor u een hogere berekeningsmaatstaf voor de transitievergoeding.

U had dan namelijk recht op een transitievergoeding ter grootte van een maandsalaris voor elk vol dienstjaar dat u in dienst was geweest vanaf de 50-jarige leeftijd. Voor de dienstjaren tot aan uw 50-jarige leeftijd golden dan de gebruikelijke rekenregels van de transitievergoeding:

  • over de eerste tien dienstjaren bouwt u een transitievergoeding op ter grootte van 1/3 maandsalaris per jaar;
  • over de daaropvolgende dienstjaren gold een opbouw van 1/2 maandsalaris per jaar

Voorbeeld

Matthijs de Vries is 55 jaar en werkt al 17 jaar bij zijn werkgever als hij te horen krijgt dat hij vanwege een reorganisatie wordt ontslagen. Het maandsalaris van Matthijs bedraagt € 4.200 bruto (inclusief vakantietoeslag en alle vaste looncomponenten).

Matthijs heeft recht op een transitievergoeding ter grootte van:

10 x 1/3 x € 4.200 = € 14.000 bruto (over de eerste 10 dienstjaren)
2 × 1/2 x € 4.200 = € 4.200 (over de 2 daaropvolgende dienstjaren)
5 x 1 x € 4.200 = € 21.000 bruto (over de dienstjaren vanaf 50 jaar)

Daarmee komt de totale transitievergoeding van Matthijs uit op een bedrag van € 39.200 bruto.

Maar let dus op: met ingang van 1 januari 2020 is deze verhoogde opbouw van de transitievergoeding voor 50-plussers in de wet geschrapt. De informatie uit dit artikel is dus alleen nog van belang als u met uw werkgever heeft afgesproken dat er voor het bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding aansluiting gezocht wordt bij de rekenregels van 2019.

Geen hogere opbouw transitievergoeding bij kleine werkgever

De verhoogde opbouw van de transitievergoeding voor vijftigplussers gold overigens niet voor werknemers die in dienst waren bij een kleine werkgever. Volgens de wettelijke regels is de definitie van een kleine werkgever: een werkgever die de tweede helft van het jaar voorafgaand aan het jaar van ontslag gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst had.

Transitievergoeding berekenen?

Als u wilt berekenen wat de uitkomst van de transitievergoeding is in uw persoonlijke situatie, kunt u gebruik maken van onze online rekentool.

Voorbeeldbrief om transitievergoeding te claimen

Met deze voorbeeldbrief verzoek je je (ex-)werkgever een transitievergoeding uit te betalen.

Vaststellingsovereenkomst checken

Een juridische check op je vaststellingsovereenkomst is geen overbodige luxe. Neem geen onnodige risico’s en laat een van onze ervaren arbeidsrechtspecialisten je vaststellingsovereenkomst controleren voordat je besluit deze overeenkomst te ondertekenen. Hoe werkt deze service? Bekijk de video.

Waardeer deze site:
Klant waardering
0 1023 waarderingen, gemiddeld: 7.6 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder