Op welke manieren kan een ontslagvergoeding uitgekeerd worden?

Vanaf 1 januari 2014 moet er over een ontslagvergoeding door de werkgever altijd direct belasting (loonheffing) ingehouden worden. Pas daarna kunt u mogelijk op twee manieren nog enig fiscaal voordeel behalen via het middelen van belasting of bij een aantoonbaar pensioentekort.

Middelingsregeling

De middelingsregeling is bedoeld om te voorkomen dat mensen met een sterk wisselend inkomen meer belasting betalen dan mensen die een gelijkmatiger inkomen genieten. Door een incidentele ontslagvergoeding kan er in het jaar van uitbetalen van deze vergoeding sprake zijn van een (erg) hoog inkomen waardoor er meer belasting betaald moet worden dan wanneer deze ontslagvergoeding over meerdere jaren “uitgesmeerd” zou mogen worden.

De middelingsregeling biedt de mogelijkheid om het inkomen van drie aaneengesloten jaren (inclusief het jaar waarin de ontslagvergoeding uitbetaald is) op te tellen, door drie te delen en op basis van dit nieuwe jaarinkomen de verschuldigde belasting opnieuw uit te rekenen. Als dan blijkt dat de nieuw berekende belasting lager is dan de oude belastingbedragen, dan kunt u in aanmerking komen voor een belastingteruggaaf.

Voorbeeld
Leo Meijer heeft normaal gesproken een belastbaar jaarinkomen van € 35.000 bruto. In 2019 wordt hij ontslagen en ontvangt hij een ontslagvergoeding. Zijn belastbaar inkomen in dat jaar bedraagt € 100.000 bruto. In 2017 en 2018 betaalde Leo per jaar ca. € 13.500 aan belasting (box 1). In 2019 (het jaar van ontslag) betaalt Leo door zijn extra hoge inkomen € 45.000 aan belasting. Totaal betaalde belasting over 2017, 2018 en 2019: € 72.000.

Leo wil in aanmerking komen voor de middelingsregeling. Hij berekent allereerst zijn gemiddelde inkomen over de jaren 2017, 2018 en 2019. Zijn gemiddelde jaarinkomen bedraagt € 56.666 bruto. Over dit bedrag zou hij normaal gesproken ca. € 22.000 aan belasting moeten betalen. Dat zou in totaal over drie jaar dus € 66.000 belasting geweest zijn. Maar Leo heeft daadwerkelijk € 72.000 aan belasting betaald. Hij komt dus in aanmerking voor een belastingteruggaaf van € 6.000. Omdat de belastingdienst de eerste € 545 niet meetelt (drempel), resteert voor Leo een daadwerkelijk belastingteruggave van € 5.455.

Om in aanmerking te komen voor de middelingsregeling moet u nog wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Pensioentekort

Als u een pensioentekort heeft, kunt u (een deel van) de netto ontslagvergoeding gebruiken als inleg voor een lijfrenteverzekering of een lijfrentespaarrekening. Deze inleg is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Pas bij de periodieke uitkering van de lijfrente, is er belasting verschuldigd.

Door gebruik te maken van dit pensioentekort kunt in elk geval belasting uitstel realiseren (er is sprake van aftrek in het jaar van inleg en er hoeft pas belasting betaald te worden als de lijfrente tot uitkering komt), maar mogelijk kan er ook een belastingvoordeel worden genoten. De tarieven inkomstenbelasting zijn voor een AOW-gerechtigde namelijk aanzienlijk lager.

Of u een beroep kunt doen op een pensioentekort hangt af van de zogenaamde jaarruimte. De jaarruimte is het bedrag dat de werknemer maximaal fiscaal mag aftrekken en kan berekend worden via deze rekenhulp lijfrentepremie van de belastingdienst.

Vaststellingsovereenkomst checken

Een juridische check op je vaststellingsovereenkomst is geen overbodige luxe. Neem geen onnodige risico’s en laat een van onze ervaren arbeidsrechtspecialisten je vaststellingsovereenkomst controleren voordat je besluit deze overeenkomst te ondertekenen. Hoe werkt deze service? Bekijk de video.

Waardeer deze site:
Klant waardering
0 1023 waarderingen, gemiddeld: 7.6 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder