Hoe wordt de kantonrechtersformule berekend?

Een ontslagvergoeding of gouden handdruk kan op verschillende manieren berekend worden. Een werkgever zal vaak willen aanknopen bij de zogenaamde transitievergoeding, terwijl veel werknemers in het kader van onderhandelingen over ontslag nog regelmatig aanhaken bij de kantonrechtersformule.

Let op!

Sinds 1 juli 2015 is de kantonrechtersformule officieel afgeschaft. Vanaf deze datum heeft een werknemer bij ontslag vaak recht op een zogenaamde transitievergoeding. Toch is de rol van de kantonrechtersformule niet uitgespeeld. Vaak blijkt een werkgever geen of onvoldoende ontslagdossier te hebben en hoeft de werknemer geen genoegen te nemen met de transitievergoeding. De kantonrechtersformule wordt dan soms alsnog gebruikt om tot ontslag met wederzijds goedvinden te komen.

De kantonrechtersformule

De kantonrechtersformule was geen wet, maar werd tot 1 juli 2015 door vrijwel alle kantonrechters in Nederland gevolgd om te bepalen hoe hoog een ontslagvergoeding in een specifieke situatie zou moeten zijn. De kantonrechtersformule staat ook wel bekend als de ABC-formule. Het gaat namelijk om een vermenigvuldiging van drie elementen:

A (aantal gewogen dienstjaren) x B (maandelijkse beloning) x C (correctiefactor)

De uitkomst van deze vermenigvuldiging bepaalt in feite de hoogte van de ontslagvergoeding. Als u snel wilt berekenen wat de uitkomst is van de kantonrechtersformule in uw situatie, dan kunt u gebruik maken van deze rekenmodule.

Aantal gewogen dienstjaren (A)

De factor A staat voor het aantal gewogen dienstjaren. Dit is dus niet hetzelfde als het aantal werkelijke dienstjaren. Afhankelijk van de leeftijd van de werknemer krijgen dienstjaren een lichtere of zwaardere weging. Zo telt het aantal dienstjaren bij de werkgever doorgebracht:

  • tot de 35-jarige leeftijd voor 0,5
  • tussen de 35 en 45 jaar voor 1
  • tussen de 45 en 55 jaar voor 1,5
  • boven de 55 jaar voor 2

Een voorbeeld

Gert is 57 jaar en heeft 31 jaar aaneengesloten voor dezelfde werkgever gewerkt. Er is in zijn situatie sprake van 33,5 gewogen dienstjaren:

  • tot de leeftijd van 35: 9 x 0,5 = 4,5
  • tussen de leeftijd van 35 en 45: 10 x 1 = 10
  • tussen de leeftijd van 45 en 55: 10 x 1,5 = 15
  • boven de leeftijd van 55: 2 x 2 = 4

Als u meer wilt weten over de wijze waarop het aantal gewogen dienstjaren wordt vastgesteld en als u wilt weten hoe er omgegaan wordt met afrondingen, kunt u hier meer lezen.

Maandelijkse beloning (B)

De B-factor is gelijk aan de maandelijkse bruto beloning van de werknemer. Het gaat dan om het vaste bruto maandinkomen inclusief vakantietoeslag en een eventuele dertiende maand, structurele overwerkvergoeding en vaste (ploegen)toeslag. Zaken als een lease-auto, werkgeversdeel pensioenpremie, onkostenvergoeding, bijdrage in de zorgverzekering maken geen deel uit van deze B-factor.

Als er sprake is van een variabel inkomen (denk aan provisie of bonussen) dan is er vaak discussie over de vraag of dit deel van het inkomen meegeteld moet worden bij de B-factor. In de praktijk wordt bij een regelmatig terugkerende variabele beloning nog wel eens uitgegaan van het gemiddelde van deze beloning over de laatste drie of vijf jaren.

Correctiefactor (C)

Met de correctiefactor kan meegewogen worden of een ontslagsituatie meer aan de werkgever (correctiefactor hoger) of meer aan de werknemer (correctiefactor lager) te wijten is.

Als er sprake is van een neutrale situatie, dan staat deze factor vaak op 1. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfseconomisch ontslag waarbij een werknemer op grond van een juiste toepassing van het afspiegelingsbeginsel zijn baan verliest. Als er geen verder bijzondere omstandigheden zijn, dan zal het uitgangspunt zijn dat er een correctiefactor van 1 wordt gehanteerd. Een werknemer die zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen, kan geconfronteerd worden met een correctiefactor van 0. Hij krijgt in dat geval dus geen enkele ontslagvergoeding. Als een werkgever in overwegende mate een verwijt valt te maken van het ontslag, dan kan een rechter tot een oordeel komen dat een correctiefactor van 1,5 of 2 op zijn plaats is.

Er is in principe geen absolute bovengrens aan een correctiefactor. Er zijn in de rechtspraak gevallen bekend van factor 4 of 5 al komen die zeer zelden voor. In de meeste gevallen bevindt de correctiefactor zich in een bandbreedte tussen 0 en 2.

Rekentool kantonrechtersformule

Wilt u snel berekenen wat in uw persoonlijke situatie de uitkomst van de kantonrechtersformule is? Maak dan gebruik van onze handige online rekentool. Deze rekentool is gebaseerd op de officiële richtlijnen van de Nederlandse kantonrechters.

Kantonrechtersformule of transitievergoeding?

Sinds 1 juli 2015 is de kantonrechtersformule officieel afgeschaft. In plaats daarvan is een nieuwe formule in de wet verankerd, de transitievergoeding. Dit betekent echter niet dat de rol van de kantonrechtersformule helemaal is uitgespeeld. Een werkgever kan namelijk lang niet altijd overtuigend (en schriftelijk) onderbouwen waarom ontslag noodzakelijk is. Een gebrekkig ontslagdossier zal voor de rechter of het UWV Werkbedrijf aanleiding zijn om een ontslagaanvraag van de werkgever af te wijzen. Naar mate uw werkgever dus minder goed in staat is om de ontslagreden te onderbouwen, des te sterker zal uw onderhandelingspositie zijn als het gaat om de vraag wat een passende ontslagvergoeding is in uw specifieke situatie. Het is dus best mogelijk dat in uw situatie een ontslagvergoeding eerder gebaseerd dient te worden op de kantonrechtersformule dan op de transitievergoeding. Neem gerust eens contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten als u hier vragen over heeft.

Vaststellingsovereenkomst checken

Een juridische check op je vaststellingsovereenkomst is geen overbodige luxe. Neem geen onnodige risico’s en laat een van onze ervaren arbeidsrechtspecialisten je vaststellingsovereenkomst controleren voordat je besluit deze overeenkomst te ondertekenen. Hoe werkt deze service? Bekijk de video.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1286 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder