Heb ik recht op een gouden handdruk?

Wouter Van Gelderen Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 28 januari 2022

Dit is misschien wel de meest gestelde vraag die aan onze arbeidsrechtadvocaten gesteld wordt. Een begrijpelijke, maar tegelijkertijd ook lastig te beantwoorden vraag. Om een goed antwoord op deze vraag te kunnen geven zijn twee zaken van belang: wat verstaat u onder een gouden handdruk en welke omstandigheden spelen in uw geval een rol?

Gouden handdruk = redelijke ontslagvergoeding?

In de eerste plaats is het dus van belang om te weten wat u precies verstaat onder een gouden handdruk. Een algemene definitie van het begrip gouden handdruk bestaat niet, maar meestal wordt de uitdrukking gebruikt als het gaat om het ontslag van een directeur of bestuurder van een (beursgenoteerde) vennootschap die soms tot verontwaardiging van de publieke opinie een forse ontslagvergoeding ontvangt. De term gouden handdruk wordt dan gebruikt in de betekenis van buitensporig hoge ontslagvergoeding.

 

De meeste werknemers die in een ontslagsituatie verzeild raken en aan een van onze advocaten de vraag voorleggen of zij in aanmerking komen voor een gouden handdruk willen meestal weten of er überhaupt aanspraak bestaat op een ontslagvergoeding. Het gaat dan dus niet zozeer om de vraag of een buitensporig hoge vergoeding aan de orde is, maar of er tenminste recht is op een redelijke ontslagvergoeding.

 

Nu kan ik je voor de vraag of je als werknemer aanspraak kunt maken op een gouden handdruk verwijzen naar onze online rekentool voor ontslagvergoedingen, maar die geeft geen antwoord op de vraag wat de invloed is van de specifieke omstandigheden van een bepaald geval. Juist deze specifieke omstandigheden bepalen of je naast de wettelijk vastgelegde transitievergoeding ook nog aanspraak kunt maken op een extra ontslagvergoeding, de zogenaamde billijke vergoeding.

Wel of geen gouden handdruk: specifieke omstandigheden spelen belangrijke rol

Het is natuurlijk niet mogelijk om alle verschillende scenario’s waarin een werknemer wel of geen recht heeft op een gouden handdruk uitvoerig te beschrijven, maar ik kan in elk geval een aantal misverstanden uit de weg ruimen door aan te geven wanneer er in elk geval géén recht is op een gouden handdruk. Daarna zal ik een aantal factoren beschrijven die een positieve invloed hebben op de vraag of je als werknemer recht hebt op een gouden handdruk en ik sluit af met een aantal negatieve factoren.

Geen recht op een gouden handdruk

In een aantal gevallen is er eigenlijk nooit sprake van een ontslagvergoeding of gouden handdruk. Hoewel er ook in deze scenario’s uitzonderingen denkbaar zijn, moet je geen rekening houden met een ontslagvergoeding als:

 

 • Je arbeidsovereenkomst wordt beëindigd in de proeftijd.
 • Je arbeidsovereenkomst na een faillissement wordt opgezegd door de curator.
 • Je arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt verlengd.
 • Je terecht (!) op staande voet ontslagen wordt.
 • Je arbeidsovereenkomst eindigt wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Je zelf ontslag neemt.

Factoren die positief bijdragen aan een gouden handdruk

Een wettelijk recht op een ontslagvergoeding of gouden handdruk bestaat niet. Maar als er in uw situatie sprake is van een van de volgende omstandigheden dan is de kans groot dat je aanspraak kunt maken op een hogere vergoeding dan alleen de transitievergoeding:

 

 • De werkgever heeft geen geldige ontslagreden.
 • De werkgever stuurt aan op een onwerkbare situatie.
 • De werkgever beschikt niet over ‘een ontslagdossier’
 • De werkgever heeft ernstig verwijtbaar gehandeld.
 • De werkgever wil niet meewerken aan re-integratie.
 • Er is sprake van discriminatie of seksuele intimidatie.

Hoogte van gouden handdruk of billijke vergoeding

De hoogte van de uiteindelijke ontslagvergoeding hangt af van een groot aantal factoren. Allereerst is het de vraag of de ontslagvergoeding in onderling overleg wordt vastgesteld of dat de rechter hier een oordeel over moet vellen. Als werkgever en werknemer onderhandelen over de hoogte van een ontslagvergoeding gaat het vaak om de vraag in hoeverre er sprake is van een geldige ontslagreden. Als deze reden er eigenlijk niet is, dan zal de werkgever vaak bereid zijn om (flink) meer te betalen dan de wettelijke transitievergoeding.

 

Als partijen er in onderling overleg niet uitkomen en de werkgever bij de rechter een ontslagaanvraag indient, zal de rechter kunnen bepalen of er voor de werknemer ook recht is op een billijke vergoeding. Deze vergoeding komt dan in principe bovenop de wettelijke transitievergoeding. De hoogte van deze billijke vergoeding wordt per zaak bepaald aan de hand van de specifieke omstandigheden van  het geval.

Transitievergoeding berekenen?

Als u wilt berekenen wat de uitkomst van de transitievergoeding is in uw persoonlijke situatie, kunt u gebruik maken van onze online rekentool.

Voorbeeldbrief om transitievergoeding te claimen

Met deze voorbeeldbrief verzoek je je (ex-)werkgever een transitievergoeding uit te betalen.

Laat je vaststellingsovereenkomst controleren​

Er kan een hoop misgaan bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst (VSO). Laat hem daarom altijd controleren door een juridisch specialist.

In 95% van de gevallen moet de VSO aangepast worden.