Uitbetaling van vakantiedagen en vakantietoeslag

Bij beëindiging van uw dienstverband heeft u als werknemer recht op uitbetaling van uw opgebouwde maar nog niet genoten vakantiedagen. Daarnaast zal de werkgever u ook de tot aan de ontslagdatum opgebouwde vakantietoeslag moeten uitbetalen.

Vakantiedagen

Elke werknemer heeft volgens de wet recht op minstens viermaal het aantal werkdagen per week aan vakantiedagen. Een werknemer die dus vijf dagen per week werkt, heeft recht op minimaal 4 x 5 = 20 vakantiedagen per jaar. Dit noemt men ook wel de wettelijke vakantiedagen.

De meeste werknemers hebben recht op meer vakantiedagen omdat dit in de CAO of arbeidsovereenkomst afgesproken is. Deze vakantiedagen worden ook wel aangeduid met de term bovenwettelijke vakantiedagen.

Bij de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst heeft u recht op uitbetaling van alle opgebouwde maar door u nog niet genoten vakantiedagen. Het gaat dan dus om zowel de wettelijke als de bovenwettelijke vakantiedagen.

Uw werkgever is verplicht om een deugdelijke administratie bij te houden van de door u opgebouwde en opgenomen vakantiedagen. Om discussies achteraf te voorkomen is het verstandig om voor de ontslagdatum aan de werkgever een opgave te vragen van het aantal vakantiedagen dat aan u zal worden uitbetaald. Als uw arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd wordt, dan kan het wenselijk zijn om het exacte saldo aan uit te keren dagen op te nemen in de beëindigingsovereenkomst.

Vakantietoeslag

De meeste werknemers hebben recht op 8% vakantietoeslag. Deze toeslag wordt in de loop van het jaar opgebouwd en een keer per jaar, meestal in mei, uitgekeerd. Bij de beëindiging van uw dienstverband heeft u recht op uitbetaling van het tot aan de ontslagdatum opgebouwde saldo aan vakantietoeslag.

Vaststellingsovereenkomst checken

Een juridische check op je vaststellingsovereenkomst is geen overbodige luxe. Neem geen onnodige risico’s en laat een van onze ervaren arbeidsrechtspecialisten je vaststellingsovereenkomst controleren voordat je besluit deze overeenkomst te ondertekenen. Hoe werkt deze service? Bekijk de video.

Waardeer deze site:
Klant waardering
0 1244 waarderingen, gemiddeld: 7.4 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder