Uitbetaling van vakantiedagen en vakantietoeslag

Wouter Van Gelderen Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 28 januari 2022

Bij beëindiging van uw dienstverband heeft u als werknemer recht op uitbetaling van uw opgebouwde maar nog niet genoten vakantiedagen. Daarnaast zal de werkgever u ook de tot aan de ontslagdatum opgebouwde vakantietoeslag moeten uitbetalen.

Vakantiedagen

Elke werknemer heeft volgens de wet recht op minstens viermaal het aantal werkdagen per week aan vakantiedagen. Een werknemer die dus vijf dagen per week werkt, heeft recht op minimaal 4 x 5 = 20 vakantiedagen per jaar. Dit noemt men ook wel de wettelijke vakantiedagen.

 

De meeste werknemers hebben recht op meer vakantiedagen omdat dit in de CAO of arbeidsovereenkomst afgesproken is. Deze vakantiedagen worden ook wel aangeduid met de term bovenwettelijke vakantiedagen.

 

Bij de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst heeft u recht op uitbetaling van alle opgebouwde maar door u nog niet genoten vakantiedagen. Het gaat dan dus om zowel de wettelijke als de bovenwettelijke vakantiedagen.

 

Uw werkgever is verplicht om een deugdelijke administratie bij te houden van de door u opgebouwde en opgenomen vakantiedagen. Om discussies achteraf te voorkomen is het verstandig om voor de ontslagdatum aan de werkgever een opgave te vragen van het aantal vakantiedagen dat aan u zal worden uitbetaald. Als uw arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd wordt, dan kan het wenselijk zijn om het exacte saldo aan uit te keren dagen op te nemen in de beëindigingsovereenkomst.

Hoe bereken je de waarde van een vakantiedag?

Bij het het einde van het dienstverband heeft een werknemer recht op uitbetaling van de opgebouwde maar nog niet genoten vakantiedagen. Maar wat is nu eigenlijk de waarde van een vakantiedag?

Vakantietoeslag

De meeste werknemers hebben recht op 8% vakantietoeslag. Deze toeslag wordt in de loop van het jaar opgebouwd en een keer per jaar, meestal in mei, uitgekeerd. Bij de beëindiging van uw dienstverband heeft u recht op uitbetaling van het tot aan de ontslagdatum opgebouwde saldo aan vakantietoeslag.

Laat je vaststellingsovereenkomst controleren​

Er kan een hoop misgaan bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst (VSO). Laat hem daarom altijd controleren door een juridisch specialist.

In 95% van de gevallen moet de VSO aangepast worden.