Getuigschrift bij einde dienstverband

Wouter Van Gelderen Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 28 januari 2022

Uw werkgever is verplicht om bij de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst, ongeacht de reden, een getuigschrift af te geven.

Volgens de wet moet een getuigschrift in elk geval vermelden:

 

  • Het type werk dat u verrichtte;
  • Uw arbeidsduur;
  • De begindatum en einddatum van het dienstverband;

De volgende gegevens mogen alleen in het getuigschrift worden opgenomen als u daar expliciet om gevraagd heeft:

 

  • De wijze waarop u gefunctioneerd heeft;
  • De wijze waarop het dienstverband geëindigd is;
  • De reden van opzegging in het geval de werkgever heeft opgezegd;

Omdat een getuigschrift voor een werknemer erg belangrijk kan zijn voor het verkrijgen van een nieuwe baan, is in de wet eveneens geregeld dat een werkgever aansprakelijk is voor schade die het gevolg is van het vermelden van onjuiste mededelingen in het getuigschrift. Ook de werkgever die weigert een deugdelijk getuigschrift af te geven is hiervoor aansprakelijk.

 

Als u besluit om in overleg met uw werkgever uw dienstverband te beëindigen, een beëindiging met wederzijds goedvinden, dan kunt u met uw werkgever afspreken dat hij zal zorgen voor een positief geformuleerd getuigschrift. Ook is het niet ongebruikelijk om dan af te spreken dat de werkgever eveneens positieve informatie over u geeft als een nieuwe potentiële werkgever referenties opvraagt.

Laat je vaststellingsovereenkomst controleren​

Er kan een hoop misgaan bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst (VSO). Laat hem daarom altijd controleren door een juridisch specialist.

In 95% van de gevallen moet de VSO aangepast worden.