Ook een informeel verbeterplan kan soms voldoende zijn

Hoewel het in geval van een disfunctionerende werknemer is aan te raden een concreet verbeterplan op te stellen en hiervoor een document op te stellen met als titel “verbeterplan” (of “verbetertraject”) is dit niet altijd strikt noodzakelijk.

Volgens de wet kan een disfunctionerende werknemer pas ontslagen worden als de werkgever de werknemer “in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld zijn functioneren te verbeteren.” De wet heeft het dus niet over een verbeterplan of -traject al ligt het wel voor de hand om zo’n plan op te stellen.

Maar wat nu als er geen officieel verbeterplan of -traject is vastgelegd? Dan is het in elk geval belangrijk dat de werknemer op een andere manier begrepen heeft dat er serieuze kritiek is op zijn functioneren. Daarnaast zal de werkgever duidelijk moeten kunnen maken dat de werkgever de werknemer ook voldoende in de gelegenheid heeft gesteld om alsnog naar behoren te presteren. Het navolgende voorbeeld laat zien dat je ook in dat geval als werkgever tot een beëindiging van het dienstverband kunt komen.

Een voorbeeld

Een projectcoördinator van een bouwbedrijf werd door zijn werkgever mondeling en schriftelijk aangesproken op achterstanden op het gebied van planning, uitvoering en facturering. Om de werknemer te verlichten krijgt hij een andere functie aangeboden, die van deeluitvoerder. Maar ook in deze functie gaat het niet goed. De werkgever dient een ontslagaanvraag in bij de kantonrechter in Utrecht.

De werknemer voert verweer en geeft aan dat e.e.a. te wijten is aan de te hoge werkdruk. De kantonrechter gaat hierin niet mee. Volgens de rechter heeft de werkgever de werknemer tijdig laten weten dat hij zijn functioneren moet verbeteren. In de woorden van de kantonrechter:

“De werknemer is zoals gezegd meermalen op zijn functioneren gewezen, is ondersteund in zijn werkzaamheden en pas toen dat evenmin voldoende resultaat bleek te leveren, is gekozen voor een herplaatsing, om te zien of het functioneren daar zou verbeteren. Er is met het voorgaande voldoende vorm gegeven aan een verbetertraject.

Dat dit verbetertraject door partijen niet als zodanig is benoemd, neemt niet weg dat het wel plaats heeft gevonden. Een dergelijk verbetertraject kan immers ook op een informele wijze plaatsvinden. Het mocht de werknemer in ieder geval duidelijk zijn – door begeleiding bij zijn werkzaamheden als projectcoördinator en door herplaatsing in een andere (eenvoudiger) functie – dat hij in een verbetertraject was geraakt.”

Interessant is de overweging van de kantonrechter dat een verbetertraject dus niet altijd expliciet en met zoveel woorden hoeft te zijn vormgegeven. Het gaat erom dat de werknemer wist dat er kritiek is op zijn functioneren en dat er door de werkgever de nodige inspanningen zijn geleverd om de werknemer tot beter presteren te laten komen.

Tip!

Bestel het boekje “De disfunctionerende werknemer”. Dit boekje geeft op een praktische manier inzicht in alle facetten rondom het onderwerp disfunctioneren. Door de vele praktijkvoorbeelden krijg je daarnaast een goed beeld hoe een rechter tegen bepaalde situaties aankijkt. Voor meer informatie of om dit boekje direct te bestellen klik je hier.

Gebruik de Ontslagchecker

Wil je weten of je op grond van disfunctioneren ontslagen kunt worden? Gebruik dan de Ontslagchecker, een online tool waarmee je binnen enkele minuten kunt bepalen of ontslag wel of niet mogelijk is.

Heb je een vraag over disfunctioneren of wil je je eigen situatie voorleggen aan een arbeidsrechtspecialist? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0900 – 10 10 123 (50 cpm) of per mail via info@ontslag.nl.

 

Waardeer deze site:
Klant waardering
0 1245 waarderingen, gemiddeld: 7.4 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder