Cumulatiegrond: Ontslag wegens een combinatie van redenen

Maarten van Gelderen Maarten van Gelderen Advocaat arbeidsrecht Bijgewerkt op: 27 januari 2022

Sinds 1 januari 2020 kent het Nederlandse ontslagrecht een nieuwe ontslaggrond: de combinatiegrond, ook wel de cumulatiegrond genoemd. Deze grond is door de wetgever gecreëerd omdat het ontslagrecht door veel werkgevers al te star wordt ervaren.

 

Met deze nieuwe ontslaggrond moet het voor werkgevers mogelijk worden om via de rechter een arbeidscontract te laten ontbinden op basis van een combinatie van omstandigheden.

 

In de wet wordt de combinatiegrond als volgt beschreven:

‘…een combinatie van omstandigheden genoemd in twee of meer van de gronden, bedoeld in de onderdelen c tot en met h, die zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortbestaan.’

 

Het gaat er bij de combinatiegrond dus om dat er een aantal omstandigheden zijn die deels vallen binnen de reikwijdte van een van de andere ontslaggronden (denk bijvoorbeeld aan disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding), maar die op zichzelf niet overtuigend genoeg zijn voor één specifieke ontslaggrond.

 

  • Benieuwd of jouw ontslag rechtsgeldig is? Doe dan in twee minuten een juridische controle met de Ontslagchecker!

Een voorbeeld: werknemer werkt niet mee aan verbetertraject

Stel dat een werkgever al enige maanden kritiek heeft op het functioneren van een werknemer. De werknemer reageert fel en afwijzend op deze kritiek en houdt vol dat er op zijn functioneren niets aan te merken is. Na enkele functioneringsgesprekken en de nodige e-mails waarin de werknemer duidelijk wordt gemaakt op welke onderdelen hij onvoldoende presteert, concludeert de werkgever dat een verbeteringstraject onvermijdelijk is.


De werknemer wil pertinent niet aan dit verbetertraject meewerken en door zijn houding komt de arbeidsverhouding steeds meer onder druk te staan. Om deze impasse te doorbreken besluit de werkgever een ontslagverzoek in te dienen bij de kantonrechter waarbij een beroep gedaan wordt op de combinatiegrond. Volgens de werkgever is er sprake van een situatie die (deels) op disfunctioneren wijst, maar ook elementen bevat van verwijtbaar handelen (de werknemer weigert mee te werken aan een verbetertraject) en een verstoorde arbeidsverhouding. Als de rechter tot de conclusie komt dat van de werkgever inderdaad niet meer gevergd kan worden dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortbestaan, zal hij de arbeidsovereenkomst kunnen ontbinden op de combinatiegrond.

Welke combinatie?

Niet alle ontslaggronden kunnen gecombineerd worden. Zo kunnen omstandigheden die samenhangen met een bedrijfseconomisch ontslag of een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan twee jaar) geen rol spelen bij de cumulatiegrond.

 

In de praktijk heeft de combinatie- of cumulatiegrond vooral betrekking op omstandigheden die wijzen in de richting van disfunctioneren, verwijtbaar handelen en/of een verstoorde arbeidsverhouding.

Combinatiegrond: primair of secundair?

Een werkgever kan er ook voor kiezen om in een ontslagprocedure in de eerste plaats (primair) een beroep te doen op een specifieke ontslaggrond, bijvoorbeeld disfunctioneren en pas in de tweede plaats (secundair) een beroep te doen op de combinatiegrond. Als de rechter het ontslag niet honoreert op de eerste grondslag, dan heeft de werkgever als het ware nog een tweede kans en zou de rechter de arbeidsovereenkomst kunnen ontbinden op de combinatiegrond.

Let op!

De cumulatiegrond is uiteraard nog steeds geen vrijbrief voor ontslag. Een werkgever die op geen enkele manier kan onderbouwen dat er sprake is van een serieus ontslagmotief, zal ook met een beroep op de cumulatiegrond bij de rechter geen gehoor vinden.

Rechter kan bij toepassing van combinatiegrond extra vergoeding aan werknemer toekennen

Een beroep op de combinatiegrond is voor een werkgever niet geheel risicoloos. De rechter heeft namelijk de mogelijkheid om bij een ontslag op basis van de combinatiegrond aan de werknemer een extra vergoeding toe te kennen.

Laat een advocaat verweer voeren tegen jouw ontslag

Laat een van de ervaren advocaten van Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten verweer voeren tegen jouw ontslag. Zij behoren tot de beste ontslagadvocaten van Nederland en weten precies waar de kansen en risico’s van jouw ontslagzaak zitten.

Maarten van Gelderen

Advocaat arbeidsrecht