Extra vergoeding voor werknemer bij ontslag op cumulatiegrond

De rechter mag bij een ontslag op de cumulatie- of combinatiegrond aan de werknemer een extra vergoeding toekennen ter grootte van maximaal 50% van de transitievergoeding.

Deze extra vergoeding is geen automatisme, de rechter zal van geval tot geval beoordelen of hij vindt dat er aanleiding is om de werknemer, naast de transitievergoeding, een extra vergoeding toe te kennen.

Let op!
De rechter kan overigens naast de transitievergoeding en een eventuele extra vergoeding ook nog een billijke vergoeding aan de werknemer toekennen. Deze billijke vergoeding is echter pas aan de orde als de werkgever zich tegenover de werknemer ernstig verwijtbaar gedragen heeft. Daarvan is niet zo snel sprake.

Deze extra vergoeding zal dus nooit meer bedragen dan 50% van de transitievergoeding. Om te bepalen of er aanleiding is voor deze extra vergoeding, zal de rechter naar alle omstandigheden van het ontslaggeval moeten kijken. Daarbij zal zijn aandacht met name gericht zijn op de vraag in welke mate de werkgever erin geslaagd is om de specifieke ontslaggronden aannemelijk te maken.

Als de rechter vindt dat de werkgever er bijna in geslaagd is om duidelijk te maken dat er sprake is van disfunctioneren of van een verstoorde arbeidsrelatie, dan ligt het voor de hand dat er geen of slechts een hele beperkte extra vergoeding aan de werknemer wordt toegekend. Maar zou de rechter vinden dat de werkgever er slechts voor 50% in geslaagd is om disfunctioneren aannemelijk te maken en ook voor ongeveer 50% kan onderbouwen dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, dan ligt een (veel) hogere extra vergoeding voor de hand.

Het gaat bij het bepalen van de hoogte dus niet zozeer om de gevolgen die het ontslag heeft voor de werknemer of de mate waarin de werkgever zich (ernstig) verwijtbaar gedragen heeft. Vooral is van belang in hoeverre de werkgever erin slaagt om de rechter ervan te overtuigen dat de combinatie aan omstandigheden die door hem aangedragen worden zodanig zijn dat de rechter begrijpt dat je van deze werkgever niet kunt verlangen dat hij nog langer met deze werknemer samenwerkt.

Als je vragen hebt over de toepassing van de cumulatiegrond in een specifieke situatie, neem dan vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1301 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder