Afspiegelen per onderneming, bedrijfsvestiging of afdeling?

Om het afspiegelingsbeginsel goed toe te kunnen passen moet je natuurlijk ook weten over welke entiteit er afgespiegeld moet worden. De hoofdregel luidt: je moet afspiegelen over alle uitwisselbare functies binnen de gehele onderneming.

Dit betekent dat je dus niet per afdeling of per business unit mag afspiegelen. Op deze hoofdregel zijn een paar uitzonderingen:

Uitzondering 1 –  meerdere bedrijfsvestigingen

Als een onderneming bestaat uit meerdere bedrijfsvestigingen, dan moet er per bedrijfsvestiging worden afgespiegeld. Volgens de officiële definitie is van een bedrijfsvestiging sprake als het gaat om een onderdeel van een onderneming van de werkgever dat in de maatschappij als zelfstandige eenheid te herkennen is en een interne zelfstandige bedrijfsvoering heeft.

Bij de beoordeling of een bedrijfsvestiging voor buitenstaanders als zodanig te herkennen is wordt onder meer gekeken naar zaken als het aanwezig zijn van: een eigen adres/bedrijfslocatie, een aparte registratie bij de Kamer van Koophandel als bedrijfsvestiging, het bedienen van een eigen klantengroep, het voeren van een eigen website en/of het hanteren van eigen briefpapier. Voor wat betreft de interne zelfstandige bedrijfsvoering gaat het om zaken als: zelfstandig financieel rapporteren, aanwezig zijn van eigen management en het in dienst kunnen nemen of ontslaan van eigen medewerkers.

Wil je weten hoe groot de kans is dat er in een specifieke situatie een ontslagvergunning door het UWV wordt afgegeven of heb je ondersteuning nodig bij het opstellen van je UWV verweer? Neem dan contact op met een van onze ontslagspecialisten. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0900 – 10 10 123 (50 cpm) of per mail via info@ontslag.nl.

In de situatie waarbij medewerkers regelmatig tussen de verschillende vestigingen worden uitgewisseld, worden alle vestigingen juist weer samengenomen in het kader van de afspiegeling. Datzelfde geldt (afspiegelen over vestigingen samen) als twee of meer vestigingen worden samengevoegd.

Een makelaarskantoor heeft drie vestigingen: Amsterdam (hoofdkantoor), Groningen en Den Bosch. Alle medewerkers zijn in dienst van een personeel B.V. die formeel gevestigd is op de locatie van de Amsterdamse vestiging. Medewerkers zijn altijd werkzaam op één vestiging. Als dit makelaarskantoor bijvoorbeeld vanwege financieel slechte resultaten moet reorganiseren, zal er per vestiging moeten worden afgespiegeld ondanks het feit dat alle medewerkers formeel in dienst zijn bij een en dezelfde B.V.

Tip!
Om het afspiegelingsbeginsel goed toe te passen is het belangrijk om een aantal stappen in de juiste volgorde te doorlopen. In deze gratis download zijn deze stappen in een handig stappenplan samengevat.

Uitzondering 2 –  uitzendwerkgevers

Voor uitzendwerkgevers geldt dat er slechts afgespiegeld hoeft te worden over een beperkte groep werknemers. Het afspiegelingsbereik beslaat in dit geval (1) de werknemers die in een uitwisselbare functie werkzaam zijn bij het betreffende inleenbedrijf en (2) de werknemers die namens de uitzendwerkgever bij een ander inleenbedrijf een uitwisselbare functie vervullen voor zover daar vier of meer werknemers werkzaam zijn in een uitwisselbare functie.

Uitzondering 3 – werkgevers in de zorg

Voor werkgevers in de zorg geldt, kort samengevat, dat er afgespiegeld dient te worden per gemeente waarbinnen arbeidsplaatsen komen te vervallen.

Tip!

Bestel het boekje “Bedrijfseconomisch ontslag, overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd welke regels er gelden rondom bedrijfseconomisch ontslag. Voor meer informatie of om dit boekje direct te bestellen klik je hier.

Gebruik de Ontslagchecker

Wil je weten hoe groot de kans is dat er in een specifieke situatie een ontslagvergunning door het UWV wordt afgegeven? Maak dan gebruik van onze slimme online tool, de Ontslagchecker. Met deze tool kun je binnen enkele minuten bepalen of ontslag in een bepaalde situatie wel of niet is toegestaan.

Onze arbeidsrechtadvocaten maken dagelijks inschattingen van de meest uiteenlopende ontslagsituaties. Neem contact met ons op om te horen hoe wij jouw situatie beoordelen. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0900 – 10 10 123 (50 cpm) of per mail via info@ontslag.nl.

Waardeer deze site:
Klant waardering
0 1244 waarderingen, gemiddeld: 7.4 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder