Wat is een fictieve opzegtermijn?

Wouter Van Gelderen Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 28 januari 2022

Een fictieve opzegtermijn is, zoals het woord al aangeeft, geen echte opzegtermijn. Het is de termijn die het UWV in acht neemt bij het bepalen van de ingangsdatum van je WW-uitkering.

 

Bij ontslag met wederzijds goedvinden is er geen sprake van opzegging van je arbeidsovereenkomst. Je spreekt met je werkgever een datum af waarop jouw arbeidsovereenkomst zal eindigen. Deze datum kan bij wijze van spreken vandaag zijn.

 

Het UWV wil echter dat je met je werkgever wel rekening houdt met de opzegtermijn bij het bepalen van een einddatum van jouw dienstverband. Als je deze termijn, de zogenaamde fictieve opzegtermijn, niet in acht neemt, dan zal het UWV deze termijn alsnog als wachttermijn in acht nemen en kom je pas later in aanmerking voor een WW-uitkering.

 

Een voorbeeld van de fictieve opzegtermijn

Matthijs de Bruin komt op 20 augustus met zijn werkgever overeen dat zijn arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden zal eindigen per 1 september. Volgens de arbeidsovereenkomst zou de werkgever normaal gesproken een opzegtermijn van een maand in acht moeten nemen. In dat geval zou, gerekend vanaf 20 augustus, de arbeidsovereenkomst van Matthijs pas op 1 oktober geëindigd zijn. Als Matthijs zich op 1 september bij het UWV meldt, zal hem verteld worden dat hij pas per 1 oktober voor een WW-uitkering in aanmerking komt.

Als je dus direct na je ontslagdatum in aanmerking wilt komen voor een WW-uitkering, is het van belang om bij het bepalen van jouw ontslagdatum rekening te houden met deze fictieve opzegtermijn. De fictieve opzegtermijn is dus gelijk aan de opzegtermijn die de werkgever normaal gesproken in acht had moeten nemen als hij jouw dienstverband zou willen opzeggen.

Laat je vaststellingsovereenkomst controleren​

Er kan een hoop misgaan bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst (VSO). Laat hem daarom altijd controleren door een juridisch specialist.

In 95% van de gevallen moet de VSO aangepast worden.