Wat zijn opzegverboden?

Wouter Van Gelderen Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 28 januari 2022

Opzegverboden zijn in de wet geregelde gevallen waarbij de werknemer een extra ontslagbescherming geniet. In die gevallen mag de werkgever een arbeidsovereenkomst van de werknemer niet opzeggen, ook al beschikt hij over een ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf.

De bekendste opzegverboden zijn:

Let op!

Tijdens een ontslag in de proeftijd, tijdens een ontslag op staande voet of bij een ontslag wegens faillissement zijn deze opzegverboden niet van toepassing. In die gevallen kan een werkgever de arbeidsovereenkomst dus gewoon opzeggen.

 

Ook is een opzegverbod geen absoluut ontslagverbod. Het feit dat een werkgever in een bepaalde situatie niet kan overgaan tot het opzeggen van de arbeidsovereenkomst wil niet zeggen dat de kantonrechter niet verzocht kan worden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Met andere woorden: in de praktijk zorgt een opzegverbod er meestal voor dat de ontslagroute via het UWV Werkbedrijf geblokkeerd is, maar kan een werkgever proberen om via de andere ontslagroute (de kantonrechter) toch een ontslag te effectueren.

Algemeen opzegverbod

Het algemene opzegverbod houdt in dat een werkgever een arbeidsovereenkomst van een werknemer niet mag opzeggen zonder toestemming van het UWV Werkbedrijf. Deze toestemming wordt in de praktijk ook wel ontslagvergunning genoemd.

 

Als een werkgever toch overgaat tot het opzeggen van een arbeidsovereenkomst zonder toestemming van het UWV Werkbedrijf, dan is deze opzegging vernietigbaar. Dit betekent dat de werknemer binnen twee maanden na deze opzegging een beroep kan doen op de vernietigbaarheid. In dat geval loopt de arbeidsovereenkomst gewoon door.

Opzegverbod tijdens ziekte

Er geldt ook een opzegverbod tijdens de eerste twee jaren dat een werknemer ziek of arbeidsongeschikt is. Ook in die periode kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet opzeggen.

Wel kan een werkgever in die periode proberen om de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Maar een rechter zal niet snel besluiten om een arbeidsovereenkomst te ontbinden als duidelijk wordt dat de reden van het ontslag samenhangt met de arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Let op!

Het opzegverbod tijdens ziekte geldt niet als de werknemer ziek is geworden nadat het UWV Werkbedrijf een ontslagaanvraag van de werkgever ontvangen heeft.

Een voorbeeld van een opzegverbod bij ziekte

TrioTransport B.V. ziet zich vanwege een bedrijfseconomische noodzaak gedwongen om voor 12 chauffeurs ontslag aan te vragen via het UWV Werkbedrijf. Op maandag 15 oktober verstuurt de werkgever de ontslagaanvragen naar het UWV Werkbedrijf die daar de volgende dag, 16 oktober, ontvangen worden. Op woensdag 17 oktober meldt een van de chauffeurs zich ziek. Deze werknemer kan zich niet beroepen op het opzegverbod tijdens ziekte. Hij is immers pas ziek geworden nadat de werkgever een ontslagverzoek bij het UWV Werkbedrijf had ingediend.

 

Een werknemer die te maken krijgt met een opzegging van zijn arbeidsovereenkomst in strijd met het opzegverbod tijdens ziekte, heeft twee maanden de tijd om zich te beroepen op de vernietigbaarheid van de opzegging. In dat geval loopt de arbeidsovereenkomst gewoon door.

Opzegverbod tijdens zwangerschap

Ook tijdens de zwangerschap van een werkneemster, het bevallingsverlof en een periode van zes weken na dit zwangerschapsverlof kan een werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen.

 

Daarbij maakt het niet uit of de werkgever daadwerkelijk wist van de zwangerschap. Als de werkneemster later kan aantonen dat zij al zwanger was toen haar arbeidsovereenkomst werd opgezegd, kan zij een beroep doen op de vernietigbaarheid van de opzegging.

 

Dit houdt in dat de werkneemster twee maanden de tijd heeft om bezwaar te maken tegen de opzegging. In dat geval loopt de arbeidsovereenkomst gewoon door.

Opzegverbod tijdens het lidmaatschap van de OR

Een werkgever mag de arbeidsovereenkomst niet opzeggen van een werknemer die lid is van een ondernemingsraad. Wel kan de werkgever de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst met een OR-lid te ontbinden.

 

Als de werkgever ondanks dit opzegverbod toch overgaat tot het opzeggen van de arbeidsovereenkomst, dan kan de werknemer hier binnen twee maanden bezwaar tegen aantekenen. Door een beroep te doen op de vernietigbaarheid van de opzegging zal de arbeidsovereenkomst dan gewoon doorlopen.

 

Over opzegverboden bestaan veel misverstanden, zowel bij werkgevers als bij werknemers. Een opzegverbod is niet hetzelfde als een ontslagverbod. Er bestaat in feite altijd nog een mogelijkheid voor de werkgever om via de kantonrechter de ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken.

Onterecht ontslagen?

Laat een van de ervaren advocaten van Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten jouw ontslag aanvechten. Zij behoren tot de beste ontslagadvocaten van Nederland en weten precies waar de kansen en risico’s van jouw ontslagzaak zitten.

Maarten van Gelderen

Advocaat arbeidsrecht