Ontslagbrief: wat moet erin staan?

Wouter Van Gelderen Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 8 februari 2022

Met een ontslagbrief leg je je ontslagname op een correcte manier vast. Het belangrijkste onderdeel van deze brief bestaat uit de opzegging van het dienstverband met inachtneming van de juiste opzegtermijn. Op deze pagina leggen we je alles uit over het schrijven van een goede ontslagbrief. Het voorbeeld van een ontslagbrief vind je onderaan de pagina. 

Opzegtermijn werknemer

Voor een werknemer geldt meestal een opzegtermijn van één volle kalendermaand. Dat wil zeggen dat als je op 10 oktober besluit om je arbeidsovereenkomst op te zeggen, je moet opzeggen tegen 30 november. Volgens de wet moet de opzeggen namelijk steeds plaatsvinden tegen het einde van de maand (behalve als hier iets anders over is afgesproken).

 

Is sommige gevallen moet je als werknemer een langere opzegtermijn in acht nemen bijvoorbeeld als hierover expliciete afspraken zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst of cao.

Per direct opzeggen?

In zeer bijzondere omstandigheden zou je als werknemer per direct (ontslag op staande voet) je arbeidsovereenkomst kunnen opzeggen. Maar dan moet er wel sprake zijn van een situatie waarbij de werkgever zich zodanig misdragen heeft dat je als werknemer geen dag langer in dienst wilt blijven (en dit ook niet van je verlangd kan worden). Denk dan bijvoorbeeld aan de situatie dat je door je werkgever bedreigd wordt of de werkgever al geruime tijd geen loon meer betaalt.

Houd er wel rekening mee dat als je ten onrechte geen opzegtermijn in acht neemt (of per ongeluk een verkeerde opzegtermijn), de werkgever een schadevergoeding van je kan eisen die gelijk is aan de hoogte van je brutoloon over de periode dat de arbeidsovereenkomst eigenlijk nog had moeten voortduren.

Opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Als je met een ontslagbrief een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wilt opzeggen, controleer dan eerst of er in het arbeidscontract (of cao) een tussentijds opzegbeding is opgenomen. Als dit namelijk niet het geval is, kun je het arbeidscontract niet tussentijds opzeggen.

 

Je moet in dat geval het arbeidscontract tot aan de einddatum uitdienen of je moet in overleg met je werkgever afspreken dat jullie op een eerder moment met wederzijds goedvinden een einde aan de samenwerking maken.

Ontslagbrief versturen: aangetekend of per e-mail?

Een ontslagbrief hoeft niet per aangetekende post verstuurd te worden, een ontslagbrief in de vorm van een e-mail is ook rechtsgeldig. Houd er wel rekening mee dat je lastig kunt bewijzen dat je werkgever dit e-mailbericht ook daadwerkelijk ontvangen heeft. Zorg en dan ook voor dat je altijd een ontvangstbevestiging vraagt (en krijgt) door de ontslagbrief af te sluiten met de volgende zin:

 

“Zou je mij tot slot even kort kunnen bevestigen dat je dit bericht in goede orde ontvangen hebt? Bij voorbaat dank.”

Ontslagbrief: vraag om een eindafrekening

Het is handig om de werkgever in de ontslagbrief te vragen om in de maand na de ontslagdatum een eindafrekening op te maken. Meestal heb je als werknemer nog recht op het deel van de vakantietoeslag dat is opgebouwd in de voorgaande maanden, eventuele opgebouwde vakantiedagen. Daarnaast kan er sprake zijn van andere financiële zaken die nog afgerekend moeten worden zoals een eindejaarsuitkering of een bonus.

 

Ook heb je als werknemer recht op een getuigschrift. Als dit belangrijk voor je is, is het raadzaam om de werkgever in de ontslagbrief te verzoeken om een getuigschrift op te maken. Als de verstandhouding met de werkgever goed is, kun je de werkgever zelfs voorstellen of jij de concepttekst voor dit getuigschrift mag aanleveren.

Geen recht op WW?

Houd er tot slot rekening mee dat je in principe geen recht op WW hebt als je zelf besluit om ontslag te nemen.

Voorbeeld ontslagbrief

Als je wilt weten welke formuleringen handig of gebruikelijk zijn voor een ontslagbrief, dan kun je hier gratis een voorbeeld ontslagbrief downloaden.

Uitlegvideo over zelf ontslag nemen

In deze uitlegvideo legt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen uit over welke drie punten je zeker moet nadenken als je zelf ontslag neemt.