Hoe moet een arbeidsovereenkomst worden opgezegd?

Wouter Van Gelderen Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 28 januari 2022

Het opzeggen van een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren: mondeling, per brief of fax, of per e-mail. De opzeggende partij moet wel kunnen bewijzen dat de opzegging de andere partij ook echt bereikt heeft. Daarom is het gebruikelijk en wenselijk om een arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk op te zeggen. 

 

Om te voorkomen dat de andere partij later ontkent de opzegging ontvangen te hebben, is het raadzaam om een opzegging zowel per gewone post als ook per aangetekende post te versturen. Als de geadresseerde de aangetekende brief niet in ontvangst neemt of niet ophaalt bij het postkantoor, dan is dat voor zijn rekening en risico. De opzegging is in dat geval gewoon geldig.

 

Een alternatief is om de opzegging per gewone post en per e-mail te verzenden en de andere partij om een bevestiging te vragen dat de opzegging in goede orde ontvangen is.

Opzeggen tegen het einde van de maand

De wettelijke hoofdregel is dat er moet worden opgezegd tegen het einde van een kalendermaand.

 

Een voorbeeld
Mike Langhorst wil zijn huidige baan opzeggen. Het is 20 juni als hij besluit zijn werkgever een opzeggingsbrief te overhandigen. De opzegtermijn die Mike volgens zijn arbeidsovereenkomst in acht moet nemen is één maand. Mike kan zijn arbeidsovereenkomst dus pas opzeggen tegen 31 juli 2018.

Opzeggen in een emotionele toestand

Het komt wel eens voor dat een werknemer in een emotionele toestand zegt dat hij niet meer met zijn werkgever verder wil. In een ruzie of bij hoogoplopende spanningen kan een werknemer bijvoorbeeld roepen:

 

  • ‘Ik kap ermee en kom niet meer terug.’
  • ‘Bekijk het maar, hier wil ik niet meer werken.’
  • ‘Ik hou ermee op, zoek maar een andere werknemer die deze klus voor je wil opknappen.’

Een werkgever mag er niet te snel vanuit gaan dat er in die situatie sprake is van een (weloverwogen) opzegging van het dienstverband. Een rechter zal in die omstandigheden van een werkgever verwachten dat hij nagaat of de werknemer echt bedoeld heeft om zijn arbeidsovereenkomst op te zeggen.

 

Als de werknemer een of enkele dagen later kenbaar maakt dat zijn uitlatingen nooit bedoeld waren als een opzegging van het dienstverband, dan is de kans groot dat ook een rechter zal oordelen dat er niet is opgezegd.

De juiste opzegtermijn

Eén van de belangrijkste onderdelen van de opzegging is de opzegtermijn. Hierover ontstaan nogal eens wat misverstanden. Je leest hier alles over de opzegtermijnen die gelden voor een werkgever en werknemer

Voorbeeld ontslagbrief

Als je wilt weten welke formuleringen handig of gebruikelijk zijn voor een ontslagbrief, dan kun je hier gratis een voorbeeld ontslagbrief downloaden.