Kan een werknemer ook een ontslagverzoek bij de kantonrechter indienen?

Wouter Van Gelderen Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 28 januari 2022

Hoewel de meeste ontslagverzoeken door werkgevers worden ingediend, kan ook een werknemer besluiten om bij de kantonrechter een ontslagverzoek in te dienen.

Volgens artikel 685 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn beide partijen bevoegd om op elk moment een ontslagverzoek aan de rechter voor te leggen. Toch is het aantal ontslagverzoeken dat namens een werknemer wordt ingediend minimaal. Daar zijn een aantal redenen voor.

 

Nogal wat werknemers die een dreigend arbeidsgeschil zien aankomen, besluiten zelf een andere baan te zoeken en het dienstverband gewoon op te zeggen. Deze werknemers lopen overigens wel het risico om een WW-uitkering mis te lopen, mocht het bij de nieuwe werkgever na korte tijd alsnog tot een ontslag komen.

 

Daarnaast is het starten van een gerechtelijke procedure lastig en zijn hieraan natuurlijk de nodige kosten verbonden. Bovendien zal een rechter niet zomaar tot het oordeel komen dat de werkgever een ontslagvergoeding moet betalen. De werknemer in kwestie zal op zijn minst aannemelijk moeten maken dat de werkgever (ernstig) verwijtbaar gehandeld heeft waardoor de arbeidsverhouding in feite verstoord geraakt is.

 

In zijn algemeenheid kan niet gezegd worden wanneer het voor een werknemer zinvol is om zelf een ontslagverzoek in te dienen bij de rechter met het verzoek om het arbeidscontract te ontbinden onder toekenning van een ontslagvergoeding. Het gaat dan vaak om de situatie waarbij:

 

  • Er sprake is van een relatief lang dienstverband
  • Er sprake is van een aantoonbaar verstoorde arbeidsrelatie
  • De werkgever zelf geen initiatief neemt gericht op ontslag
  • De werkgever aantoonbaar (ernstig) verwijtbaar gehandeld heeft

Leg jouw situatie gerust eens aan mij voor

Vraag je je af of het zinvol kan zijn om in jouw geval zelf een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter te starten? Bel me gerust en ik kan je waarschijnlijk binnen enkele minuten antwoord geven op de belangrijkste vragen rondom jouw situatie.

Maarten van Gelderen

Advocaat arbeidsrecht