Wat is de kennelijk onredelijk ontslag procedure?

De kennelijk onredelijk ontslagprocedure is een gerechtelijke procedure die door een werknemer gestart kan worden nadat zijn arbeidsovereenkomst door zijn werkgever is opgezegd.

Omdat een werkgever in het algemeen moet beschikken over een ontslagvergunning voordat hij een arbeidsovereenkomst kan opzeggen, is er vrijwel altijd een ontslagprocedure via het UWV Werkbedrijf voorafgegaan aan de procedure wegens kennelijk onredelijk ontslag.

Omdat er bij de ontslagprocedure via het UWV Werkbedrijf geen beslissing kan worden genomen over een eventuele ontslagvergoeding, kan een werknemer na deze procedure besluiten om de kantonrechter te vragen alsnog een ontslagvergoeding vast te stellen. De werknemer zal zich dan op het standpunt moeten stellen dat het ontslag dat hij gekregen heeft ‘kennelijk onredelijk’ is.

Kortom: elke werknemer die geconfronteerd wordt met de opzegging van zijn arbeidsovereenkomst kan overwegen om bij de kantonrechter een ontslagvergoeding te claimen op basis van de kennelijk onredelijk ontslag procedure.

Wanneer is een ontslag ‘kennelijk onredelijk’?
In de procedure wegens kennelijk onredelijk ontslag zal de rechter dus moeten beoordelen in hoeverre de opzegging van het dienstverband door de werkgever kennelijk onredelijk was. Met het woord ‘kennelijk’ wordt bedoeld dat het voor een ieder duidelijk moet zijn dat het ontslag onredelijk is.

Een rechter zal per geval bekijken of een ontslag kennelijk onredelijk is. Daarbij spelen de volgende factoren vaak een rol:

  • de duur van het dienstverband
  • de leeftijd van de werknemer
  • de reden van opzegging van het dienstverband
  • eventuele verwijtbaarheid rondom het ontslag aan de kant van de werkgever of de werknemer
  • de manier waarop de werknemer gefunctioneerd heeft
  • de financiële positie van de werkgever
  • eventuele arbeidsongeschiktheid van de werknemer en de oorzaak daarvan
  • de inspanning van de werkgever om voor de werknemer ander passend werk te vinden
  • de kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt
  • de vraag of de werkgever vrijwillig al een bepaalde ontslagvergoeding heeft aangeboden en de hoogte van deze vergoeding

Naarmate meer van deze factoren in het voordeel van de werknemer spreken, des te groter is de kans dat de rechter het ontslag kennelijk onredelijk zal vinden. Naarmate er meer factoren in het voordeel van de werkgever zijn, wordt de kans op een kennelijk onredelijk ontslag, en dus een ontslagvergoeding, kleiner.

Let op: de kennelijk onredelijk ontslagprocedure is met ingang van 1 juli 2015 afgeschaft voor nieuwe ontslagzaken. Alleen als uw arbeidsovereenkomst is opgezegd vóór 1 juli 2015 kunt u nog overwegen om een procedure wegens kennelijk onredelijk ontslag te voeren. U moet deze procedure dan uiterlijk binnen zes maanden na de ontslagdatum starten.

Waardeer deze site:
Klant waardering
0 546 waarderingen, gemiddeld: 8.1 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder