Uitbetaling van dertiende maand, bonus en provisie

Wouter Van Gelderen Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 28 januari 2022

Als u als werknemer recht heeft op een dertiende maand, een bonus of provisie, dan zal er bij een ontslagsituatie meestal ook nog een nabetaling op deze onderdelen moeten plaatsvinden.

Dertiende maand

Sommige werknemers hebben recht op een dertiende maand, een tantième of vaste eindejaarsuitkering. Het gaat hier om een vast en structureel onderdeel van de beloning die (meestal) niet afhankelijk is van het bedrijfsresultaat.

 

In het algemeen mag u ervan uitgaan dat er bij de eindafrekening van uw dienstverband eveneens een pro rato uitbetaling van deze dertiende maand (of tantième) zal plaatsvinden. In uitzonderlijke gevallen heeft een werkgever in de arbeidsvoorwaarden opgenomen dat er alleen aanspraak bestaat op een dertiende maand of andere vaste eindejaarsuitkering als de werknemer op 31 december van een bepaald jaar ook daadwerkelijk in dienst is.

 

Als uw werkgever zich op een dergelijke bepaling beroept is het verstandig om hierover juridisch advies in te winnen. Een advocaat of jurist kan dan voor u beoordelen in hoeverre deze bepaling rechtsgeldig is.

Bonus en provisie

Als u deels werkzaam was op basis van een variabele beloning, zal ook deze beloning bij de eindafrekening van uw dienstverband moet worden afgerekend. Vaak is er een concrete bonus- of provisieregeling die aangeeft wat uw rechten zijn bij beëindiging van uw dienstverband.

Het komt echter ook regelmatig voor dat de arbeidsvoorwaarden op het punt van de variabele beloning niets regelen over een ontslagsituatie of dat de voorwaarden op dit punt onduidelijk zijn.

 

Probeer in elk geval voorafgaand aan uw ontslagdatum een duidelijk standpunt van uw werkgever te krijgen over de wijze waarop opgebouwde bonus- of provisieaanspraken worden afgerekend. Als u hierover met uw werkgever geen overeenstemming kunt bereiken, is het raadzaam om juridisch advies in te winnen.

Laat je vaststellingsovereenkomst controleren​

Er kan een hoop misgaan bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst (VSO). Laat hem daarom altijd controleren door een juridisch specialist.

In 95% van de gevallen moet de VSO aangepast worden.