Hoe lang duurt de WW-uitkering

De WW-uitkering bedroeg vóór 1 januari 2016 maximaal 38 maanden. Het maximum wordt in de periode van 1 januari 2016 tot 1 april 2019 stapsgewijs (met één maand per kwartaal) volgens de afbouwregeling teruggebracht naar 24 maanden.

De WW-uitkering bestaat in feite uit twee delen. De basisuitkering duurt drie maanden. De verlengde uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden. Als u snel wilt berekenen hoe lang uw WW-uitkering maximaal duurt, dan kunt u ook gebruik maken van deze rekenmodule.

Basisuitkering

Als u voldoet aan de zogenaamde wekeneis, dan heeft u in elk geval recht op de basisuitkering gedurende drie maanden. De wekeneis houdt in dat u in de afgelopen 36 weken minimaal 26 weken gewerkt moet hebben. Als u niet voldoet aan de wekeneis, dan heeft u geen recht op WW. U komt dan mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

Jareneis

Als u naast de wekeneis ook voldoet aan de zogenaamde jareneis, dan heeft u recht op een verlengde WW-uitkering. Deze jareneis staat ook wel bekend als de 4-uit-5-jaren eis. Het gaat er bij deze eis om dat u in de vijf jaar voorafgaand aan het jaar van uw werkloosheid, gedurende minimaal vier jaren tenminste 208 uur loon moet hebben ontvangen (voor de jaren tot 2012 geldt dat u tenminste over 52 dagen loon moet hebben ontvangen). In bepaalde gevallen tellen ook (delen van) jaren mee waarbij u geen loon heeft ontvangen, maar u wel voor jonge kinderen zorgde. Ook tellen soms jaren van arbeidsongeschiktheid mee.

Arbeidsverleden en opbouw WW-uitkering

Als u voldoet aan de jareneis, dan heeft u voor de eerste tien jaren arbeidsverleden recht op een (1) maand WW-uitkering. Na de eerste tien jaren geldt er nog slechts een opbouw van een halve maand WW voor ieder jaar aan arbeidsverleden. Als een werknemer dus een arbeidsverleden heeft van 20 jaar, heeft de werknemer recht op een WW-uitkering van 15 maanden. De hoofdregel daarbij is dat het arbeidsverleden dat vóór 2016 is opgebouwd, wordt gerespecteerd.

Voor de WW geldt een bijzondere definitie van het begrip ‘arbeidsverleden’.

Uw totale arbeidsverleden voor de WW is een optelsom van uw ‘fictieve arbeidsverleden’ en uw ‘feitelijke arbeidsverleden’. Uw fictieve arbeidsverleden bestaat uit de periode vanaf het jaar dat u de 18-jarige leeftijd bereikte tot aan 1998. Om uw fictieve arbeidsverleden te berekenen kunt u gebruik maken van de volgende formule:

Fictief arbeidsverleden = 1998 – [uw geboortejaar] – 18.

Uw feitelijke arbeidsverleden is gelijk aan het aantal jaren dat u vanaf 1 januari 1998 gewerkt heeft tot en met het jaar voorafgaand aan het jaar van uw ontslag. Elk jaar tot 2012 waarin u minimaal 52 dagen loon ontvangen heeft en elk jaar daarna waarin u minimaal 208 uur loon heeft ontvangen, telt mee. De optelsom van uw fictieve arbeidsverleden en uw feitelijke arbeidsverleden is uw totale arbeidsverleden.

Voorbeeld
Mark Witte is geboren in 1976. Hij wordt ontslagen in 2016. Hij heeft vanaf 1997 onafgebroken bij een werkgever gewerkt. Mark voldoet aan de wekeneis. Ook voldoet hij aan de jareneis. Zijn arbeidsverleden bestaat uit een fictief en een feitelijk deel. Zij fictieve arbeidsverleden = 1998 – 1976 – 18 = 4 jaar. Zijn feitelijke arbeidsverleden is 18 jaar, namelijk de jaren 1998 tot en met 2015. Het totale arbeidsverleden van Mark bedraagt dus 4 + 18 = 22 jaar.

Duur WW-uitkering en afbouwregeling

Naast de opbouw van de WW-uitkering is ook de maximale duur van de WW-uitkering gewijzigd. De WW-uitkering bedroeg vóór 1 januari 2016 maximaal 38 maanden. Dit maximum is in de periode van 1 januari 2016 tot 1 april 2019 stapsgewijs (met één maand per kwartaal) volgens de afbouwregeling teruggebracht naar 24 maanden. Vanaf 1 april 2019 geldt voor elke werknemer dus een maximale WW-uitkering van 24 maanden.

WW-uitkering snel berekenen?

Via deze rekenmodule kunt u uitrekenen hoe hoog en hoe lang uw WW-uitkering is.

Vaststellingsovereenkomst checken

Een juridische check op je vaststellingsovereenkomst is geen overbodige luxe. Neem geen onnodige risico’s en laat een van onze ervaren arbeidsrechtspecialisten je vaststellingsovereenkomst controleren voordat je besluit deze overeenkomst te ondertekenen. Hoe werkt deze service? Bekijk de video.

Waardeer deze site:
Klant waardering
0 1244 waarderingen, gemiddeld: 7.4 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder