Kan ik nog onder een getekende vaststellingsovereenkomst uit?

De hoofdregel luidt dat een eenmaal geaccepteerde en ondertekende vaststellingsovereenkomst bindend is voor beide partijen en dat u noch uw werkgever daarna nog onder deze overeenkomst uit kan. Dat is op zich natuurlijk ook logisch, want een overeenkomst moet in het algemeen nagekomen worden. Afspraak is immers afspraak.

Toch zijn er een aantal bijzondere situaties denkbaar waarin u onder een reeks getekende vaststellingsovereenkomst uit kunt. Deze situaties staan hieronder beschreven waarbij u zich moet realiseren dat de kans om een vaststellingsovereenkomst ongedaan te maken kleine wordt naarmate er meer tijd verstreken is sinds het moment van ondertekening. Zodra zich een van onderstaande situaties voordoet, is het dan ook van belang snel te handelen.

1.
Een vaststellingsovereenkomst is volgens de wet vernietigbaar als deze overeenkomst door middel van bedreiging tot stand gekomen is. In de praktijk komt dit gelukkig zelden voor. Maar mocht uw werkgever er door middel van bedreiging voor gezorgd hebben dat u een vaststellingsovereenkomst heeft ondertekend, dan kunt u deze overeenkomst later (laten) vernietigen.

2.
Ook als er sprake is geweest van bedrog bij het totstandkomen van de vaststellingsovereenkomst, kan deze overeenkomst vernietigd worden. Van bedrog is sprake als uw werkgever opzettelijk onjuiste informatie geeft (of bewust belangrijke informatie verzwijgt) met als doel u zover te krijgen om een vaststellingsovereenkomst ondertekenen.

3.
De twee hierboven beschreven situaties komen in de praktijk weinig voor. Een werknemer die een reeds ondertekende vaststellingsovereenkomst wil (laten) vernietigen, beroept zich meestal op dwaling (of misbruik van omstandigheden, zie hieronder).

Bij dwaling gaat het om de situatie dat uw werkgever een onjuiste voorstelling van zaken gegeven heeft en duidelijk is dat u de vaststellingsovereenkomst niet of niet in deze vorm geaccepteerd zou hebben als er wel sprake was van een juiste voorstelling van zaken.

Een voorbeeld

Een verkoopadviseur van een fabrikant in klimaatinstallaties sluit met zijn werkgever een beëindigingsovereenkomst. Aanleiding voor deze beëindiging is de slechte financiële situatie bij de werkgever en de mededeling van de zijde van de werkgever dat de bedrijfsactiviteiten gestaakt worden.

Een paar maanden na het aangaan van vaststellingsovereenkomst komt de werknemer er achter dat de werkgever zijn bedrijfsactiviteiten gewoon voortzet. De werknemer beroept zich op de vernietigbaarheid van de overeenkomst en stelt zich op het standpunt dat hij nog steeds in dienst is en recht heeft op doorbetaling van zijn loon. De rechter stelt de werknemer in het gelijk en veroordeelt dat er sprake is geweest van dwaling aan de zijde van de werknemer.

4.
Ook als er sprake is van misbruik van omstandigheden kan in vaststellingsovereenkomst vernietigd worden. Van misbruik van omstandigheden kan bijvoorbeeld sprake zijn als uw werkgever aandringt op het aangaan van een vaststellingsovereenkomst terwijl u ziek of arbeidsongeschikt bent en hij u niet wijst op het risico dat u dan niet in aanmerking komt voor een WW- of ZW-uitkering.

5.
Tot slot heeft u vanaf 1 juli 2015 een extra mogelijkheid om onder een reeds ondertekende vaststellingsovereenkomst uit te komen. Vanaf dat moment geldt er namelijk een wettelijke bedenktermijn voor werknemers. Dit wettelijk bedenkrecht houdt in dat u de mogelijkheid heeft om binnen twee weken na het aangaan van een vaststellingsovereenkomst, deze overeenkomst ongedaan te maken.

U moet in dat geval binnen twee weken door middel van een schriftelijke verklaring aan werkgever melden dat u de overeenkomst wenst te ontbinden. U hoeft daarbij geen reden op te geven, maar belangrijk is wel dat uw verklaring binnen twee weken door de werkgever ontvangen is. Om te voorkomen dat uw werkgever de (tijdige) ontvangst van uw verklaring ontkent, is het verstandig om een dergelijke verklaring per aangetekende post of per fax aan uw werkgever te zenden.

Als u zich afvraagt of u zich kunt beroepen op een van de bijzondere situaties die hierboven beschreven staan, neem dan gerust eens vrijblijvend contact op met één van het arbeidsrechtspecialisten van Ontslag.nl.

Vaststellingsovereenkomst checken

Een juridische check op je vaststellingsovereenkomst is geen overbodige luxe. Neem geen onnodige risico’s en laat een van onze ervaren arbeidsrechtspecialisten je vaststellingsovereenkomst controleren voordat je besluit deze overeenkomst te ondertekenen. Hoe werkt deze service? Bekijk de video.

Waardeer deze site:
Klant waardering
0 1028 waarderingen, gemiddeld: 7.6 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder