Wanneer kan een werknemer wegens verwijtbaar gedrag ontslagen worden?

Maarten van Gelderen Maarten van Gelderen Advocaat arbeidsrecht Bijgewerkt op: 27 januari 2022

Onder de noemer ‘verwijtbaar handelen of nalaten’ valt een hele waaier aan gedragingen. Je kunt daarbij denken aan onacceptabele uitlatingen op sociale media, handelen in strijd met een geheimhoudingsplicht of veiligheidsvoorschriften, maar ook aan geweld of (seksuele) intimidatie op de werkvloer.

Volgens de wet is verwijtbaar handelen of nalaten pas een reden voor ontslag als de werknemer zich zodanig gedragen heeft dat

 

van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.’

 

Of van dit laatste sprake is, is niet altijd eenvoudig te bepalen.

 

  • Benieuwd of jouw ontslag wegens verwijtbaar gedrag rechtsgeldig is? Doe dan in twee minuten een juridische controle met de Ontslagchecker!

Wanneer is gedrag zo verwijtbaar dat ontslag gerechtvaardigd is?

Deze vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Dat komt voor een deel omdat er nogal wat gedragingen zijn die in meer of mindere mate verwijtbaar zijn. Er is met andere woorden niet één soort verwijtbaar gedrag. Zo handelt een werknemer die een enkele keer te laat komt niet verwijtbaar, maar kan een structureel te laat komende werknemer wel degelijk ontslagen worden wegens verwijtbaar handelen. Onderstaande twee voorbeelden maken bijvoorbeeld duidelijk dat alcoholgebruik op de werkvloer vaak wel, maar niet altijd aanleiding voor ontslag kan zijn.

Voorbeeld: dronken op werk

Een medewerker reiniging blijft zich ondanks herhaalde waarschuwingen van zijn werkgever schuldig maken aan overmatig gebruik van alcohol. De werkgever dringt bij de werknemer aan om een behandeltraject te volgen, maar dit wordt door de werknemer geweigerd. De rechter wijst de ontslagaanvraag van de werkgever wegens verwijtbaar handelen van de werknemer toe zonder de werknemer daarbij enige vergoeding toe te kennen.

Voorbeeld: sommelier drinkt tijdens werk

Tijdens het verzorgen van een diner drinkt een sommelier één slok rode wijn en wordt hij om die reden ontslagen. De rechter oordeelt dat deze sanctie te zwaar is, vooral omdat de werkgever haar eigen huisregels niet consequent had toegepast. Zij had het personeel namelijk eerder op de avond een flesje bier aangeboden.

Factoren die een rol spelen bij ontslag wegens verwijtbaar handelen

Om een goed antwoord te kunnen geven op de vraag of ontslag gerechtvaardigd is zal de rechter een afweging maken tussen de ernst van de gedraging van de werknemer en het belang dat de werknemer heeft bij het behoud van zijn arbeidsovereenkomst. Een paar factoren die bij deze afweging een rol kunnen spelen zijn:

 

  • Is er sprake van een strafbare gedraging (diefstal, verduistering, bedreiging)?
  • Heeft de werknemer met zijn gedrag in strijd gehandeld met schriftelijke voorschriften of expliciete instructies van de werkgever?
  • Zo ja, worden deze voorschriften door de werkgever strikt gevolgd of worden bepaalde gedragingen oogluikend toegestaan?
  • Is de werknemer al eens eerder gewaarschuwd dat dergelijk gedrag onacceptabel is en is daarbij aangegeven dat bij een volgende soortgelijke gedraging ontslag (op staande voet) zal volgen?
  • Kan de werkgever aannemelijk maken dat andere werknemers die zich aan dezelfde gedragingen schuldig hebben gemaakt, ook ontslagen zijn?
  • Vervult de werknemer een vertrouwens- of voorbeeldfunctie waardoor de gedraging hem extra kan worden aangerekend?
  • Is er duidelijk sprake van een eenmalige misstap van een verder goed functionerende werknemer?
  • Kan de werknemer verzachtende omstandigheden aanvoeren waardoor ontslag mogelijk een te zware sanctie zou zijn?

Laat een advocaat verweer voeren tegen jouw ontslag

Laat een van de ervaren advocaten van Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten verweer voeren tegen jouw ontslag. Zij behoren tot de beste ontslagadvocaten van Nederland en weten precies waar de kansen en risico’s van jouw ontslagzaak zitten.

Maarten van Gelderen

Advocaat arbeidsrecht