Ontslag wegens niet meewerken aan re-integratie

Maarten van Gelderen Maarten van Gelderen Advocaat arbeidsrecht Bijgewerkt op: 27 januari 2022

Een bijzondere vorm van verwijtbaar gedrag is de situatie van een werknemer die niet of onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een werknemer die niet wil meewerken aan het opstellen van een plan van aanpak. Of mogelijk wil de werknemer geen passende werkzaamheden verrichten.

Werkgever moet werknemer aanmanen en loonsanctie aankondigen

In die gevallen moet de werkgever de werknemer allereerst schriftelijk aanmanen om alsnog mee te werken aan de re-integratie. In deze aanmaning moet de werkgever ook aangeven dat hij het loon van de werknemer zal stopzetten als deze weigerachtig blijft. Een werkgever heeft namelijk het recht om het loon van de werknemer te stoppen als de werknemer zonder goede grond weigert om:

 

  • gehoor te geven aan redelijke instructies van de werkgever of de bedrijfsarts met betrekking tot de re-integratie, of
  • zijn medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren of bijstellen van een plan van aanpak, of
  • passende arbeid te verrichten.

Verschil tussen stopzetten van loon en opschorten van loon

In de hierboven beschreven situaties mag een werkgever het loon dus stopzetten. Dat is wat anders dan het loon opschorten. Opschorten van loon is alleen aan de orde als de werknemer zich onttrekt aan controles door de bedrijfsarts waardoor de werkgever niet kan vaststellen of de werknemer nu wel of niet arbeidsongeschikt is.

 

  • Benieuwd of jouw ontslag rechtsgeldig is? Doe dan in twee minuten een juridische controle met de Ontslagchecker!

 

Als de werknemer zich vervolgens alsnog bij de bedrijfsarts meldt en deze tot de conclusie komt dat de werknemer arbeidsongeschikt is, dan moet de werkgever het loon alsnog met terugwerkende kracht voldoen. Maar als er sprake is van een situatie dat de werkgever het loon heeft stopgezet (bijvoorbeeld omdat de werknemer niet meewerkt aan het opstellen van een plan van aanpak), dan verliest hij definitief zijn recht op loon over die betreffende periode. Werkt hij bijvoorbeeld alsnog mee aan het opstellen van dit plan van aanpak, dan heeft hij weer recht op loon vanaf dat moment (en niet met terugwerkende kracht).

Een voorbeeld

Een medewerker van een zuurkoolfabriek is in het recente verleden al verschillende keren gewaarschuwd voor het weglopen van de werkvloer respectievelijk het indienen van een verlofaanvraag op basis van valse informatie. Op enig moment meldt de werknemer zich ziek. Volgens de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige en het UWV moet de werknemer in staat worden geacht om weer enkele uren per dag te gaan werken. De werknemer blijft volhouden dat hij hier niet toe in staat is.

 

De rechter concludeert dat de werknemer zonder deugdelijk grond zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt en dat hij daarmee ernstig verwijtbaar handelt. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden met de aantekening dat de werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding.

Laat een advocaat voor jou de beste deal uitonderhandelen

Onderhandelen over je ontslag moet je niet zelf doen. Je bent er vaak emotioneel bij betrokken, je kunt kostbare fouten maken en als het goed is heb je geen ervaring met ontslag. Wij wel. De experts van Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten zijn doorgewinterde juridische onderhandelaars en weten precies wat wel en wat niet haalbaar is. En goed om te weten: meer dan 1.000 mensen gingen je al voor.

Maarten van Gelderen

Advocaat arbeidsrecht