Ontslag wegens niet meewerken aan re-integratie

Een bijzondere vorm van verwijtbaar gedrag is de situatie van een werknemer die niet of onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie.

Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een werknemer die niet wil meewerken aan het opstellen van een plan van aanpak. Of mogelijk wil de werknemer geen passende werkzaamheden verrichten.

Werkgever moet werknemer aanmanen en loonsanctie aankondigen

In die gevallen moet de werkgever de werknemer allereerst schriftelijk aanmanen om alsnog mee te werken aan de re-integratie. In deze aanmaning moet de werkgever ook aangeven dat hij het loon van de werknemer zal stopzetten als deze weigerachtig blijft. Een werkgever heeft namelijk het recht om het loon van de werknemer te stoppen als de werknemer zonder goede grond weigert om:

  • gehoor te geven aan redelijke instructies van de werkgever of de bedrijfsarts met betrekking tot de re-integratie, of
  • zijn medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren of bijstellen van een plan van aanpak, of
  • passende arbeid te verrichten.

Dreigt er ontslag vanwege verwijtbaar handelen en wil je weten hoe je er juridisch voorstaat? Heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen of heb je ondersteuning nodig in een ontslagzaak?

Neem dan contact op met een van onze ontslagspecialisten. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0900 – 10 10 123 (50 cpm) of per mail via info@ontslag.nl.

Verschil tussen stopzetten van loon en opschorten van loon

In de hierboven beschreven situaties mag een werkgever het loon dus stopzetten. Dat is wat anders dan het loon opschorten. Opschorten van loon is alleen aan de orde als de werknemer zich onttrekt aan controles door de bedrijfsarts waardoor de werkgever niet kan vaststellen of de werknemer nu wel of niet arbeidsongeschikt is.

Als de werknemer zich vervolgens alsnog bij de bedrijfsarts meldt en deze tot de conclusie komt dat de werknemer arbeidsongeschikt is, dan moet de werkgever het loon alsnog met terugwerkende kracht voldoen. Maar als er sprake is van een situatie dat de werkgever het loon heeft stopgezet (bijvoorbeeld omdat de werknemer niet meewerkt aan het opstellen van een plan van aanpak), dan verliest hij definitief zijn recht op loon over die betreffende periode. Werkt hij bijvoorbeeld alsnog mee aan het opstellen van dit plan van aanpak, dan heeft hij weer recht op loon vanaf dat moment (en niet met terugwerkende kracht).

Deskundigenoordeel UWV

Een werkgever kan pas een ontslagverzoek bij de rechter indienen als hij beschikt over een deskundigenoordeel van het UWV waaruit moet blijken dat de werknemer zich onvoldoende heeft ingespannen in het kader van re-integratie. Zonder dit deskundigenoordeel zal de rechter de ontslagaanvraag van de werkgever afwijzen.

Een voorbeeld
Een medewerker van een zuurkoolfabriek is in het recente verleden al verschillende keren gewaarschuwd voor het weglopen van de werkvloer respectievelijk het indienen van een verlofaanvraag op basis van valse informatie. Op enig moment meldt de werknemer zich ziek. Volgens de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige en het UWV moet de werknemer in staat worden geacht om weer enkele uren per dag te gaan werken. De werknemer blijft volhouden dat hij hier niet toe in staat is.

De rechter concludeert dat de werknemer zonder deugdelijk grond zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt en dat hij daarmee ernstig verwijtbaar handelt. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden met de aantekening dat de werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding.

Gebruik de Ontslagchecker

Wil je weten of je op grond van verwijtbaar handelen ontslagen kunt worden? Gebruik dan de Ontslagchecker, een online tool waarmee je binnen enkele minuten kunt bepalen of ontslag wel of niet mogelijk is.

Onze arbeidsrechtadvocaten maken dagelijks inschattingen van de meest uiteenlopende ontslagsituaties. Neem contact met ons op om te horen hoe wij jouw situatie beoordelen. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0900 – 10 10 123 (50 cpm) of per mail via info@ontslag.nl.

Waardeer deze site:
Klant waardering
0 1023 waarderingen, gemiddeld: 7.6 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder