Wat is het verschil tussen ontslag wegens verwijtbaar handelen en ontslag op staande voet?

Maarten van Gelderen Maarten van Gelderen Advocaat arbeidsrecht Bijgewerkt op: 27 januari 2022

Ontslag op staande voet is in feite de zwaarste ontslagvorm en kan alleen gegeven worden als de werknemer in kwestie zich ernstig verwijtbaar gedragen heeft.

 

Een gedraging die zo ernstig is dat ontslag op staande voet gerechtvaardigd is, is (uiteraard) ook ernstig genoeg om de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst van de werknemer te ontbinden wegens verwijtbaar handelen.

 

Het is soms lastig te bepalen of een gedraging zo ernstig is dat de werkgever kan overgaan tot ontslag op staande voet of dat hij toch moet kiezen voor een normale ontslagprocedure (gebaseerd op verwijtbaar gedrag). De grens tussen deze twee ontslagvormen is soms niet meer dan een dun lijntje.

 

  • Op staande voet ontslagen? Neem snel en vrijblijvend contact met ons op voor hulp bij jouw verweer. Bel ons op 088 – 10 10 808

Ontslag op staande voet alleen voor zwaarste categorie gedragingen

Als vuistregel moet je ervan uitgaan dat ontslag op staande voet alleen is toegestaan voor de zwaarste categorie verwijtbare gedragingen. Bekende voorbeelden zijn diefstal, verduistering of ernstige bedreiging van collega’s of leidinggevenden. Daarnaast gelden er voor ontslag op staande voet nog een aantal bijkomende voorwaarden en levert deze vorm van ontslag niet zelden een of meer gerechtelijke procedures op.

Staande voet: arbeidsovereenkomst eindigt onmiddellijk

Voor de werknemer in kwestie is er ook een groot verschil of hij op staande voet ontslagen wordt of dat de werkgever via de kantonrechter ontslag aanvraag wegens verwijtbaar handelen. In het eerste geval eindigt de arbeidsovereenkomst (en dus de loonbetalingsverplichting) per direct. In het tweede geval behoudt de werknemer recht op zijn loon totdat de rechter in de ontslagprocedure bepaald heeft dat de arbeidsovereenkomst ontbonden moet worden.

Laat een advocaat verweer voeren tegen jouw ontslag

Laat een van de ervaren advocaten van Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten verweer voeren tegen jouw ontslag. Zij behoren tot de beste ontslagadvocaten van Nederland en weten precies waar de kansen en risico’s van jouw ontslagzaak zitten.

Maarten van Gelderen

Advocaat arbeidsrecht