Wat is het gevolg van een verkeerde opzegging?

Wouter Van Gelderen Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 28 januari 2022

Een werkgever of werknemer die niet de juiste opzegtermijn in acht neemt, is volgens de wet schadeplichtig. In de praktijk gaat het vaak om de werkgever die niet juist heeft opgezegd.

Deze schadeplichtigheid leidt ertoe dan de andere partij aanspraak kan maken op een schadevergoeding. Een werkgever die een verkeerde opzegtermijn hanteert, moet er rekening mee houden dat hij de werknemer een schadevergoeding dient te betalen ter grootte van de nog resterende opzegtermijn. Voor een werkgever die niet de juiste opzegtermijn in acht genomen heeft, is er nog een belangrijk gevolg: een eventueel concurrentiebeding met de werknemer komt te vervallen. Het is voor een werkgever dus van groot belang om goed na te gaan welke opzegtermijn van toepassing is.

 

Een werknemer die een verkeerde opzegtermijn hanteert, moet zijn werkgever eveneens financieel compenseren door betaling van het loon over de opzegtermijn die niet in acht genomen is. Let op: als werknemer kun je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen tussentijds opzeggen als er in de arbeidsovereenkomst sprake is van een tussentijds opzegbeding. Als dit niet het geval is, zul je als werknemer het volledige contract moeten uitdienen of met je werkgever overeenstemming bereiken over een eerdere ontslagdatum. Doe je dit niet en zeg je het contract op terwijl er geen tussentijdse opzegmogelijkheid in het contract is opgenomen, dan kan dit tot aanzienlijke financiële gevolgen leiden.

Hoe kunnen wij jou helpen?

De advocaten van Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten behoren tot de beste ontslagadvocaten van Nederland en staan je graag bij in deze moeilijke tijd. Heb je een arbeidsrechtelijk probleem? Bel gewoon even met de Ontslaglijn en we helpen je op weg!

Eva Witteveen

Advocaat arbeidsrecht