Ontslag van een ambtenaar wegens ziekte

Wouter Van Gelderen Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 28 januari 2022

Pas na langdurige arbeidsongeschiktheid kunt u als ambtenaar ontslagen worden. U moet dan inmiddels twee jaar of langer arbeidsongeschikt zijn. Bovendien moet voor een eventueel ontslag duidelijk zijn dat:

  • Er geen herstel te verwachten is binnen een periode van zes maanden, en
  • Er geen duurzame re-integratie mogelijkheid is binnen een redelijke termijn

Bezwaar en beroep

Uiteraard kunt u tegen dit ontslagbesluit bezwaar maken. Ook kan daarna zonodig beroep worden ingesteld bij de rechtbank. In deze procedures wordt vaak gediscussieerd over de vraag of uw werkgever zich voldoende heeft ingespannen om u te laten re-integreren.

 

Als u van mening bent dat uw werkgever onvoldoende gedaan heeft om een re-integratie mogelijk te maken, dan is het belangrijk dat u dit in een zo vroeg mogelijk stadium aangeeft. Aan de andere kant mag ook van u verwacht worden dat u zich tijdens een periode van (langdurige) arbeidsongeschiktheid pro actief opstelt om uw re-integratie te laten slagen.

Hoe kunnen wij jou helpen?

De advocaten van Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten behoren tot de beste ontslagadvocaten van Nederland en staan je graag bij in deze moeilijke tijd. Heb je een arbeidsrechtelijk probleem? Bel gewoon even met de Ontslaglijn en we helpen je op weg!

Eva Witteveen

Advocaat arbeidsrecht