Ambtenaar en ontslag wegens disfunctioneren

Eva Witteveen Eva Witteveen Advocaat arbeidsrecht Bijgewerkt op: 27 januari 2022

Ook onenigheid over uw functioneren kan uiteindelijk leiden tot een ontslagsituatie. Volgens het ambtenarenrecht is er dan sprake van een situatie van ‘ongeschiktheid voor de functie, anders dan vanwege ziekte of gebrek’.

Natuurlijk kan een dergelijk ontslagbesluit niet zomaar genomen worden. Er zal sprake moeten zijn van een behoorlijke en schriftelijke onderbouwing waaruit blijkt dat u inderdaad niet (meer) in staat bent om uw functie naar behoren uit te voeren. Denk hierbij aan beoordelingsverslagen, brieven, notities of e-mails waaruit kritiek op uw functioneren blijkt.

Heeft er een correcte personeelsbeoordeling plaatsgevonden?

Bij de meeste overheidswerkgevers gelden specifieke reglementen die gevolgd moeten worden bij de beoordeling van personeel. Een personeelsbeoordeling moet correct worden aangekondigd, door de juiste beoordelaar plaatsvinden en op een juiste wijze schriftelijk worden vastgelegd.

 

Maak schriftelijk bezwaar tegen een beoordeling waarmee u het niet eens bent.

Bent u voldoende in de gelegenheid gesteld om uw functioneren te verbeteren?

U mag van uw werkgever verwachten dat hij in uw beoordeling concreet duidelijk maakt op welke punten u volgens hem onvoldoende presteert. Daarnaast moet uw werkgever ook duidelijk maken op welke manier u zich zou moeten verbeteren.

 

Ook moet u gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid worden gesteld om uw functioneren te kunnen verbeteren.

 

  • Benieuwd of jouw ontslag rechtsgeldig is? Doe dan in twee minuten een juridische controle met de Ontslagchecker!

Maak tijdig bezwaar

Het is van groot belang om bezwaar te maken tegen een negatieve beoordeling. Een negatieve beoordeling kan immers doorwerken in een ontslagbesluit. Uiteraard is het tevens van groot belang dat bezwaar wordt gemaakt tegen een eventueel ontslagbesluit.

 

Zorg ervoor dat u in dit bezwaar concreet aangeeft waar u het niet mee eens bent en waarom. Laat u in dit traject bij voorkeur adviseren door een specialist op het gebied van ambtenarenrecht.

Hoe kunnen wij jou helpen?

De advocaten van Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten behoren tot de beste ontslagadvocaten van Nederland en staan je graag bij in deze moeilijke tijd. Heb je een arbeidsrechtelijk probleem? Bel gewoon even met de Ontslaglijn en we helpen je op weg!

Eva Witteveen

Advocaat arbeidsrecht