Ambtenaar en ontslag wegens disfunctioneren

Ook onenigheid over uw functioneren kan uiteindelijk leiden tot een ontslagsituatie. Volgens het ambtenarenrecht is er dan sprake van een situatie van ‘ongeschiktheid voor de functie, anders dan vanwege ziekte of gebrek'.

Natuurlijk kan een dergelijk ontslagbesluit niet zomaar genomen worden. Er zal sprake moeten zijn van een behoorlijke en schriftelijke onderbouwing waaruit blijkt dat u inderdaad niet (meer) in staat bent om uw functie naar behoren uit te voeren. Denk hierbij aan beoordelingsverslagen, brieven, notities of e-mails waaruit kritiek op uw functioneren blijkt.

Heeft er een correcte personeelsbeoordeling plaatsgevonden?
Bij de meeste overheidswerkgevers gelden specifieke reglementen die gevolgd moeten worden bij de beoordeling van personeel. Een personeelsbeoordeling moet correct worden aangekondigd, door de juiste beoordelaar plaatsvinden en op een juiste wijze schriftelijk worden vastgelegd.

Maak schriftelijk bezwaar tegen een beoordeling waarmee u het niet eens bent.

Bent u voldoende in de gelegenheid gesteld om uw functioneren te verbeteren?
U mag van uw werkgever verwachten dat hij in uw beoordeling concreet duidelijk maakt op welke punten u volgens hem onvoldoende presteert. Daarnaast moet uw werkgever ook duidelijk maken op welke manier u zich zou moeten verbeteren.

Ook moet u gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid worden gesteld om uw functioneren te kunnen verbeteren.

Maak tijdig bezwaar
Het is van groot belang om bezwaar te maken tegen een negatieve beoordeling. Een negatieve beoordeling kan immers doorwerken in een ontslagbesluit. Uiteraard is het tevens van groot belang dat bezwaar wordt gemaakt tegen een eventueel ontslagbesluit.

Zorg ervoor dat u in dit bezwaar concreet aangeeft waar u het niet mee eens bent en waarom. Laat u in dit traject bij voorkeur adviseren door een specialist op het gebied van ambtenarenrecht.

Waardeer deze site:
Klant waardering
0 1028 waarderingen, gemiddeld: 7.6 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder